Dermatologia. Zmiany skórne.odt

(24 KB) Pobierz

                                              DERMATOLOGIA

 

 

Dermatologia:

 

                     łac. derma-skóra; logos- nauka, nauka o skórze

                     dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami skóry i jej przydatków (włosów, paznokci) oraz niektórymi chorobami ogólnoustrojowymi, ujawniającymi się przede wszystkim na skórze (np. czerniak złośliwy i inne nowotwory, rumień guzowaty)

                     w dermatologii stosuje się środki dermatologiczne, czyli leki które są zawsze podawane, aby doprowadzić organizm do stanu prawidłowego; ich celem jest zlikwidowanie zmian chorobowych

                     leki dermatologiczne dzielimy na : podawane do wewnątrz organizmu( z białą etykietą) oraz stosowane zewnętrznie ( żółta etykieta)

 

 

Dermatozy:

 

                     zmiany skórne,

                     w ich rozpoznawaniu bierze się pod uwagę objawy podmiotowe

                     ze względu na kształt wyróżniamy dermatozy:

                     płaskie

                     wyniosłe

                     wklęsłe

 

 

 

                              PIERWOTNE WYKWITY SKÓRNE

 

                     pojawiają się na skórze w początkowym stadium zmian chorobowych

                     należą tu:

 

1.                  PLAMY:

 

                     zmiany płaskie,

                     leżą na powierzchni skóry

                     są dobrze odgraniczone od powierzchni skóry zdrowej

                     różnią się od zdrowej skóry zabarwieniem

                     na ich powierzchni nie ma innych zmian

                     ustępują bez pozostawienia blizny

                     wyróżniamy plamy:

                     barwnikowe- powstają na skuter nadmiernego (piegi, zmamiona) lub zmniejszonego ( bielactwo) odkładania się barwnika skóry

                     zapalne- spowodowane przekrwieniem skóry wywołanym stanem zapalnym

                     naczyniowe- nowotworzenie się drobnych naczyń

                     złogowe- wprowadzenie barwnika i odłożenie go w skórze ( trwałe tatuaże)

 

 

 

2.                  GRUDKI:

 

                     wykwity wyniosłe ponad powierzchnie skóry

                     o średnicy poniżej 0,5 cm

                     dobrze odgraniczone od zdrowej skóry

                     o strukturze spoistej

                     ustępują bez pozostawienia blizny

                     wyróżniamy grudki:

                     naskórkowe- spowodowane przerostem naskórka np.. brodawki zwykłe

                     mieszane- powstają na granicy naskórka i skóry właściwej np. łuszczyca, liszaj płaski

                     skórne- powstają w głębszych warstwach skóry np. prosaki

 

3.                  BĄBLE:

 

                     wykwity wyniosłe ponad powierzchnie skóry

                     spowodowane obrzękiem skóry właściwej

                     powstają i ustępują szybko ( ok. 48-72 godziny)

                     ustępują bez pozostawienia blizny,

                     np. poparzenie pokrzywa

 

4.                  GUZY:

 

                     wykwity wyniosłe ponad powierzchnie skóry

                     o strukturze spoistej

                     średnica powyżej 1 cm

                     ustępują pozostawiając guzki

                     wyróżniamy guzy:

                     zapalne- np. czyrak

                     nowotwory łagodne- np. włókniaki

                     złośliwe raki skóry- np. czerniak (guz o nieregularnej powierzchni, naciekający na inne tkanki, o trudno dających się określić granicach, nieregularnej strukturze, powiększający się)

 

5.                  GUZKI:

 

                     wykwity wyniosłe ponad powierzchnię skóry

                     spowodowane znamionami na skórze właściwej

                     o średnicy poniżej 1 cm

                     o spoistej strukturze

                     ustępują z pozostawieniem blizny

                     wyróżniamy guzki:

                     reumatyczne

                     nowotworowe

                     gruźlicze

                     kiłowe

                     łojotokowe

 

 

 

6.                  PĘCHERZE:

 

                     wykwity wyniosłe ponad powierzchnię skóry

                     wypełnione

                     płynem surowiczym lub krwista substancją

                     ustępują bez pozostawienia blizny

                     o średnicy powyżej 0,5 cm

                     rodzaje pęcherzy:

                     podrogowe- płyn zbiera się pod warstwa rogowa naskórka, pęcherze nietrwałe

                     śródnaskórkowe- płyn gromadzi się między komórkami warstwy kolczystej, np. pęcherzyca zwykła

                     podnaskórkowe- płyn gromadzi się pod naskórkiem, powierzchnia pęcherza jest napieta i pozostawia nadżerkę

                     dermolityczne- płyn gromadzi się poniżej warstwy skóry

 

7.                  PĘCHERZYKI:

 

                     wykwity wyniosłe ponad powierzchnie skóry

                     wypełnione

                     płynem surowiczym lub krwista substancją

                     ustępują bez pozostawienia blizny

                     o średnicy poniżej 0,5 cm

 

Pęcherze i pęcherzyki są wynikiem gromadzenia się płynu w przestrzeniach między- i śródkomórkowych !!!!

 

                      

8.                  KROSTY:

 

                     wykwit wyniosły ponad powierzchnie skóry

                     wypełniony treścią ropną

                     powstaje z pęcherzy lub pęcherzyków na skutek zakażenia bakteryjnego

 

 

                            WTÓRNE WYKWITY SKÓRNE

 

                     stanowią zejście wykwitów pierwotnych

                     stanowią dalszy rozwój schorzenia lub jego zejście

                     należą tu:

 

1.                  ŁUSKA:

 

                     wykwit wyniosły ponad powierzchnie  skóry

                     pojawia się w wyniku złuszczania warstwy rogowej

                     wyróżniamy łuski:

                     hiperkeratyczne- powstają w wyniku nadmiernego rogowacenia naskórka np. rybia łuska

                     parakeratyczne- powstają w wyniku przyspieszonego, niepełnego rogowacenia naskórka np. łuszczyca

                     deskeratyczne- powstają na skutek nieprawidłowego rogowacenia pojedynczych komórek warstwy rogowej

 

2.                  STRUP:

 

                     wykwit wyniosły ponad powierzchnie skóry

                     powstaje na skutek zasychania na powierzchni skóry krwi, płynu wysiękowego, treści ropnej, pęcherzy lub pęcherzyków w wyniku gojenia się nadżerek i owrzodzeń

 

3.                  NADŻERKA:

 

                     ubytek skóry poniżej powierzchni skóry

                     powstaje na skutek przerwania pęcherza lub pęcherzyka

                     nie pozostawia blizny

 

4.                  OTARCIE:

 

                     ubytek naskórka powstający na skutek urazu mechanicznego

                     płytki rodzaj nadżerki

 

5.                  PRZECZOS:

                      

                     nadżerka spowodowana drapaniem skóry

 

...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin