Czym_jest_astrologia.pdf

(30 KB) Pobierz
Czym jest astrologia
Czym jest Astrologia?
Astrologia bierze za podstawę twierdzenie, że ruchy gwiazd i innych ciał niebieskich mają
wpływ na życie ludzi. Wiele osób tych faktów nie uznaje. Jest jednak krąg ludzi, których
wiara w ten wpływ jest silna i są w stanie udowodniać istnienie takich związków. Istnieje
kilka naukowych faktów, mówiących o wpływie ciał niebieskich na życie na Ziemi.
Przykładem może być wpływ Księżyca na pływy morskie.
Astrologia nie określa naszego losu.
Najczęstszym błędem, jaki popełniamy jest właśnie twierdzenie, że astrologia odpowiada
na pytanie o nasz los w przyszłości. Bardziej trafne byłoby stwierdzenie, że Astrologia
pomaga określić nasze możliwości, nasz potencjał. Ni można zadać Astrologowi pytania o
to, co będzie jutro lub za tydzień. Prawdziwa astrologią tym się nie zajmuje.
Przedmiotem badania są pewne trendy, kierunki naszego rozwoju. W założeniu,
astrologia stwierdza istnienie pewnych wzorców, prawideł, które żądzą naszym życiem i
które dają możliwości. Szuka także wyjść, zakłóceń i furtek dla nas. Nauka astrologii to
właśnie studiowanie indywidualnych rzeczywistości. Idąc dalej, astrologia, określająca
trendy i nasze zależności od ciał niebieskich może pokusić się o pewne prognozy naszego
losu. Zyskawszy odpowiednią wiedzę i doświadczenie, astrolog może nakreślić na
przykład odpowiednie momenty na podjęcie ważnej decyzji jednak sama decyzja leży po
naszej stronie. Astrologia posługuje się trzema podstawowymi elementami: datą,
czasem, i miejscem urodzenia. Według tych danych określa się położenie planet w
dwunastu domach horoskopu. Na tej podstawie wyznaczany jest horoskop indywidualny.
Astrologia zakłada, ze nasze narodziny nie są tylko skutkiem zbliżenia seksualnego
naszych rodziców. Narodziny człowieka są czymś więcej i nie mogą być traktowane tylko
jako zbieg okoliczności.
Wiele założeń filozoficznych mówi, że świat nie jest dziełem przypadku a jego wnikliwa
obserwacja pozwala na doszukanie się pewnych schematów, wzorców i powtarzających
się układów. Astrologowie odkryli taki schemat. Istnieje zależność pomiędzy niektórymi
aspektami (odległościami kątowymi pomiędzy planetami) a występującym w życiu
człowiek stresem i napięciem. Podobnie wygląda sytuacja z okresami relaksu i
powodzenia.
Interpretując horoskop należy widzieć go jako pewną całość. Jako pewną wskazówkę do
tego, co może stać się w życiu człowieka. Astrologia zakłada istnienie wolnej woli. Nic nie
jest zdeterminowane do końca, zawsze jest możliwość zmiany. Osiągnięcie niektórych
celów może być trudniejsze lub łatwiejsze, ale zawsze możliwe. Nauczenie się
korzystania w bocznych wyjść, furtek i ukrytych możliwości jest właśnie wynikiem
doświadczenia i silnej wolnej woli.
Adammus(^)
Artykuł pochodzi z serwisu wróżby online - astrolinia.net
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin