PRYMAT.pdf

(88 KB) Pobierz
IO H-214 CT-P 1807
OPRAWAOŚWIETLENIAAWARYJNEGO
Wykonanie:AUTOTEST
PRYMATLED
ZASTOSOWANIE
IP53
Oznaczaniedrógewakuacyjnychiwyjść awaryjnychprzy
zastosowaniuodpowiednichpiktogramów:
-wobiektachużytecznościpublicznej,
-wzakładachpracy.
Dostępneklosze:-płaskiprzezroczysty
-płaskimleczny
-owalnymleczny
FUNKCJE
Kolorobudowy:-biały
1.Nadzórnapięciasieciistanuakumulatora-automatyczneprzełączanie
zasilaniaźródełświatła:pracapodstawowa/pracaawaryjna.
2.NadzórnadpracąmodułuoświetleniowegoLED.
3.Automatyczneokresowewykonywanietestów.Rodzajewykonywa-
nychtestów:
-TESTA:testsprawnościlampy,razwmiesiącu
-TESTB:pomiarczasupracyawaryjnej,razwroku
4.Sygnalizacjastanuoprawy,zapomocądiodLED:
ZIELONA
- świeciciągle:akumulatorjestpodłączonyinaładowany
-miga:trwaładowanieakumulatora
-nieświeci:brakakumulatoralubprzerwawobwodzieładowania
CZERWONA
- świeciciągle:błądtestuAlubB,brakbateriilubawaria
-miga:trwawykonywanietestuAlubB
DANETECHNICZNE
NapięciezasilaniaUn
230V~/50Hz
II
PoziomN
Klasaochronności
Zakłóceniaradioelektryczne
Źródło światła
DiodaLEDbiała
Moc źródła światła
1W
Trwałośćźródła światła
Ponad50000h
Strumień wpracyawaryjnej
100%
Czaspełnejgotowoścido
pracyawaryjnej
24h
Typakumulatora
NiCdHT4,8V/1Ah
WERSJE
JASNA-świeciwpracypodstawowej,tj.przyzasilaniunapięciemzsieci,
orazpojegozaniku,
SCHEMATELEKTRYCZNYOPRAWY
automatycznieprzełączasię wtryb
pracyawaryjnej,
przyzasilaniuzakumulatora.
CIEMNA-przyzasilaniuzsiecilampajestwtrybieczuwaniainie świeci,
zaś pozanikunapięciasieciautomatycznieprzełączasię wtrybpracy
awaryjnej.
N
L
W
L’
+
-
BAT
L
L
N
D
OBUDOWAIPIKTOGRAM
Oprawawykonanaztworzywasztucznego.Kloszprzezroczystylub
mleczny,jednolubdwustronny.
Mocowaniebezpośredniodopodłoża(ścianalubsufit)lubzwieszanana
linkach.
Kolorobudowy-biały.
Kodpiktogramunależyokreślić wzamówieniu.
ZASTOSOWANIE
230V~/50Hz
LED
D -kontrolkisygnalizacjastanuoprawy
W -wyłączenieoświetleniaprzypracyzsieci
ZaciskL’niewystępujewoprawiewersjaciemna
WYMIARYOPRAWY
50
350
155
350
42
PRYMATLED-jednostronna
PRYMATLEDD-dwustronna
DostępnewersjePRYMATLED
DostępnewersjePRYMATLEDD
L.p.
Wersja
Tryb
pracy
t[h]
aw
L.p.
Wersja
Tryb
pracy
t[h]
aw
1.
PRYMATLED-1/8/2/1/A(3J)
PRYMATLED-1/8/2/1/A(2J)
PRYMATLED-1/8/2/1/B(1J)
PRYMATLED-1/8/3/1/A(3C)
PRYMATLED-1/8/3/1/A(2C)
PRYMATLED-1/8/3/1/B(1C)
Jasna
Jasna
Jasna
3
2
1
3
2
1
1. PRYMATLED-1/8/2/1/A(D,3J)
PRYMATLED-1/8/2/1/A(D,2J)
PRYMATLED-1/8/2/1/B(D,1J)
PRYMATLED-1/8/3/1/A(D,3C)
PRYMATLED-1/8/3/1/A(D,2C)
PRYMATLED-1/8/3/1/B(D,1C)
Jasna
Jasna
Jasna
3
2
1
3
2
1
2.
2.
3.
3.
4.
Ciemna
4.
Ciemna
5.
Ciemna
Ciemna
5.
Ciemna
Ciemna
6.
6.
aw czaspracyawaryjnej
KKPRYMATLEDAT-4207
ZASTOSOWANIE
t-
3870010.012.png 3870010.013.png 3870010.014.png 3870010.015.png 3870010.001.png 3870010.002.png 3870010.003.png 3870010.004.png 3870010.005.png 3870010.006.png 3870010.007.png 3870010.008.png 3870010.009.png 3870010.010.png 3870010.011.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin