Wojciech Gustowski - E-społeczność.pdf

(1027 KB) Pobierz
110943183 UNPDF
110943183.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 14.02.2007
Tytuł: E-społeczności (fragment utworu)
Autor: Wojciech Gustowski
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Netina Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110943183.002.png
SPIS TREŚCI
WSTĘP . ..................................................................................................................5
I CZYM SĄ SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE? . ........................................................7
II RODZAJE E-SPOŁECZNOŚCI . ............................................................................18
III KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ISTNIENIA
E-SPOŁECZNOŚCI . ...............................................................................................23
1 Firma Pepsi wykorzystująca serwis YouTube . ..............................................27
4 Serwis iThink i możliwości jego wykorzystania . ..........................................36
5 Serwis biblioNETka . ......................................................................................38
IV GŁÓWNE NARZĘDZIA BUDOWANIA E-SPOŁECZNOŚCI . .................................41
1 Narzędzia komunikacyjne . ..............................................................................41
1 Chat . ............................................................................................................41
2 Lista dyskusyjna . ........................................................................................42
3 Forum dyskusyjne . .....................................................................................43
4 Elementy Web 2.0 . .....................................................................................47
5 Weblog . .......................................................................................................48
6 Newsletter . ..................................................................................................51
7 RSS . .............................................................................................................51
8 Intranet . ......................................................................................................52
9 Wirtualny świat . .........................................................................................53
2 Narzędzia wizerunkowe i wspomagające . ......................................................56
1 Konkurs . ......................................................................................................56
2 Kalendarium . ..............................................................................................56
3 Elementy multimedialne . ...........................................................................57
4 Gry sieciowe . ..............................................................................................58
5 Darmowe konta pocztowe i WWW . ...........................................................58
6 Promocje i oferty specjalnie . .....................................................................58
7 Personalizacja . ............................................................................................59
VI PRZEGLĄD I KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA NAJPOPULARNIEJSZYCH
SERWISÓW . ........................................................................................................69
1 Serwisy zagraniczne . .......................................................................................69
1 Linkedin . .....................................................................................................69
2 YouTube . ....................................................................................................70
3 Del.icio.us . ..................................................................................................72
4 Digg . ............................................................................................................73
5 Flickr . ..........................................................................................................74
6 MySpace . .....................................................................................................75
7 There . ..........................................................................................................76
8 Second Life . ................................................................................................77
2 Serwisy polskie . ..............................................................................................78
1 Linkologia . ..................................................................................................78
2 Wykop . ........................................................................................................78
3 Gwar . ...........................................................................................................79
4 Podaj . ..........................................................................................................80
5 Grono . .........................................................................................................80
6 Ogniwo.net . .................................................................................................81
7 iThink . ........................................................................................................82
8 GoldenLine . ................................................................................................83
9 Fotka . ..........................................................................................................84
10 BiblioNETka . ............................................................................................84
11 Blogfrog . ....................................................................................................85
12 Filmweb . ...................................................................................................86
13 Wikipedia . .................................................................................................86
14 Smog, Wrzuta, Streemo . ...........................................................................87
ZAKOŃCZENIE . ...................................................................................................89
BIBLIOGRAFIA .....................................................................................................91
SPIS ILUSTRACJI . ................................................................................................94
E-SPOŁECZNOŚĆ - darmowy fragment - kliknij po więcej
Wojciech Gustowski
● str. 5
Wstęp
Od momentu pojawienia się Internetu, medium to nieustannie
wkracza coraz głębiej w sferę życia codziennego większości z nas.
Stopniowo dla wielu ludzi Internet stał się podstawowym źródłem
informacji i narzędziem komunikacji z innymi. Tendencję tę od razu
wychwycili wytrawni marketerzy. Zaczęli tworzyć i wykorzystywać
narzędzia e-marketingowe, które w wielu wypadkach były
czynnikiem decydującym o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej.
Obecnie w dobrze zaplanowanej strategii marketingowej, czy public
relations nie można nie uwzględnić dynamicznie rozwijającego się
kanału komunikacyjnego, jakim jest Internet.
Niestety fachowych, polskich publikacji na temat marketingu
internetowego i e-PR jest bardzo mało. Na dodatek są to pozycje,
które temat podejmują w ujęciu całościowym, tym samym
poszczególne narzędzia e-marketingowe są opisywane pobieżnie
i głównie od strony teoretycznej. Niniejsza publikacja jest
odpowiedzią na taki stan rzeczy. Opisuje dwa nowoczesne narzędzia
marketingowe – budowanie i wykorzystywanie społeczności
internetowych – w ujęciu monograficznym, co jest przedsięwzięciem
bez precedensu.
Książka składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy i drugi
zawiera charakterystykę społeczności internetowych, trzeci pokazuje
możliwości ich wykorzystania do celów marketingowo – PR-
owskich. Rozdział czwarty zawiera opis głównych narzędzi, którymi
można się posłużyć budując e-społeczność. Piąty rozdział przynosi
rozważania na temat bardzo modnego w ostatnim czasie standardu
Copyright by Złote Myśli & Wojciech Gustowski
110943183.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin