Andrzej Kusior - Spirala Bogactwa.pdf

(600 KB) Pobierz
110891884 UNPDF
110891884.001.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 29.01.2008
Tytuł: Spirala bogactwa (fragment utworu)
Autor: Andrzej Kusior
Wydanie I
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Paweł Sarna, Sylwia Fortuna
Skład: Teresa Kopp
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110891884.002.png
SPIS TREŚCI
................................................................................
4
Świadomość, Podświadomość i...
.................................
15
Wizerunek własny
.......................................................
28
Poczucie winy
..............................................................
41
..............................
47
...................................................
58
....................................................................
65
6.1.
Afirmacja wizerunku
.................................................................
71
6.2.
Afirmacje przekonań i
przeświadczeń
....................................
79
Alfa
.............................................................................
83
Cel(e)
.........................................................................
95
Wiara w realizację celu
..............................................
108
Wizualizacja
.............................................................
114
Motywacja do działania
............................................
133
Relacje z otoczeniem
................................................
139
Dawanie
...................................................................
142
Droga do...
................................................................
147
Literatura
......................................................................
148
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
SPIRALA BOGACTWA – darmowy fragment – kliknij po więcej
Andrzej Kusior
str. 4
Wstęp
Treść tej książki skierowana jest w zasadzie do wszystkich.
Do biednych i bogatych, zdrowych i chorych, sprawnych
i niesprawnych fizycznie, szczęśliwych i nieszczęśliwych.
Napisana jest możliwie prosto, tak, by była zrozumiała
przede wszystkim dla tych, którzy spotykają się z zawartą
w niej wiedzą po raz pierwszy.
Są to podstawy tej wiedzy, ujęte w szerszym zakresie
i w miarę kompleksowo. Może ona dużo zmienić na lepsze
w Twoim życiu, doprowadzić do w miarę szybkich zmian
w otaczającej Cię rzeczywistości i – mam nadzieję – zachę-
cić w przyszłości do dalszych poszukiwań i osiągnięć. Osią-
gnięć zupełnie innej natury.
W szczególności kieruję ją do tych, którzy mają problemy
z zapewnieniem sobie oraz swoim bliskim materialnych
środków do życia, tych rozgoryczonych i zniechęconych.
Również do tych, którzy marzą o karierze, o osiąganiu róż-
nych życiowych sukcesów. A także do tych, którzy już jakieś
sukcesy (we własnym mniemaniu) odnieśli, ale jakby sta-
nęli w miejscu.
Marzymy o sukcesach materialnych i duchowych. W mło-
dym wieku w większości (nie wszyscy) skupiamy się jednak
na dobrach materialnych, to one nas pociągają, one nam
imponują. Często z tego skupienia na nich nie potrafimy
wyrwać się do końca życia.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Kusior
sklad
110891884.003.png
SPIRALA BOGACTWA – darmowy fragment – kliknij po więcej
Andrzej Kusior
str. 5
Sukcesy materialne, jeśli je osiągamy, umacniają nas psy-
chicznie, dają wiarę i siły do dalszych działań. Dobrze, jeśli
również do dalszych poszukiwań. Do poszukiwania celów
wyższych.
Problemy w życiu, brak sukcesów, brak niekiedy nawet
tego tzw. minimum socjalnego skupiają naszą uwagę na
potrzebie zaspokojenia podstawowych potrzeb. Jeśli się to
nie udaje, pojawia się zniechęcenie, poczucie braku wła-
snej wartości, lęk i depresja. I co najgorsze, poczucie zmar-
nowanego życia.
Cele wyższe, świadomość ich istnienia, dążenie do ich osią-
gnięcia, to wszystko przeważnie pojawia się trochę później.
Chociaż i tu zdarzają się wyjątki.
Obserwując rzeczywistość wokół nas, widzimy bogactwo
i biedę, radość i cierpienie, narastającą przemoc i agresję,
bezwzględną walkę o byt i przetrwanie.
Czasami dopadają nas myśli, dlaczego tak jest? Kim jestem
na tym świecie, jaka jest moja rola, dokąd mam zmierzać?
Co robić i jakich wyborów dokonywać?
Odpowiedzi na te pytania nie znajdziemy na zewnątrz. Od-
powiedź na nie ukryta jest w naszym wnętrzu.
Treść tej publikacji jest próbą syntezy podstawowej wiedzy
o tym, jak realizować swoje marzenia, jak osiągać sukcesy,
jak się bogacić, bogacić nie tylko materialnie, ale i ducho-
wo.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Andrzej Kusior
sklad
110891884.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin