Rafał Dorobek - Zbuduj swój wizerunek.pdf

(996 KB) Pobierz
110889326 UNPDF
110889326.002.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 9.11.2007
Tytuł: Zbuduj swój wizerunek (fragment utworu)
Autor: Rafał Dorobek
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Anna Popis-Witkowska, Lidia Kaźmierczak
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli Sp. z o. o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
110889326.003.png
SPIS TREŚCI
..................................8
WŁADZA . .......................................................................................................14
MYŚLENIE NA SKRÓTY . ..............................................................................17
TEORIE POTOCZNE . ...................................................................................22
STEREOTYPY I PRZEKONANIA . ................................................................24
EFEKT PIERWSZEŃSTWA, ŚWIEŻOŚCI. EFEKT KONTRASTU
I
NAS INNI?
. ..............................................................................................27
ATRAKCYJNOŚĆ . .........................................................................................31
ROZDZIAŁ 2 . ...................................................................................35
POCHLEBSTWA WOBEC INNYCH . ................................................................35
Technika 1 . .....................................................................................................35
ROZDZIAŁ 3 . ...................................................................................53
TWORZENIE PODOBIEŃSTWA . .....................................................................53
Technika 2 . ....................................................................................................53
ROZDZIAŁ 3 . ...................................................................................70
ZWIĘKSZANIE WŁASNEJ ATRAKCYJNOŚCI . ..............................................70
Technika 3 . .........................................................................................................70
ATRAKCYJNOŚĆ FIZYCZNA . ......................................................................71
ROZDZIAŁ 5 .....................................................................................97
PREZENTOWANIE ATRAKCYJNOŚCI INTERPERSONALNEJ
I
........................................................97
Technika 4 . ....................................................................................................97
ROZDZIAŁ 6 . ..................................................................................121
PREZENTOWANIE SKROMNOŚCI . ..............................................................121
Technika 5 . ...................................................................................................121
WAŻNIEJSZE NIŻ WSTĘP . ................................................................4
ROZDZIAŁ 1 . ......................................................................................8
JAK NAS POSTRZEGAJĄ I CO WIEDZĄ O
ASYMILACJI
POSIADANYCH CECH OSOBOWOŚCI
ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK darmowy fragment – kliknij po więcej
Rafał Dorobek
● str. 4
WAŻNIEJSZE NIŻ WSTĘP
CZYM JEST WIZERUNEK I DLACZEGO WARTO O NIEGO DBAĆ?
Każda strona książki, którą właśnie czytasz, będzie wyjaśniała, co
należy zrobić, aby dobrze zaprezentować się innym ludziom. Jed-
nakże pytanie zaczynające się od słowa „co? ” jest najmniej ważne.
Każdego dnia na całym świecie ludzie zadają sobie pytanie: „Co
mogę w sobie zmienić? ” i od razu przechodzą do działania. Więk-
szość z nich nie wie jednak, do czego prowadzą takie zmiany, a już na
pewno nie mają pojęcia, jakie są ograniczenia stosowania niektórych
metod. Chyba że doświadczą tego na własnej skórze... Lecz wtedy już
znacznie stracą w oczach wszystkich, którzy ich oceniają. Zanim
przejdziemy do działań, powinniśmy zastanowić się nad kilkoma
ważnymi kwestiami – przede wszystkim nad tym, co chcemy os-
iągnąć. Możemy starać się zdobyć czyjąś sympatię, osiągnąć poczucie
kompetencji w oczach innych, a nawet ich zazdrość lub współczucie.
Wszystko zależy od tego, jakie działania podejmiemy. W tej książce
znajdziecie szereg metod pozwalających na uzyskanie przede wszys-
tkim sympatii drugiej osoby, ale gdy możemy otrzymać coś jeszcze,
na pewno wspomnę o dodatkowych korzyściach. Dotarliśmy właśnie
do miejsca, w którym można wymienić pierwszą dobrą radę doty-
czącą kształtowania własnego wizerunku:
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Rafał Dorobek
110889326.004.png
ZBUDUJ SWÓJ WIZERUNEK darmowy fragment – kliknij po więcej
Rafał Dorobek
● str. 5
JEŻELI MOŻNA UPIEC
DWIE PIECZENIE NA JEDNYM OGNIU,
TO NIGDY TEGO NIE IGNORUJ
I NIE OMIJAJ TAKICH SYTUACJI.
Wizerunek to obszar szczególny, tym bardziej, że jest elementem
prywatnym, osobistym. Jeżeli sytuacja pozwala na uzyskanie pod-
wójnej albo nawet potrójnej korzyści – zawsze podejmij działanie!
Zacznij od zastanowienia się, czy warto i czy Twój plan ma szansę się
powieść. Jeśli nie, spokojnie zrezygnuj, ale jeśli są duże szanse na os-
iągnięcie sukcesu – zrób to! Przed chwilą wspomniałem o tym, że ta
książka pozwoli Ci na pozyskiwanie sympatii innych osób, ale chcę
dodać, że metody kreowania swojego wizerunku tak, aby prezen-
tować się jako osoba kompetentna czy wzbudzająca określone emoc-
je, zostaną przedstawione w pozostałych częściach tej serii. Ogrom
materiału, który dotyczy autoprezentacji, nie pozwala właściwie na
zawarcie całej wiedzy w jednej książce – jeśli ktoś jednak taką
książkę wyda, to możesz mieć pewność, że jest tam zbyt mało infor-
macji dla Ciebie.
CZYM TA KSIĄŻKA RÓŻNI SIĘ OD INNYCH ?
Jej autor jest Polakiem i pisze o polskiej rzeczywistości.
Najbardziej irytującym elementem książek, które można znaleźć
w księgarni, jest fakt, że w większości są one tylko tłumaczeniami
tekstów pisanych przez autorów ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej
Brytanii albo Niemiec. W związku z tym opisywane w nich sytuacje
są zaczerpnięte z nieco innej rzeczywistości niż nasza. Książki amery-
kańskie przedstawiają nam ludzi bawiących się na wystawnych ban-
kietach organizowanych przez firmę co tydzień, oferują rady, jak za-
chowywać się w 100-piętrowych budynkach, oraz mówią nam, co
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Rafał Dorobek
110889326.005.png 110889326.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin