LINUX - instalacja, konfiguracja, FAQ.pdf

(46 KB) Pobierz
130122437 UNPDF
elektroda.pl :: Zobacz temat - LINUX - instalacja, ko...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/printview.php?t=...
elektroda.pl
Komputery FAQ - LINUX - instalacja, konfiguracja, najczęstsze
problemy - FAQ
szaleniec - 09 Lut 2007 16:43
Temat postu: LINUX - instalac ja, konfigurac ja, najc z ęstsz e problemy - FAQ
Co chwila pojawiają sie tematy w stylu "jaki linux?", "jak
zainstalowac..." itp. Zebrałem kilka wątków, które każdy
forumowicz mający takie dylematy powinien przeczytać.
Na początek artykuł, który powinien przeczytać każdy, kto nie miał jeszcze styczności z
linuksem, a chce zacząć przygode z nim:
Wprowadz enie do systemu Linux - v1.3.1 / Jak z ac z ąć
Przed instalacja - przeczytaj koniecznie!
Instalac ja Gentoo Linux
Opis instalac ji Mandriva Linux
Instalac ja Ubuntu
Instalac ja Aurox'a
Instalac ja Debiana
Instalac ja S lac kware'a
Gentoo Wiki (po angielsku)
Dokumentac ja PLD Linux
Wybrane wątki dotyczące najczęstszych problemów z linuksem:
Linux albo Windows XP ?
Pomoc w wyborz e Linuxa
Jaki linux wybrać ?
Wybór linuxa (konkretne wymagania)
Linux dla poc z atkujac yc h
Który linux lepsz y?
Linux Vs. Unix... Co wybrać i kiedy??
Jaki Linux wybrać ? + kupa pytań dot os'a
który linux jest najlepsz y?
Jaki linux?
Linux jak najbardz iej podobny do winxp
linux+windows na 1 dysku
Linux windowsowy??
Ubuntu c z y Debian?
Jaki Linux Live CD do sprawdz ania kompów ?
Linux i Windows
jak skasować linuxsa z dysku
Jaki linux Pod Celerona 333 64mbi grafiką 4mb
S use - prz epis na instalac je neostrady
1 z 3
03.05.2009 18:08
130122437.001.png
elektroda.pl :: Zobacz temat - LINUX - instalacja, ko...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/printview.php?t=...
S ystem LinOS - bez płatna rec epta na bez piec z ny internet
Wybór dystrybuc ji Linuksa
Drogi forumowiczu, jeśli masz problem z konkretna dystrybucją linuksa, to proponuje
zajrzeć na forum użytkowników tejże:
F orum Uż ytkowników Mandriva i Mandrake
Polskie forum uż ytkowników Ubuntu
F orum Aurox
Polskie F orum Uż ytkowników Debiana
Gentoo F orums (Polish)
F orum :: gentoo.org.pl
F orum uż ytkowników S lac kware, wsz ystko o S lac kware.
Polskie F orum S use
F orum PLD Linux
Uwaga! Jeśli posiadasz ciekawy artykuł lub link i uważasz, że warto go zamieścić w tym
FAQ - nie krępuj się i pisz na priv lub gg, a ja po zweryfikowaniu treści chętnie go tu
umieszcze. W nagrode punkty.
Mery84 - 20 Wrz 2007 17:41
Temat postu: Re: LINUX - instalac ja, konfigurac ja, najc z ęstsz e problemy -
W z wiąz ku z brakiem odz ewu na priv dodam sam:
Ubuntu 7.04 F eisty F awn prz ewodnik po instalac ji i konfigurac ji
Łopatologic z ny wręc z prz ewodnik po instalac ji Ubuntu/Kubuntu/Xubuntu
dla wsz ystkic h wersji. Na pierwsz ej stronie widnieje wiki dla 7.04 ale są również tam
linki dla starsz yc h wersji. Jest już w prz ygotowaniu prz ewodnik dla śwież ego Ubuntu
7.10 które póki c o jesz c z e nie wysz ło jako stable więc na raz ie wstrz ymajmy się z
linkiem do wiki.
Prz ewodnik dla Mandrivy
Prz ewodnik dla F edora Core
Poz drawiam.
md - 05 Paź 2007 22:11
Temat postu: S use Linux, instalac ja i nie tylko
Łopatologic z nie:
http://linuxodpodstaw.wikidot.c om/instalac ja-linuksa
http://akolac z .tarc homin.pl/suse101_pl.html
W raz ie problemów z kartami nVidia i ATI: http://suse.ehelp.pl/modules/artic les
/artic le.php?id=74
Rz ec z , na którą warto z wróc ić uwagę: moż liwość instalac ji pakietów metodą “One Clic k
Install“. Polega ona na wysz ukaniu pac z ki pakietów na stronie software.opensuse.org i
kliknięc iu na prz yc isk 1-Clic k Install http://news.opensuse.org/wp-c ontent/uploads
/2007/08/searc h-filelight.png
2 z 3
03.05.2009 18:08
130122437.002.png
elektroda.pl :: Zobacz temat - LINUX - instalacja, ko...
http://www.elektroda.pl/rtvforum/printview.php?t=...
transpacyfic93 - 24 Cz e 2008 21:41
Temat postu: Re: LINUX - instalac ja, konfigurac ja, najc z ęstsz e problemy -
Ja natomiast sypnę c o nie c o z Wifi dla Ubuntu:
Alternatywa dla sz wankując ego NetworkManager'a
S c hemat instalac ji sterowników WiFi z a z aimplementowaniem ndiswrappera
(Prz edostatni post uż ytkownika yp2)
WiF i pod S usem:
Instalac ja i konfigurac ja WiFi
Oraz parę podstawowyc h z agadnień dla systemów na rdz eniu F edora:
Instalac ja z pac z ek RPM
Instalac ja z e ź ródeł
Pełnowymiarowy system na pamięc i flash
stygma - 27 S ie 2008 21:52
Temat postu: Re: LINUX - instalac ja, konfigurac ja, najc z ęstsz e problemy -
Jaki Linux będz ie dz iałał na moim laptopie?
Cz y i c o będz ie sprawiało kłopoty?
http://www.linux-on-laptops.c om/
3 z 3
03.05.2009 18:08
130122437.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin