Hair.txt

(57 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{2996}{3060}- Masz wszystkie rzeczy? | - Tak.
{3258}{3309}Nie zapomnij zadzwoni�, | jak b�dziesz na miejscu.
{3311}{3362}- Chcemy wiedzie�, gdzie jeste�. | - Dobrze.
{3722}{3796}- Chcesz troch� pieni�dzy? | - Nie, dzi�kuj�.
{3799}{3846}Mo�e na wszelki wypadek
{3887}{3969}we� te pi��dziesi�t,
{3972}{4041}gdyby� mia� jakie� k�opoty.
{4067}{4157}Nie wiadomo, | co si� mo�e po drodze wydarzy�.
{4202}{4251}- Dzi�kuj�. | - Nie ma za co.
{4358}{4386}C�, ch�opcze...
{4475}{4526}Nie martw si� za bardzo.
{4540}{4562}Dobrze.
{4564}{4623}Zmartwienia s� dla inteligentnych.
{4626}{4685}O g�upich zatroszczy si� Pan B�g.
{4687}{4742}- S�yszysz? | - Tak.
{4745}{4790}Szerokiej drogi!
{4906}{4934}Do zobaczenia.
{6333}{6384}Ka�dy kto przeinaczy,
{6386}{6454}podrobi, umy�lnie zniszczy,
{6456}{6511}celowo okroi
{6513}{6599}lub w inny spos�b zmieni ten dokument,
{6601}{6668}otrzyma grzywn� | do wysoko�ci 10 tysi�cy dolar�w
{6670}{6750}lub kar� wi�zienia do lat pi�ciu.
{6779}{6816}Albo jedno i drugie.
{7759}{7820}Kiedy ksi�yc
{7823}{7907}Znajdzie si� w si�dmym domu
{7909}{8045}A Jupiter w jednej linii z Marsem
{8048}{8190}Pok�j zapanuje w�r�d planet
{8193}{8281}l mi�o�� pokieruje gwiazdami
{8284}{8409}Nadchodzi Era Wodnika
{8837}{8917}Zgoda i tolerancja
{8920}{8981}Solidarno�� i ufno��
{8984}{9029}Koniec z fa�szem i wyszydzaniem
{9032}{9114}Spe�nienie z�otych wizji i marze�
{9117}{9181}Mistyczne objawienia kryszta��w
{9183}{9257}l prawdziwe wyzwolenie umys��w
{9260}{9398}Era Wodnika
{9527}{9681}Kiedy ksi�yc | znajdzie si� w si�dmym domu
{9684}{9826}A Jupiter w jednej linii z Marsem
{9829}{9977}Pok�j zapanuje w�r�d planet
{9980}{10062}A mi�o�� pokieruje gwiazdami
{10065}{10196}Nadchodzi Era Wodnika
{11466}{11535}Zgoda i tolerancja
{11537}{11603}Solidarno�� i ufno��
{11605}{11666}Koniec z fa�szem i wyszydzaniem
{11668}{11732}Spe�nienie z�otych wizji i marze�
{11734}{11808}Mistyczne objawienia kryszta��w
{11811}{11881}l prawdziwe wyzwolenie umys�u
{11883}{12002}Era Wodnika
{12666}{12738}Przepraszam, czy ma pani troch� drobnych?
{12740}{12787}Do twarzy pani w tej czapce.
{12790}{12851}Nie znalaz�aby pani dla nas paru cent�w?
{12854}{12925}- Pi�kny ko�. | - Mog� prosi� o troch� drobnych?
{12927}{12964}Nigdy nie je�dzi�em na koniu.
{12966}{13000}Czy to trudne?
{13021}{13123}Czy m�g�bym si� przejecha�? | Tylko na chwil�.
{13154}{13203}Jeden raz. Przez minut�.
{13238}{13289}Hej, mi�a pani. Czy m�g�bym...
{13309}{13370}Prosz� si� zatrzyma�. Prosz�!
{13373}{13463}Hej, Woof. Daj spok�j, stary. | Kupi� ci konia pod choink�.
{13479}{13514}Masz troch� drobnych?
{13610}{13673}Pi�� cent�w, dziesi�� cent�w...?
{13703}{13767}- Chcesz, �ebym ci da� pieni�dze? | - Tak.
{13769}{13810}Dlaczego?
{13812}{13948}Dlaczego? Ona jest w ci��y, | a nic nie jedli�my od dw�ch dni.
{14065}{14100}Nie wierz� ci.
{14102}{14202}- Sk�d jeste�? | - Z Oklahomy.
{14276}{14325}Wiem, jak to jest.
{14328}{14406}Sama by�am kiedy� z Kansas.
{16798}{16901}Sodomia
{16903}{17008}Fellatio
{17027}{17113}Cunnilingus
{17134}{17245}Pederastia
{17264}{17433}Ojcze, dlaczego te s�owa | brzmi� tak nieprzyzwoicie?
{17436}{17541}Masturbacja
{17544}{17653}To mo�e by� dobra zabawa
{17656}{17750}Przy��czcie si� do �wi�tej orgii
{17753}{17823}Kama Sutra
{17825}{17911}Przy��czcie si�
{18283}{18355}Hej! Zatrzymaj tego konia!
{18599}{18648}Jed�, za nimi!
{18780}{18864}Pewnego razu szuka�em Donny | Szesnastoletniej dziewicy
{18866}{18969}O, Donna! Szukam mojej Donny
{18971}{19020}W�a�nie wracam z poszukiwania Donny
{19022}{19083}Psychodeliczny �obuz z San Francisco
{19085}{19185}O, Donna! Szukam mojej Donny
{19187}{19296}Czy widzia�e� moj� | szesnastoletni� kobiet� z tatua�em?
{19298}{19392}Podobno zaaresztowano j� za urod�
{19493}{19548}W�a�nie wracam z poszukiwania Donny
{19550}{19609}Psychodeliczny �obuz z San Francisco
{19612}{19702}Donna, szukam mojej Donny
{19704}{19829}Poka�� jej, jak s�odko �y� na Ziemi
{19831}{19931}Z�o�� moj� odmienion� g�ow� u jej st�p
{19933}{20056}B�d� j� kocha� | B�d� si� z ni� kocha�, a� zbr�zowieje niebo
{20058}{20206}Odmieniam si�, zmieniaj� mnie narkotyki
{20208}{20331}Kt�re od ciebie dosta�em
{20333}{20442}Pewnego razu szuka�em Donny | Szesnastoletniej dziewicy
{20445}{20544}O, Donna! Szukam mojej Donny
{20581}{20653}Szukam Madonny
{21238}{21312}Hej, stary! Prawdziwy z ciebie kowboj.
{21329}{21395}Nie zsiadaj. Zosta�o nam 15 minut. Jed�!
{21397}{21452}Nie, mam par� rzeczy do zrobienia.
{21454}{21544}- Co na przyk�ad? | - Chc� zobaczy� Empire State Building.
{21547}{21577}Mog� to dzisiaj zrobi�.
{21579}{21651}Jutro chc� | pop�yn�� statkiem wok� Manhattanu.
{21654}{21744}- Widzieli�cie Statu� Wolno�ci? | - Niez�e plany.
{21816}{21875}Je�li macie pomys�,
{21877}{21951}co m�g�bym jeszcze tutaj zrobi�...
{21954}{22011}Nie mam za du�o czasu.
{22013}{22070}Za dwa dni id� do wojska.
{22357}{22408}My�l�, �e mo�emy ci pom�c.
{22443}{22560}Haszysz
{22563}{22676}Kokaina
{22678}{22783}Marihuana
{22785}{22855}Opium
{22857}{22902}LSD
{22905}{22971}DMT
{22973}{23005}STP
{23007}{23031}BMT
{23034}{23105}AP, IRT, SPC
{23107}{23179}Claude. Hej, stary.
{23275}{23316}Hej, m�w do mnie!
{23528}{23571}Czy naprawd� jest w ci��y?
{23672}{23733}Czy naprawd�? Tak.
{23735}{23788}Tak m�wi.
{23791}{23861}M�wi to, co wie.
{23863}{23945}- Jestem w ci��y. | - Jeanie, sk�d wiesz?
{23947}{24010}Wiem, kto jest ojcem.
{24012}{24096}Tak? Je�li to wiesz, to du�o wiesz.
{24121}{24224}Jak dziecko urodzi si� bia�e, | pomarszczone i rozwrzeszczane
{24227}{24325}to znaczy, �e Woof jest tatusiem. | A je�li b�dzie pi�kne
{24327}{24388}i br�zowe jak czekolada - to jest moje.
{24390}{24462}- Bia�e i pomarszczone? | - Tak.
{24465}{24529}Bia�e i pomarszczone.
{24531}{24617}Kiedy si� urodzi i zobaczy | tw�j czarny jak smo�a ty�ek,
{24620}{24696}splunie ci w twarz pestkami arbuza.
{24698}{24745}Najpierw pomy�l, potem m�w.
{24747}{24872}Kiedy to dziecko mnie zobaczy, | b�dzie szcz�liwe i dumne.
{24892}{24935}Wiesz, co powie?
{24937}{25073}Jestem...
{25075}{25139}Kolorowy, pik, ciemnosk�ry
{25141}{25200}Murzyn, niger, ch�opak z d�ungli
{25203}{25277}�niady, smag�y, kruczy, hebanowy
{25280}{25331}Wuj Tom, ciotka Jemima
{25333}{25388}Murzynek bambo
{25391}{25448}Zbieracz bawe�ny, �winka bagnista
{25450}{25521}�mieciarz, czy�cibut
{25523}{25595}Windziarz, sprz�tacz
{25598}{25633}W restauracji "Horn i Hardart"
{25635}{25686}Niewolnik, zombie voodoo
{25688}{25733}Grubowargi
{25736}{25807}P�askonosy tancerz | Mieszkaniec Harlemu
{25809}{25852}l Prezydent
{25854}{25915}Stan�w Zjednoczonych Mi�o�ci
{25918}{26064}Prezydent Stan�w Zjednoczonych Mi�o�ci
{26066}{26156}Gdy zaprosisz go na obiad | Musisz poda�
{26158}{26267}Arbuz, ziarna owsa | Chleb kukurydziany
{26269}{26320}�eberka aligatora
{26323}{26353}Ma�pi ogon
{26355}{26402}Czarn� fasolk�
{26404}{26496}Podroby, kiszki, arbuz
{26499}{26558}Ziarna owsa, chleb kukurydziany
{26561}{26608}�eberka aligatora, ma�pi ogon
{26611}{26683}Czarn� fasolk�, kapust�
{26686}{26764}A je�li nie b�dziesz uwa�a� | Boogie ci� z�apie
{26859}{26916}Tak, o was m�wi�!
{27021}{27089}Ha, mam ci�!
{27156}{27201}Powiedz co� do Boogie.
{27356}{27434}To jego pierwszy dzie� w Ameryce. | W�a�nie zszed� ze statku.
{27574}{27613}Czy mia�e� mi�� podr�?
{27616}{27698}Z Manchesteru w Anglii
{27701}{27779}Przez Ocean Atlantycki
{27794}{27868}To prawdziwy geniusz
{27871}{27953}Wierzy w Boga
{27956}{28019}l wierzy, �e B�g
{28021}{28078}Wierzy w Claude'a - to on
{28164}{28203}Claude Hooper Bukowski
{28206}{28298}Lubi chodzi� do kina | Udawa�, �e jest Fellinim i Antonionim
{28301}{28377}A tak�e jego rodakiem | Romanem Pola�skim - wszystkimi na raz
{28379}{28434}Claude Hooper Bukowski
{28436}{28549}Z Manchesteru w Anglii
{28552}{28619}Przez Ocean Atlantycki
{28621}{28703}To prawdziwy geniusz
{28706}{28794}- Wierzy w Boga | - Wierz� w Boga
{28796}{28853}l wierz�, �e B�g
{28856}{28913}Wierzy w Claude'a - to ja
{28989}{29028}Claude Hooper Bukowski
{29030}{29081}Lubi chodzi� do kina
{29084}{29181}l udawa�, �e jest Fellinim, Antonionim | Oraz Romanem Pola�skim
{29183}{29255}Wszystkimi na raz | Claude Hooper Bukowski
{29279}{29365}Z Manchesteru w Anglii
{29367}{29459}Przez Ocean Atlantycki
{29461}{29541}Jestem geniuszem
{29544}{29616}Wierz� w Boga
{29634}{29691}l wierz�, �e B�g
{29694}{29766}- Wierzy w Claude'a - to ja | - To on
{29769}{29797}To ja
{29800}{29824}To on
{29826}{29848}To ja
{29850}{29868}To on
{29870}{29886}To ja
{29954}{30025}Jestem czarny
{30027}{30109}Jestem r�owy
{30111}{30220}Jestem �nie�nobia�y
{30259}{30403}Jestem niewidoczny
{30436}{30477}Nie mam domu, nie mam but�w
{30479}{30534}Nie mam pieni�dzy, pozycji spo�ecznej
{30537}{30656}Nie mam szalika, nie mam r�kawic, | nie mam ��ka, nie mam trawy
{30659}{30706}Nie mam wiary
{30724}{30785}Nie mam matki, nie mam kultury
{30787}{30894}Nie mam przyjaci�, | nie mam wykszta�cenia, nie mam obycia
{30897}{30932}Nie mam bielizny
{30934}{31032}Nie mam myd�a, | nie mam poci�gu, nie mam rozumu
{31034}{31110}Nie mam papieros�w, | nie mam zawodu, nie mam pracy
{31112}{31181}Nie mam monet, nie mam drobnych
{31183}{31211}Nie mam dziewczyny
{31213}{31295}Nie mam biletu, | nie mam �eton�w, nie mam boga
{31331}{31400}Nie mam trawki, nie mam kwas�w
{31402}{31486}Nie mam ubrania, nie mam mieszkania
{31488}{31527}Nie mam jab�ek
{31530}{31565}Nie mam no�a
{31567}{31653}Nie mam broni, nie mam �mieci
{31656}{31719}Spali�em wezwanie do wojska
{31751}{31819}Nie mam ogr�dka, nie mam zabawy, | nie mam roweru, nie mam pryszczy
{31821}{31876}Nie mam drzew, | nie mam powietrza, nie mam wody
{31878}{31947}Miasta, band�o, wyka�aczek, sznur�wek, | nauczycieli, pi�ki, telefonu
{31949}{31994}P�yt, lekarza, | brata, siostry, munduru
{31996}{32060}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin