kody do twierdza krzyżowiec.txt

(0 KB) Pobierz
W menu g��wnym programu naci�nij [Shift] + [Alt] + [A], aby aktywowa� kody. Nast�pnie mo�esz u�ywa� nast�puj�cych kombinacji klawiszowych (podczas gry): 

[Alt] + [X] - dostajesz 100 punkt�w popularno�ci oraz 100 jednostek z�ota 

[Alt] + [K] - budujesz za darmo (bez surowc�w
Zgłoś jeśli naruszono regulamin