Zdjęcie dziecka mężczyzny w ciąży ujawnione - 26-07-2008 - deser-gazeta-pl.txt

(1 KB) Pobierz
Na t� fotografi� czeka� ca�y �wiat! Thomas Beatie, pierwszy w historii m�czyzna, kt�ry urodzi�, sprzeda� zdj�cie swojej c�reczki za 300 tys. dolar�w! Dziecko jest zdrowe i jest uderzaj�co podobne to tatusia.
 
O panu Beatie pisali�my ju� wielokrotnie. Tak jak ca�y �wiat, z zapartym tchem �ledzili�my histori� ci��y, jak i porodu. Oto kolejny akt: wiemy, jak wygl�da dziecko!  Susan Juliette, bo tak nazywa si� niemowl�, jest zdrowe i... bardzo podobne do ojca!

- Ona jest tak pi�kna, �e nie mog� przesta� si� w ni� wpatrywa�. Nie odrywam od niej oczu - opowiada szcz�liwy ojciec.

Rodzina Beatie otrzyma�a oko�o 300 tys. dolar�w za zdj�cia dziecka. Okr�g�� sumk� wy�o�y� znany magazyn "People". Kwota pomimo, �e spora i tak nie mo�e si� r�wna� z pieni�dzmi, kt�re s� p�acone za zdj�cia najwi�kszych gwiazd Holywood. Dla por�wnania - fotografie bli�ni�t Brada Pitta i Angeliny Jolie wyceniono na 11 milion�w dolar�w.

Przypominamy - ci��a i por�d by�y mo�liwe, poniewa� Thomas Beatie urodzi� si� kobiet�. Podda� si� operacji zmiany p�ci i w �wietle prawa jest m�czyzn�. Jego �ona karmi Susan piersi� dzi�ki hormonom i specjalnej pompce. 

�r�d�o: http://deser.gazeta.pl/deser/1,83453,5487972,Zdjecie_dziecka_mezczyzny_w_ciazy_ujawnione_.html
Zgłoś jeśli naruszono regulamin