Same marzenia nie wystarczą!.pdf

(543 KB) Pobierz
802147529.003.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Same marzenia nie wystarczą!"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Marta Pyrchała, rok 2009
Autor: Marta Pyrchała
Tytuł: Same marzenia nie wystarczą!
Data: 23.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
WSTĘP ...............................................................................................5
KROK PIERWSZY – DOWIEDZ SIĘ, O CO CHODZI . ..........................6
Zasady osiągania celów . ................................................................................................7
KROK DRUGI – WEŹ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SWOJE ŻYCIE
....................................................................................14
Odpowiedzialność – czy da się jej nauczyć? . ...............................................................16
KROK TRZECI – ZWIĘKSZ ENERGIĘ DO DZIAŁANIA ....................19
Metoda pierwsza – ćwiczenia ......................................................................................19
Metoda druga: naucz się odpoczywać .........................................................................36
KROK CZWARTY – ZAPANUJ NAD SWOIM CZASEM .....................40
Masz dużo czasu – tylko go znajdź .............................................................................40
KROK PIĄTY – OKREŚL ŻYCIOWE PRIORYTETY I
ZDECYDUJ SIĘ
ZAPŁACIĆ ZA NIE Z
..............................................................48
Zasady ustalania celów życiowych ..............................................................................49
KROK SZÓSTY – STWÓRZ PLAN DZIAŁANIA I
GÓRY
GO REALIZUJ ..................................................................................54
Zasady wykonania planu działania .............................................................................54
KROK SIÓDMY – ZADBAJ O MOTYWACJĘ, BY DOBRZE
SKONCENTROWAĆ SIĘ NA CELU ...................................................59
KROK ÓSMY – ZAPANUJ NAD SWOIMI MYŚLAMI
I WYKORZYSTAJ ICH TWÓRCZĄ MOC
KONSEKWENTNIE
...........................................64
Panowanie nad myślami – dlaczego jest tak ważne? ..................................................65
Na czym polega panowanie nad myślami? .................................................................66
Zasady tworzenia pozytywnych myśli i
...................68
Przeprogramowanie umysłu – technika afirmacji ......................................................70
Asertywna postawa .....................................................................................................72
Co to jest asertywność? ..........................................................................................73
Postawy nieasertywne ............................................................................................73
Asertywność w praktyce ..............................................................................................78
Radzenie sobie z krytyką ........................................................................................78
Zasady i prawa asertywności ......................................................................................80
KROK DZIEWIĄTY: ZAPANUJ NAD SWOIMI EMOCJAMI I
WYKORZYSTAJ ICH MOTYWUJĄCĄ MOC .....................................82
Dlaczego warto pracować nad emocjami? ..................................................................82
Co to są pozytywne emocje? .......................................................................................84
Pozwól żyć innym tak, jak tego chcą ..........................................................................131
KROK DZIESIĄTY: WYOBRAŹ SOBIE ZWYCIĘSTWO ...................133
Czas na Twoją Wielką Wizualizację! .........................................................................136
uwalniania się od negatywnych
ZAKOŃCZENIE ..............................................................................138
802147529.004.png
 
SAME MARZENIA NIE WYSTARCZĄ darmowy fragment – Złote Myśli
Marta Pyrchała
str. 4
Krok pierwszy – dowiedz się, o co chodzi
Chcemy spełniać marzenia. To daje nam szczęście i poczucie spełnie-
nia w życiu. Jednak tak niewielu z nas realizuje i osiąga swoje cele.
Tak mało ludzi na świecie naprawdę spełnia swe marzenia. Żyjemy
z dnia na dzień, od czasu do czasu wpadając w smutną chwilę zadu-
my, myśląc nieustannie:
Co by było, gdyby…?
Co by było, gdybym wtedy postąpił inaczej? Co by było, gdybym
w odpowiednim momencie swojego życia wiedział, co robić i zrobił
to? Co by było, gdybym się odważył? Gdybym miał więcej szczęścia
i zdolności. Jak wtedy wyglądałoby moje życie? Na pewno lepiej.
W swojej książce proponuję, by zamiast podobnych rozmyślań, za-
cząć w końcu odpowiednio działać, bo wtedy masz naprawdę olbrzy-
mią szansę na sukces.
– Ale jak działać? – zapytasz. – Przecież ja tak w ogóle to nawet nie
bardzo wiem, czego chcę… Poza tym nie mam czasu na żadne inne
działania poza pracą i zajmowaniem się domem. Nie mam szczęścia,
nie umiem.
Ja Ci odpowiem:
Nauczysz się tego z mojej książki. Zastosuj wszystkie podane ćwi-
czenia, a na pewno przybliży Cię to do Twojego sukcesu.
Nie wiesz, jak dążyć do celu? Jak go osiągnąć? Ja Ci wskażę drogę
i wyjaśnię zasady, którymi warto, byś się kierował.
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marta Pyrchała
802147529.005.png 802147529.001.png
 
SAME MARZENIA NIE WYSTARCZĄ darmowy fragment – Złote Myśli
Marta Pyrchała
str. 5
Zasady osiągania celów
Zasada nr 1 – dowiedz się, o co chodzi
By osiągnąć jakiś cel, najpierw musisz wiedzieć, co łatwo dostępnego
możesz wykorzystać, jakie prawidła rządzą sukcesem. Podstawową
tu zasadą jest znajomość pewnych reguł psychologicznych, a jedna
z nich mówi, że nie osiągniesz tego, czego nie ma w Twoim umyśle.
To znaczy, że jeśli Twoim celem jest bogactwo, a Ty wciąż myślisz
o tym, jaki jesteś biedny, to nie dziw się, że nie zauważasz okazji na
polepszenie swojego statusu materialnego, jakie daje Ci życie.
Dzieje się tak dlatego, że widzimy głównie to, co zaprząta nasz umysł.
Nie raz pewnie i nie dwa zauważyłeś, że gdy intensywnie o czymś
myślisz, na przykład o czerwonym fordzie focusie, to wciąż zauwa-
żasz na ulicy właśnie tę markę wśród wielu innych aut. Nic dziwnego
zatem, że jak myślisz o biedzie, to właśnie ją spotykasz na każdym
kroku, a wszystkie okazje, których z powodu swojego negatywnego
toku myślenia nie zauważasz, przechodzą Ci koło nosa.
Zmień sposób myślenia, a zaczniesz zauważać takie sytuacje, które,
o ile tylko je dobrze wykorzystasz, przyczynią się do pomnożenia
Twojego dochodu.
Ja zastosowałam tę zasadę w swoim życiu i z osoby zarabiającej na
początku jedyne 3,41 zł netto za godzinę (rok 2005), zaczęłam po ja-
kimś czasie zarabiać wielokrotnie więcej. Ta zasada naprawdę działa!
Drugą podstawową zasadą jest to, że musisz działać tak, by na pozio-
mie podświadomym być przekonanym o tym, że sukces jest dla Cie-
bie możliwy. Freud podzielił psychikę człowieka na trzy różne części:
Id – część nieświadoma umysłu człowieka, „dusza”, część, odpo-
wiedzialna za pamięć, emocje, w niej jest to, w co naprawdę wie-
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Marta Pyrchała
802147529.002.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin