Słownik skrótów wojskowych - nato.pdf

(1280 KB) Pobierz
Słownik skrótów wojskowych
N A T O
Opracowanie – Aleksander Berdowicz – alex[at]nesti.pl
Data aktualizacji – 15 maja 2005
Adres wersji online słownika – www.nato.glt.pl
- 2 –
Niniejsza publikacja jest kompilacją prywatnych zbiorów skrótów zgromadzonych przez wiele lat,
skrótów z wojskowych podręczników anglojęzycznych oraz podobnych słowników ściągniętych z
internetu, ze zbiorów polskich i zagranicznych.
Video lekcje gramatyki angielskiej - VideoGrammar.BlogSpot.com
827149303.005.png 827149303.006.png
- 3 -
1LT
First Lieutenant (US)
porucznik
2IC
Second in Command
2LT
Second Lieutenant (US)
podporucznik
3C
Contact, Co-operation, Confidence
Kontakt, Współpraca, Zaufanie
3D, 3-D
Three-Dimensional
trójwymiarowy
Zasada 3xD, tj. nie powielania struktur i sił
NATO w wymiarze europejskim, nie
rozdzielania europejskich i amerykańskich
interesów bezpieczeństwa, nie
dyskryminowania państw NATO nie będących
członkami UE
no duplication, no decoupling, no
discrimination
3xD
A
A Int
Air Intelligence
rozpoznanie (wywiad lotniczy)
A/A
Air to Air
A/B
Air Borne
A/D
Analog-to-Digital
A/F
Airfield
lotnisko
A/G
Air to Ground
powietrze - ziemia
A/GS
Air/Ground Surveillance
obserwacja przestrzeni powietrznej/ziemi
A/L
Administration/Logistics
A/N
Alpha/Numeric
A/R
Accept/Refuse (Message)
przyjąć / odrzucić (meldunek)
A/S
Anti-submarine
Przeciw okrętom podwodnym
A/V
Armoured Vehicle
pojazd opancerzony
A/W
Actual Weight
ciężar rzeczywisty
Army Airspace/Aviation Command And
Control
dowodzenie i kontrola w przestrzeni
powietrznej sił lądowych
A2C2
AA
Air Armament
uzbrojenie lotnicze
AA
Air-to-Air
powietrze-powietrze
AA
Anti Aircraft
przeciwlotniczy
AA
Army Area
okręg wojskowy
AA
Arrival Angle
AA
Assembly Area
AA
Avenue of Approach
AAA
Air Avenues of Approach
artyleria przeciwlotnicza, przeciwlotnicza
artyleria lufowa
AAA
Anti-Aircraft Artillery
AAAWHQ
AFCENT/AIRCENT Alternate WHQ
AAC
Alaskan Air Command
Dowództwo Sił Powietrznych USA na Alasce
AAC
Army Air Corps
lotnictwo wojsk lądowych Wielkiej Brytanii
Centrum Koordynacji Ruchu Lotniczego
Przestrzeni Powietrznej Taktycznych Sił
Powietrznych NATO (ATAF)
AACC
ATAF Airspace Coordination Centre
AACU
Attack Aircraft Control Unit
jednostka kierowania atakiem lotniczym
AAD
Advanced Ammunition Depot
wysunięty skład amunicji
AADC
Anti - Aircraft Defence Commander
dowódca obrony przeciwlotniczej
AADC
Area Air Defense Commander
Dowódca Obrony Powietrznej Obszaru
AADCP
Army Air Defeat Command Post
AADE
Attack Against a Defending Enemy
AADS
Anti-Aircraft Defense System
AAE
Army Aviation Element
ogień artylerii przeciwlotniczej / wojska
przeciwlotnicze
AAF
Anti-Aircraft Fire / Anti-Aircraft Forces
AAFA
Allied Air Forces
Połączone Siły Powietrzne NATO
AAFAD
All Arms For Air Defense
ośrodek kierowania ogniem artylerii
przeciwlotniczej
AAFC
Anti-Aircraft Fire Control
Połączone Siły Powietrzne NATO Europy
Środkowej
AAFCE
Allied Air Forces Central Europe
AAFNE
Allied Air Forces Northern Europe
Połączone Siły Powietrzne Europy Północnej
AAFSE
Allied Air Forces Southern Europe
Połączone Siły Powietrzne NATO Europy
Kompendium Gramatyki Języka Angielskiego – www.grammar.prv.pl
827149303.007.png 827149303.008.png
- 4 –
Południowej
AAH
Advance Attack Helicopter
AAHA
Awaiting Action Higher Authority
AAM
Air-to-Air Missile
pocisk rakietowy klasy powietrze-powietrze
AAMS
Anti-Air Missile System
Rakietowy system obrony powietrznej
AAOP
Anti-Aircraft Observation Post
posterunek obserwacji przeciwlotniczej
AAP
Advanced Ammunition Point
wysunięty punkt amunicyjny
Publikacja Sprzymierzonych dotycząca
administracji
AAP
Allied Administrative Publication
AAR
After Action Review
AAR
Air to Air Refuelling
tankowanie w powietrzu
AAS, AASLT
Air Assault
AAvn
Army Aviation
lotnictwo sił lądowych
AAW
Air-to-Air Warfare
wojna lotnicza
AAW
Anti Air Warfare
przeciwlotnicze działania bojowe
AAWA
Anti-Air Warfare Area
rejon przeciwlotniczych działań bojowych
Dowódca AAW, dowódca przeciwlotniczych
działań bojowych
AAWC
Anti-Air Warfare Commander
Automated Weaponeering Optimization
Program (JMEM)
AAWOP
patrol lotniczy biorący udział w
przeciwlotniczych działaniach bojowych
AAWP
Anti-Air Warfare Picket
AB
After Burner
dopalacz (w samolocie)
AB
Air Base
baza lotnicza
AB Div
Airborne Division
dywizja powietrznodesantowa
ABC
Air Battle Captain/Commander
Atomic, Biological and Chemical
(weapons/warfare)
(broń / wojna) atomowa, biologiczna i
chemiczna
ABC, ABC Weapons
ABCA
American, British, Canadian, Australian
Airborne, Command, Control and
Communications
pokładowe środki dowodzenia, kierowania i
łączności
ABCC
Airborne Battlefield Command Control
Center
Powietrzny Ośrodek Dowodzenia i Kontroli
Pola Walki
ABCCC
ABDR
Aircraft Battle Damage Repair
naprawy bojowych uszkodzeń samolotów
ABE
Assistant Brigade Engineer
Oficer Naprowadzania Lotnictwa Na Statku
Powietrznym
ABFAC
Airborne Forward Air Controller
ABGD
Air Base Ground Defence
ABL Operations
Airborne Laser Operations
przeciwpocisk rakietowy; Traktat o
ograniczeniu systemów obrony
przeciwrakietowej z 1972 r.
ABM
Anti-Ballistic Missile
powietrzny, dyżurujący w powietrzu,
pokładowy, powietrzno - desantowy
ABN
Airborne
Abn Div
Airborne Division
dywizja powietrznodesantowa
ABNOC
Airborne Operations Centre
ABP
Air Battle Position
aerodynamiczny środek / cel napadu
powietrznego
ABT
Air Breathing Threat / Target
AC
Ad hoc committee
Komitet doraźny
AC
Adjutant General
AC
Advanced Course
kurs dla zaawansowanych
AC
Aerial Combat
walka powietrzna
AC
Air Command
dowództwo sił powietrznych
koordynator ruchu lotniczego; Koordynator
Lotniczy
AC
Air Co-ordinator
AC
Alert Condition
AC
Alliance Committee
Komitet Sojuszniczy
AC
Armoured Car
samochód opancerzony
AC
Army Corps
korpus armijny
AC
Augmentation Capability (C2)
AC Ops
Air Coordinator Operations
koordynator operacyjny działań lotniczych
AC, A/C
Aircraft
samolot, statek powietrzny
Słowniki elektroniczne i komputerowe – www.ectaco.info
827149303.001.png 827149303.002.png
- 5 -
1. dowódca odpowiedzialny za kontrolę
przestrzeni powietrznej
2. uprawnienia do kontroli przestrzeni
powietrznej
3. organ kontroli przestrzeni powietrznej
ACA
Airspace Control Authority
ACA
Airspace Coordination Area
Obszar Koordynacji Powietrznej
program zaawansowanego płatowca
kompozytowego
ACAP
Advanced Composite Airframe Programme
Połączone Dowództwo Obszaru Cieśnin
Bałtyku
ACBA
Allied Command Baltic Approches
ACC
Air Combat Command (US)
Dowództwo Walki Powietrznej
ACC
Air Component Command
Dowództwo Komponentu Powietrznego
ACC
Air Co-ordination Centre
ośrodek koordynacji ruchu lotniczego
ACC
Airspace/Air Control Center
Ośrodek Kontroli Przestrzeni Powietrznej
ACC
Allied Control Centre
Sojusznicze Centrum Kierowania
ACC
Alternate Control Centre (SATCOM)
Zapasowe Centrum Kierowania (SATCOM)
ACC
Area Control Centre
Ośrodek Kontroli Obszaru
ACC
Army Corps Commander
dowódca korpusu armijnego
ACCAP
ACE CJTF Contingency Assets Pool
Allied Command Channel (Northwood, UK) Dowództwo Połączonych Sił Zbrojnych NATO
strefy Kanału La Manche
ACCHAN
Automated Command Control And
Information System
Zautomatyzowany System Informatyczny
Dowodzenia i Kontroli
ACCIS
Artillery Control Console Operator
(TACFIRE System)
ACCO
system (grupa) dowodzenia i kierowania
samolotami w powietrzu
ACCS
Air Command and Control System (Team)
System dowodzenia i kontroli przestrzeni
powietrznej
ACCS
Army Command and Control System
Allied Communications and Computer
Security Agency
Agencja NATO ds. bezpieczeństwa
komputerów i telekomunikacji
ACCSA
ACDA
Arms Control and Disarmament Agency
Agencja Kontroli Zbrojeń i Rozbrojenia
ACE
Air Combat Element (Marine organisation)
ACE
Airspace Coordination Element
Dowództwo Sojuszniczych Sił Zbrojnych
NATO w Europie
ACE
Allied Command Europe
ACE
Armored Combat Earthmover
Allied Command Europe Air Defence
Ground Environment
ACEADGE
ACE Troposphericscatter Communications
System
ACEHIGH
ACF
Airspace Control Facility
urządzenie kontroli przestrzeni powietrznej
ACG
Area Coordination Group
ACG
Assault Combat Group
bojowa grupa desantowa
ACHE
Air Cargo Handling Equipment
ACI
Air Combat Intelligence
rozpoznanie lotnicze
ACI
Air Control and Interception
kierowanie przechwytywaniem z samolotu
ACINT
Acoustic Intelligence
ACK
Acknowledge
potwierdzenie odbioru
ACL
Allowable Cargo Load
Dowództwo Sojuszniczych Sił Zbrojnych
NATO na Atlantyku
ACLANT
Allied Command Atlantic
ACM
Advanced Cruise Missile
Rakieta manewrująca nowej generacji
ACM
Airspace Control Means
środki kontroli przestrzeni powietrznej
ACM/T
Air Combat Manoeuver / Training
lotniczy manewr bojowy / trening
Air Combat Maneuvering Instrumentation
(Range)
ACMI
ACMI
Air Combat Manoeuvring Instrumentation
lotnicze manewry bojowe
ACMR
Air Combat Manoeuvring Range
zasięg lotniczego manewru bojowego
zapotrzebowanie na środki kontroli przestrzeni
powietrznej
ACMREQ
Airspace Control Means Request
ACO
Air Coordination Order
ACO
Air/Airspace Control Order
rozkaz kontroli przestrzeni powietrznej
Kompendium Gramatyki Języka Angielskiego – www.grammar.prv.pl
827149303.003.png 827149303.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin