Mruczanka 2.txt

(1 KB) Pobierz
T�skni Krzysio za Puchatkiem,
Za Misiasiem, za Nied�wiadkiem,
"Gdzie Ty jeste�, m�j Misiasiu,
M�j Puchatku - Patysiasiu?"
A Puchatek wraz z ferajn�
U�ywaj� sobie fajno,
Pieprz� w Stumilowym Lesie,
A� si� echo wko�o niesie.
Mi� Puchatek K�apoucha
Dzielnie z tylca w dup� rucha.
Tygrys chocia� straszny le�,
Sow� r�nie przez ca�y dzie�.
Kangurzyca wraz z Prosiaczkiem
Za niewielkim malin krzaczkiem
Przycupn�li sobie chy�kiem:
Ona si� wypie�a ty�kiem.
Prosiaczek, zwyczajem �wini,
Ryjkiem star� dup� �lini.
Za� Kr�lik jest w si�dmym niebie -
Krewnych i znajomych jebie.
Cz�sto te� si� wymieniaj�,
W nowych pozach si� ruchaj�:
Mi� Puchatek na stojaczka
Ma�ego pieprzy prosiaczka.
Tygrys do sp�ki z Kr�likiem
Kangurzyc� jebi� "bykiem",
Sowa przem�dza�a taka,
K�apoucha dziobie w ptaka.
A male�stwo wystraszone
Biega, skacze jak szalone,
Gdy� pierdoli� si� nie umie
I nic z tego nie rozumie.
Krzy�, czekaj�c na Kubusia,
W majtki w ko�cu si� zesiusia�,
A nie mog�c si� doczeka�,
Chuja sobie zacz�� trzepa�.
Tak nami�tnie wali� pyt�,
Straszny cha�as robi�c przytem,
�e go matka us�ysza�a -
Przysz�a... i mu dup� spra�a.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin