_ReadMe.txt

(1 KB) Pobierz
Skompresowane pliki z roszerzeniem .zip i .rar mo�na rozpakowa� za pomoc� r�nych program�w, w tym WinZIP, WinRAR.
Na niniejszej p�ycie umieszczony jest w pe�ni darmowy, legalny program 7-zip (7z430.exe), kt�ry r�wnie� obs�uguje pliki .zip i .rar

Pliki PDF mo�na otworzyc za pomoca darmowej przegl�darki AcrobatReader - wersja instalcayjna te� umieszczona jest na p�ycie.


Oto programy, kt�rymi mo�na otworzy� pliki PCB,
 zawieraj�ce projekty p�ytek drukowanych:

1. przede wszystkim Autotrax - darmowy, pracujacy pod DOS-em 
- mo�na go bezp�atnie �ci�gn�� ze strony Protela: 
http://www.altium.com/Community/Support/Downloads/

Mo�na tak�e wykorzysta� nowsze, pracuj�ce pod Windows programy,
lub ich 30-dniowe wersje demonstracyjne (trialowe):
2. TraxMaker 
3. CircuitMaker
4. Protel 99 SE
5. Protel DXP (pracuje pod Windows XP)
6. Protel 2004 (pracuje pod Windows XP)

Najnowsz� (trialow�) wersj� programu CircuitMaker 2000 (w sk�ad tego pakietu wchodzi TraxMaker - program do projektowania p�ytek drukowanych) �ci�gn�� ze strony - www.circuitmaker.com 
Program Protel (w wersji 30-dniowej) mo�na �ci�gnac ze strony:
www.protel.com 
www.altium.com
Uwaga - obj�to�� najnowszych wersji programu Protel jest bardzo du�a.

Zgłoś jeśli naruszono regulamin