Scenariusz zajęć z elektryczności.pdf

(235 KB) Pobierz
Scenariusz zajęć z elektryczności
Na dzień 1 .12.12
TEMAT DNIA; URZĄDZENIA Z WYOBRAŹNIĄ
Cele operacyjne;
Dziecko;
- rozwija aktywność twórczą
- ćwiczy drobne ruchy rąk
Środki dydaktyczne;
Opowiadanie B. Lewandowskiej „O żelazku z wyobraźnią”, ilustracje, rysunek lampy klej,
kolorowy paper,
PRZEBIEG DNIA
I
1. Zabawa Żywy telefon (według K. W. Vopla) .
Dzieci tworzą koło. Stoją z opuszczonymi rękami i zamkniętymi oczami. Nauczyciel
dotyka jednego z dzieci, które otwiera oczy i podchodzi do wybranego dziecka, porusza
nim w bardzo prosty sposób, np. bierze jego ręce, kładzie mu na uszach, a potem znowu
je opuszcza. Dziecko, które zostało dotknięte, dobrze zapamiętuje sobie ten ruch. Otwiera
oczy i powtarza go na koledze stojącym obok. I tak dalej, dopóki każde dziecko nie
zostanie dotknięte. Na końcu określimy, czy ruch uległ zmianie: Jaki był na początku,
a jaki – na końcu?
2. Zabawa Kto zmienił miejsce?
Dzieci siedzą w kole. Jedno z nich staje z boku, tyłem do wszystkich. Na znak nauczyciela
dwoje dzieci zamienia się miejscami. Dziecko stojące z boku po powrocie do koła
musi wskazać, kto zmienił miejsce.
3. Zabawa ćwicząca pamięć.
Nauczyciel odwołuje się do wycieczki, mówiąc: W sklepie elektrycznym są telewizory .
Następnie chętne dziecko powtarza zdanie i dodaje nazwę innego towaru ze sklepu
elektrycznego,
potem następne dziecko powtarza zdanie i dodaje nazwę innego towaru itd.
Przykłady zdań:
W sklepie elektrycznym są telewizory.
W sklepie elektrycznym są telewizory, lampy.
W sklepie elektrycznym są telewizory, lampy, lodówki...
4. Zabawa zagadki .
Nauczyciel układa dowolną melodię do zagadek, śpiewa je, a dzieci podają rozwiązanie,
śpiewając.
Po materiale
ślizga się wspaniale.
Kiedy się zepsuje,
nic nie uprasuje. (żelazko)
Co to? Sam się zastanów.
Wodę pije z kranu,
z gniazdka prąd bierze
i... pierze. (pralka)
Jaki elektryczny
tygrys
kurz w pokoju
wygryzł? (odkurzacz)
W oknie tej
skrzyneczki
oglądasz
bajeczki. (telewizor)
5. Zabawa dydaktyczna Co słyszysz na początku nazwy obrazka?
1. Synteza sylabowa.
Nauczyciel podaje nazwy przedmiotów (urządzeń elektrycznych), ale podzielone na
sylaby. Dzieci muszą dokonać syntezy i podać nazwę.
Np.: mik-ser, ma-szy-na (do szycia), lam-pa, lo-kow-ka...
Podawanie nazw przedmiotów, które nauczyciel wypowiada bez pierwszej
głoski.
Nauczyciel wymienia nazwy rożnych urządzeń elektrycznych bez podania pierwszej
głoski każdej z nazw, np.: ... elazko (żelazko), ... ralka (pralka), ... odowka (lodowka),
... elewizor (telewizor), ... uszarka (suszarka), ... omputer (komputer), ... elefon (telefon).
II
1. Słuchanie opowiadania B. Lewandowskiej O żelazku z wyobraźnią.
1. Wyjaśnienie znaczenia słowa wyobraźnia .
2. Słuchanie opowiadania.
Było sobie kiedyś, aż do wczoraj, żelazko – niezadowolone z siebie.
– Nie jestem żelazkiem! – syczało nad białym prześcieradłem.
– Jestem sankami! Wożę po ubielonej łące zimowe słoneczko!
Mama, która właśnie prasowała tym żelazkiem, zmoczyła wodą pogniecioną poszewkę.
– Psss... psst! – zaczęło piszczeć żelazko, wędrując po poszewce w obłoczkach pary.
– Psst! Jestem smokiem!
Wypiję z jeziora wodę do ostatniej kropelki!
– Co ty sobie wyobrażasz?! – roześmiały się na półce bardzo stare żelazka, które tu
sobie
odpoczywały po długim życiu, pełnym prasowania, już od wielu, wielu lat.
– Co ty sobie wyobrażasz? Chodzisz na sznurze jak piesek na łańcuchu! Tam i z
powrotem!
I jesteś puste w środku, bez duszy!
Obraziło się żelazko! Szarpnęło się. Wyrwało sznur z gniazdka. Zsunęło się z deski,
przejechało po posadzce prosto w uchylone drzwi.
– Jestem tygrysem z długim ogonem!
– Akurat! – roześmiała się mama, której żelazko uciekło.
– Możesz sobie wyobrażać, co tylko chcesz, moje żelazko! Ale zawsze rob to na swoim
miejscu! I po co chcesz być nieruchomym, niepotrzebnym tygrysem, skoro możesz być
gorącym, ruchliwym, pożytecznym żelazkiem?
Żelazkiem bez duszy, za to z wyobraźnią!
Żelazko nawet nie pisnęło, co chyba oznaczało zgodę. Wróciło na deskę do
prasowania.
Teraz myśli sobie, że jest łódką na przystani i zaraz wypłynie na Koszulowe Morze w
gwiazdki.
A za morzem spotka swoją rodzinę, bo przecież może gdzieś być Kraina Żelazek.
3. Rozmowa na temat opowiadania.
– Czy żelazko jest urządzeniem elektrycznym? Dlaczego?
– Czym chciało być żelazko?
– Co powiedziała mu mama?
– Co to znaczy, że było to żelazko z wyobraźnią ?
– Co to znaczy, że było żelazkiem bez duszy ?
2. Wyklejanie rysunku lampy kawałkami kolorowego papieru.
1. Oglądanie obrazków rożnych lamp, porównywanie ich wyglądu.
2. Czytanie całościowe wyrazu lampa.
3. Wyjaśnienie, dlaczego lampa jest urządzeniem elektrycznym.
4. Zapoznanie ze sposobem wykonania prac.
• Wyrywanie małych kawałków kolorowego papieru.
• Naklejanie ich we wnętrzu rysunku lampy.
• Kolorowanie pustych miejsc kredkami.
5. Wykonanie prac przez dzieci.
6. Oglądanie prac, wybranie najładniejszych.
7. Umieszczenie wszystkich prac na wystawie.
III
1. Zabawa ruchowo-naśladowcza Prasujemy .
Dzieci naśladują prasowanie wybranej części ubrania
( odkurzanie, suszenie włosów, wkładanie naczyń do zmywarki)
2. Zabawa z elementem dramy Pralka .
Dzieci siedzą w kole. Nauczyciel mówi, że są pralkami i będą naśladować ruchy i odgłosy
pralki.
Wkładamy pranie – poruszają rękami zgiętymi w łokciach do siebie.
Zamykamy pralkę – nauczyciel mówi: raz, dwa, trzy – na trzy dzieci głośno klaszczą.
Sypiemy proszek – mówią: sysysysy...
Włączamy – wlewa się woda – mówią: bul, bul...
Pierzemy – wykonują powolny młynek .
Odwirowujemy – wykonują szybki młynek .
Wyciągamy pranie – poruszają rękami zgiętymi w łokciach od siebie.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin