CDN_OPT!MA_E-Sklep_15.pdf

(3402 KB) Pobierz
Microsoft Word - CDN_OPT!MA_E-Sklep_wersja_online_15.doc
System CDN OPT!MA v. 15.0
Moduł e-Sklep 2.1
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00
www.comarch.pl/cdn
info.cdn@comarch.pl
Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !
96140288.001.png 96140288.002.png 96140288.003.png 96140288.004.png
UWAGA
Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem
potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat Rejestracji Oprogramowania, który Użytkownik otrzymuje od razu wraz
z Oprogramowaniem lub po odesłaniu wypełnionej karty rejestracyjnej.
Każdorazowo przy nabyciu nowego programu lub odtworzeniu gwarancji w Certyfikacie Rejestracji Oprogramowania
określone są daty obowiązywania gwarancji na poszczególne programy.
W przypadku wątpliwości dotyczącej zarejestrowania Oprogramowania lub wprzypadku
nieotrzymania Certyfikatu Rejestracji Oprogramowania prosimy o kontakt z Producentem (12) 681 43
00.
UWAGA! Użytkowanie nielegalnej kopii naraża Użytkownika programu na postępowanie karne zgodnie z ustawą
o prawie autorskim z dnia 04.02.1994 r.
Użytkowanie legalnie nabytej kopii oprogramowania w wersji otrzymanej w trakcie obowiązywania gwarancji jest
możliwe bez żadnych ograniczeń czasowych.
Gwarancja na oprogramowanie umożliwia:
Uzyskanie kolejnych wersji programów nawarunkach preferencyjnych (bezpłatne nowe wersje
oprogramowania w okresie gwarancyjnym - nie dotyczy kosztów dostarczenia, nośnika instalacji oraz
szkolenia)
Zakup kolejnych stanowisk lub innych programów do kompletu
Korzystanie z konsultacji autorskich u Producenta lub pomocy serwisu technicznego*
W trosce osprawną obsługę gwarancyjną prosimy ostaranne przechowywanie Certyfikatu Rejestracji
Oprogramowania oraz podawanie numeru ewidencyjnego w trakcie kontaktów z Producentem.
*Nie dotyczy pakietu CDN OPT!MA Start Mikrofirma.
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 3
1 Spis treści
1 SPIS TREŚCI ................................................................................................................................................. 3
2 WSTĘP .......................................................................................................................................................... 5
3 WSPÓŁPRACA Z CDN E-SKLEP...................................................................................................................... 6
3.1 WYMAGANIA SYSTEMOWE ............................................................................................................................ 6
3.2 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z E-SKLEPEM.................................................................................................. 6
3.3 PRZYGOTOWANIE BAZY TOWAROWEJ DLA E-SKLEPU .................................................................................... 7
3.3.1 GRUPY TOWARÓW DO E-SKLEPU ........................................................................................................ 7
3.3.2 TOWARY WYSYŁANE DO E-SKLEPU ..................................................................................................... 8
3.3.3 DODATKOWE ATRYBUTY TOWARÓW................................................................................................... 8
3.3.4 ZDJĘCIE TOWARU .............................................................................................................................. 8
3.4 ODBIÓR ZAMÓWIEŃ Z E-SKLEPU................................................................................................................... 8
3.4.1 POTWIERDZANIE ZAMÓWIENIA .......................................................................................................... 9
3.4.2 REALIZACJA ZAMÓWIENIA .................................................................................................................. 9
3.5 KOMUNIKACJA Z E-SKLEPEM ......................................................................................................................... 9
3.5.1 SYNCHRONIZACJA RĘCZNA ................................................................................................................. 9
3.5.2 SYNCHRONIZACJA AUTOMATYCZNA ...................................................................................................10
4 KONSOLA ADMINISTRACYJNA E-SKLEPU .................................................................................................. 12
4.1 PRZEZNACZENIE KONSOLI ADMINISTRACYJNEJ............................................................................................12
4.2 LOGOWANIE DO KONSOLI ADMINISTRACYJNEJ ............................................................................................12
4.3 FUNKCJE KONSOLI ADMINISTRACYJNEJ .......................................................................................................13
4.3.1 PRZEJDŹ DO STRONY ........................................................................................................................13
4.3.2 WIDOK KLIENTA................................................................................................................................13
4.3.3 KONFIGURATOR ................................................................................................................................13
4.3.3.1 PODSTRONY............................................................................................................................13
4.3.3.2 UKŁAD STRONY .......................................................................................................................16
4.3.3.3 TEMATY ..................................................................................................................................17
4.3.3.4 PLUGINY .................................................................................................................................18
4.3.3.5 PRZEJŚCIA ..............................................................................................................................19
4.3.3.6 POZYCJONOWANIE..................................................................................................................20
4.3.4 EDYTOR KOLORÓW ...........................................................................................................................20
4.3.5 KONFIGUROWANIE PLUGINÓW ..........................................................................................................22
4.3.6 CHARAKTERYSTYKA PLUGINÓW .........................................................................................................24
4.3.6.1 ALLEGRO.................................................................................................................................24
4.3.6.2 BANNER ..................................................................................................................................26
4.3.6.3 KONFIGURACJA SKLEPU...........................................................................................................27
4.3.6.4 KOSZYK [PODGLĄD] ................................................................................................................37
4.3.6.5 KOSZYK [ZAMÓWIENIE]...........................................................................................................37
4.3.6.6 LISTA PRODUKTÓW.................................................................................................................39
4.3.6.7 LISTA PRODUKTÓW [MINIATURY]............................................................................................41
4.3.6.8 LISTA ZAKUPÓW .....................................................................................................................42
4.3.6.9 LOGIKA E-SKLEPU ...................................................................................................................43
4.3.6.10 LOGIN.....................................................................................................................................43
4.3.6.11 MAPA STRONY.........................................................................................................................45
4.3.6.12 MENU ROZWIJANE DRZEWIASTE .............................................................................................46
4.3.6.13 MENU ROZWIJANE NIEDRZEWIASTE ........................................................................................46
4.3.6.14 NAGŁÓWEK STRONY................................................................................................................47
4.3.6.15 NEWSLETTER ..........................................................................................................................48
4.3.6.16 PŁATNOŚCI .............................................................................................................................49
4.3.6.17 PORÓWNYWARKA CEN ............................................................................................................51
4.3.6.18 PORÓWNYWARKA PRODUKTÓW...............................................................................................51
4.3.6.19 PROFIL KLIENTA......................................................................................................................52
4.3.6.20 PRZYPOMNIJ HASŁO ................................................................................................................52
4.3.6.21 REJESTRACJA ..........................................................................................................................53
4.3.6.22 SIATKA PRODUKTÓW ..............................................................................................................53
4.3.6.23 STANY MAGAZYNOWE .............................................................................................................54
4.3.6.24 STOPKA STRONY .....................................................................................................................55
4.3.6.25 STOPKA STRONY [GENERIC] ....................................................................................................55
4.3.6.26 SZCZEGÓŁY PRODUKTU ...........................................................................................................55
4.3.6.27 ŚCIEŻKA MAPY STRONY...........................................................................................................57
4.3.6.28 TEKST.....................................................................................................................................57
4.3.6.29 WYSZUKIWARKA .....................................................................................................................58
4.3.6.30 ŻÓŁTE KARTECZKI...................................................................................................................58
5 KORZYSTANIE Z E-SKLEPU......................................................................................................................... 60
Str. 4
Moduł e-Sklep v. 2.0
5.1 REJESTRACJA W E-SKLEPIE, ZAKŁADANIE KONTA.........................................................................................60
5.1.1.1 PROFIL KLIENTA......................................................................................................................62
5.1.1.2 TWOJE DANE ..........................................................................................................................62
5.1.1.3 BIEŻĄCE ZAMÓWIENIA ............................................................................................................62
5.1.1.4 HISTORIA ZAMÓWIEŃ .............................................................................................................63
5.2 SUBSKRYPCJA NEWSLETTERA ......................................................................................................................63
5.3 OPIS ASORTYMENTU ...................................................................................................................................63
5.3.1 OPISYWANIE TOWARÓW PRZY POMOCY DOWOLNYCH PLIKÓW ..........................................................63
5.3.2 OPCJA „ZADAJ PYTANIE”....................................................................................................................63
5.4 REALIZACJA ZAKUPÓW ZA POŚREDNICTWEM E-SKLEPU................................................................................64
5.4.1 WYSZUKIWANIE TOWARÓW ..............................................................................................................64
5.4.2 DODANIE TOWARÓW DO KOSZYKA....................................................................................................64
5.4.3 OPCJA „POLEĆ ZNAJOMEMU” .............................................................................................................66
5.4.4 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ.....................................................................................................................67
5.4.5 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ....................................................................................................................68
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 5
2 Wstęp
CDN e-Sklep powstał w celu zaspokojenia potrzeb rynkowych przedsiębiorstw w zakresie sprzedaży on-line. CDN e-Sklep
dedykowany jest dla firm, które chcą poszerzyć możliwości dotarcia do klientów poprzez oferowanie swoich towarów
w ogólnodostępnym sklepie internetowym.
Współpraca CDN OPT!MA z CDN e-Sklepem polega na:
1. Eksporcie do e-Sklepu danych o towarach oraz grupach towarów
2. Imporcie danych o nowych kontrahentach zapisanych w e-Sklepie
3. Imporcie zamówień złożonych w e-Sklepie
Właściciel sklepu wykorzystuje do swojej pracy tylko jeden program: CDN OPT!MA. CDN e-Sklep w tym podejściu jest
wyłącznie narzędziem umożliwiającym prowadzenie sprzedaży za pośrednictwem Internetu.
Udostępniona funkcjonalność jest znakomitym i nowoczesnym narzędziem do prowadzenia sprzedaży przez sieć WWW,
a wewnętrzne mechanizmy konfiguracji i możliwość samodzielnego kreowania kształtu witryny dają możliwości pełnego
dostosowania e Sklepu do potrzeb Użytkownika.
Za pośrednictwem e-Sklepu, Użytkownik może wystawiać swoje towary na aukcje, publikowane na portalach aukcyjnych,
zarówno polskich jak i zagranicznych.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin