CDN_BiurRach_15.pdf

(1461 KB) Pobierz
CDN Biuro Rachunkowe
System CDN OPT!MA v. 15.0
Moduł Biuro Rachunkowe
31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g
tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00
Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00
Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument !
96140167.007.png 96140167.008.png 96140167.009.png 96140167.010.png
Str. 2
Moduł Biuro rachunkowe v. 15.0
1 Spis treści
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 3
2 Wstęp
CDN OPT!MA moduł Biuro Rachunkowe został stworzony z myślą o zdecydowanym uproszczeniu pracy w biurach
rachunkowych i dla doradców podatkowych, którzy potrzebują wykonać pewne seryjne operacje na wybranych
bazach danych jednocześnie. Wygląd oraz sposób działania modułu Biuro Rachunkowe jest czytelny i przejrzysty.
Podobnie jest z Rejestratorem Czasu Pracy, który powinien w prosty i klarowny sposób zapewnić możliwość
rejestrowania oraz raportowania czasu, jaki poszczególni operatorzy poświęcili na obsługę poszczególnych klientów.
Programy działają jako oddzielne aplikacje i są ściśle powiązane z systemem CDN OPT!MA . W niniejszej instrukcji
szczegółowo przedstawiono funkcje programów oraz ich powiązanie z systemem CDN OPT!MA .
Str. 4
Moduł Biuro rachunkowe v. 15.0
3 Konfiguracja
3.1 Konfiguracja programu CDN OPT!MA
Konfiguracja programu dotyczy wszystkich firm i ma wpływ na działanie systemu CDN OPT!MA bez względu na
wybraną bazę danych. Nie jest ona uzależniona od stanowiska, na którym uruchamiany jest program, czy od
pracującego aktualnie operatora, a jej ustawienia są ściśle związane z przyjętymi zasadami funkcjonowania programu
W Konfiguracji programu, w gałęzi Biuro Rachunkowe, zostały zebrane parametry wykorzystywane w trakcie pracy
tego modułu.
Rejestrator Czasu Pracy - należy dokonać konfiguracji zarówno w Konfiguracji programu/ Biuro Rachunkowe/ Czas
pracy, jak i w Konfiguracji stanowiska/ Biuro Rachunkowe.
Rys. 1 Konfiguracja systemu CDN OPT!MA – gałęzie Biuro Rachunkowe w Konfiguracji programu/ stanowiska.
3.1.1 Atrybuty
W konfiguracji umożliwiono definiowanie dowolnych atrybutów dla baz danych. Operowanie w module Biuro
Rachunkowe na zdefiniowanych w konfiguracji atrybutach (np. adres klienta, numer telefonu) pozwoli na szybszy
dostęp do informacji i poprawi organizację ich przepływu. Program posiada predefiniowane grupy atrybutów, których
wybór jest dostępny po rozwinięciu listy. Poszczególne atrybuty są dostępne w ramach grup.
96140167.001.png
Podręcznik Użytkownika systemu CDN OPT!MA
Str. 5
Rys. 2 Lista grup atrybutów
Zdefiniowane domyślnie grupy i atrybuty przedstawia poniższa tabela:
Grupa
Atrybut
Uwagi
Dane firmy
Adres
E-mail
Kod pocztowy
Miasto
Nazwa
NIP
Przedstawiciel
Telefon
Numer telefonu pobierany z Pieczątki firmy
Telefon 2
Numer telefonu pobierany z karty Kontrahenta
Telefon 3
Numer telefonu pobierany z karty Kontrahenta
WWW
Deklaracje CIT
Data zaliczki CIT-8
Data obliczenia zaliczki
Kwota CIT-8
Kwota zaliczki do zapłaty/zwrotu
Okres zaliczek CIT-8
Miesięcznie/Kwartalnie
Zaliczka CIT-8
Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy
Deklaracje Intrastat Data Intrastat
Data obliczenia deklaracji
Deklaracja Intrastat
Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy
Deklaracje PIT
Data PIT-4R
Data obliczenia zaliczki
Kwota PIT-36/PIT-36L
Kwota do zapłaty/zwrotu na deklaracji - suma
wyliczona na podstawie wszystkich wyliczonych
deklaracji dla wszystkich wspólników
Kwota PIT-4R
Kwota do zapłaty/zwrotu
PIT-36 do policz.
Liczba zaliczek, które mają być w danym miesiącu
policzone/nie dotyczy
PIT-36 policzone
Liczba zaliczek policzonych/nie dotyczy
PIT-36L do policz.
Liczba zaliczek, które mają być w danym miesiącu
policzone/nie dotyczy
PIT-36L policzone
Liczba zaliczek policzonych/nie dotyczy
Zaliczka PIT-4R
Brak/w buforze/zatwierdzona/nie dotyczy
96140167.002.png 96140167.003.png 96140167.004.png 96140167.005.png 96140167.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin