PRZYKŁADOWY WYPEŁNIONY DZIENNIK PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH.doc

(90 KB) Pobierz
Dziennik praktyk pedagogicznych

Dziennik praktyk pedagogicznych

 

Lp.

 

 

Data

Godzina

Cele i zadania

Praktyczne działania

Podpis opiekuna praktyk

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.09.

2009r.

900 -  1300

 

 

 

Zapoznanie się z pracą i dokumentacją pedagoga szkolnego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie się ze strukturą i czynnościami pedagoga szkolnego w związku z prowadzeniem Dziennika Pracy Pedagoga Szkolnego.

 

Przeczytanie i omówienie zadań pedagoga szkolnego w zakresie:

ü      zadań ogólnowychowawczych;

ü      profilaktyki wychowawczej

ü      indywidualnej opieki pedagogicznej;

ü      pomocy materialnej uczniom;

 

Omówienie zakresu oddziaływań pedagoga szkolnego.

 

Przeczytanie i omówienie planu pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2009 / 2010.

 

Przejrzenie i omówienie zasad prowadzenia Dziennika Pracy Pedagoga Szkolnego.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.09.

2009 r.

900 – 1300

Zapoznanie się z dokumentacja szkoły.

 

Przeczytanie i omówienie:

 

ü      Planu Pracy Szkoły Podstawowej nr. 2 w Ustce;

ü      Organizacją pracy szkoły: misją szkoły, zadaniami dydaktycznymi, wychowawczymi i opiekuńczymi;

ü      Programem wychowawczym realizowanym w szkole;

ü      Wewnątrzszkolnym systemem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

ü      Statutem Szkoły Podstawowej nr.2 w Ustce. 

 

 

 

Dziennik praktyk pedagogicznych

 

Lp.

 

 

Data

Godzina

Cele i zadania

Praktyczne działania

Podpis opiekuna praktyk

3.

 

 

 

 

 

 

 

16.09.

2009r.

900 - 1300

 

 

 

Zapoznanie się ze programem profilaktycznym Szkoły Podstawowej nr. 2 Ustce.

 

 

 

Przeczytanie i omówienie Programu Profilaktycznego

„ Zadbaj o swoje bezpieczeństwo” – cztery bloki tematyczne:

ü      bezpieczeństwo w codziennym życiu

ü      promocja zdrowia

ü      życie bez nałogów

ü      zdrowie psychiczne.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

17.09.

2009 r.

1000- 1400

 

Zapoznanie się z dokumentacją związaną ze współpracą szkoły z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Słupsku.

 

Zapoznanie się z zakresem obowiązków pedagoga szkolnego w związku z współpracą z świetlicą szkolną.

Przeczytanie i omówienie przygotowanych przez PPP opinii w związku z niepowodzeniami i trudnościami szkolnymi uczniów szkoły.

 

 

 

Omówienie zakresu obowiązków pedagoga szkolnego.  Udział w indywidualnych zajęciach z dziećmi w świetlicy szkolnej.

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.09.

2009 r.

1000 -1300

Zapoznanie się z specyfiką i planem prowadzenia zajęć indywidualnych z dziećmi.

 

Zapoznanie się z praca i działalnością Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

 

Zapoznanie się z metodami współpracy pedagoga szkolnego z uczniami szkoły.

 

 

Indywidualne zajęcia z dziećmi - usprawnianie funkcji wzrokowych- składanie całości obrazka z jego części, wyodrębnianie różnic miedzy obrazkami.

 

Zapoznanie się z opiniami uczniów z trudnościami w nauce i trudnościami wychowawczymi.

 

 

Udział w rozmowie pedagoga szkolnego z uczennica kl. VI dotyczącej niestosownego zachowania na lekcji j. angielskiego.

 

 

 

Dziennik praktyk pedagogicznych

 

Lp.

 

 

Data

Godzina

Cele i zadania

Praktyczne działania

Podpis opiekuna praktyk

6.

 

 

 

 

 

 

21.09.

2009r.

900 -  1300

 

 

 

Zapoznanie się pracą kuratora w ramach wywiadów rozwodowych i o separację. Analiza akt rozwodowych pod kątem przygotowania się do wywiadu.

Zapoznanie się z aktami rozwodowymi w Sądzie

Okręgowym w ramach przygotowania do wywiadów.

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.

2009 r.

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin