Żyj i bogać się.pdf

(490 KB) Pobierz
802706230.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Żyj i bogać się"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Arkadiusz Bednarski, rok 2011
Autor: Arkadiusz Bednarski
Tytuł: Żyj i bogać się
Data: 24.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za
ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis treści
Wstęp, czyli o czym jest ta książka? ...................................................7
Dlaczego bogaci się bogacą, a biedni biednieją?............. 11
Dlaczego ludzie nie są bogaci?....................................... 13
Oznaki blokady finansowej............................................ 16
C z ę ś ć I
Wzorce mentalne
Rozdział 1. Przekonania i ich zmiana ............................................... 19
Cierpienie i przyjemność ............................................... 23
Przekonania i ich zmiana............................................... 27
Zmiana negatywnych myśli ........................................... 46
Rozdział 2. Wartości i ich redefiniowanie ......................................... 48
Wartości i prawa, które nimi rządzą ............................... 52
Autosabotaż finansowy................................................. 56
Rozdział 3. Potrzeby i sposoby ich zaspokajania ............................... 67
Pięć podstawowych potrzeb człowieka .......................... 68
Część II
Wiedza i umiejętności
Rozdział 4. Inwestujemy! ................................................................ 89
Rozdział 5. Gdzie jesteś i dokąd zmierzasz?.................................... 101
Sześć etapów ustanawiania i osiągania Twoich celów
finansowych ........................................................... 101
Osiem planów wygrania gry ........................................ 103
Rozdział 6. Droga do absolutnej wolności finansowej ..................... 106
Klucz do wolności finansowej ...................................... 110
Procent składany ........................................................ 114
Jak pracują pieniądze? ................................................ 115
Etat czy biznes? .......................................................... 143
MLM — Marketing sieciowy ....................................... 152
Test tolerancji na ryzyko.............................................. 168
Zainwestuj w siebie .................................................... 175
Wartość netto i masa krytyczna ................................... 180
Sześć marzeń finansowych .......................................... 181
Trzy kosze finansowe .................................................. 183
Trzy pudełka na czekoladki .......................................... 188
Sześć marzeń (i poziomów) finansowych ..................... 190
Plan i cele................................................................... 201
Tożsamość inwestora .................................................. 203
Rozdział 7. Tajemna wiedza finansowa .......................................... 207
Dźwignie finansowe.................................................... 207
Jak nie stracić na spadku? ........................................... 212
Rozdział 8. Strategia wyjścia z długów .......................................... 214
Plan wyjścia z długów (plan na 1–5 lat) ...................... 217
Zakończenie ................................................................................. 220
Książkę tę dedykuję mojej żonie Justynie, z którą pracowaliśmy
nad całym projektem seminarium Żyj i bogać się!
Dzięki jej kompetencji oraz zaangażowaniu,
w tym także inansowemu,
mogła ukazać się ta książka,
a seminarium stać się rzeczywistością.
Dziękuję nie tylko za wkład i zaangażowanie w cały projekt,
ale także za wsparcie na każdym etapie pisania książki.
Specjalne podziękowania pragnę złożyć
Andrzejowi Wójcikiewiczowi,
pomysłodawcy i autorowi pierwotnej wersji seminarium
Żyj i bogać się!
Zgłoś jeśli naruszono regulamin