E-społeczność(1).pdf

(1130 KB) Pobierz
802733119.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "E-społeczność"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Wojciech Gustowski, rok 2008
Autor: Wojciech Gustowski
Tytuł: E-społeczność
Data: 24.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza
publikacja
może
być
kopiowana,
oraz
dowolnie
rozprowadzana
tylko
i
wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
dołożyli
wszelkich
starań,
by
zawarte
w
tej
książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
SPIS TREŚCI
WSTĘP . ..................................................................................................................5
I CZYM SĄ SPOŁECZNOŚCI INTERNETOWE? . .......................................................7
II RODZAJE E-SPOŁECZNOŚCI ............................................................................18
III KORZYŚCI PŁYNĄCE Z ISTNIENIA
E-SPOŁECZNOŚCI . ...............................................................................................23
1 Firma Pepsi wykorzystująca serwis YouTube . ..............................................27
4 Serwis iThink i możliwości jego wykorzystania . ..........................................36
5 Serwis biblioNETka . ......................................................................................38
IV GŁÓWNE NARZĘDZIA BUDOWANIA E-SPOŁECZNOŚCI .................................41
1 Narzędzia komunikacyjne ...............................................................................41
1 Chat .............................................................................................................41
2 Lista dyskusyjna .........................................................................................42
3 Forum dyskusyjne ......................................................................................43
4 Elementy Web 2.0 ......................................................................................47
5 Weblog ........................................................................................................48
6 Newsletter ...................................................................................................51
7 RSS ..............................................................................................................51
8 Intranet .......................................................................................................52
9 Wirtualny świat ..........................................................................................53
2 Narzędzia wizerunkowe i wspomagające .......................................................56
1 Konkurs .......................................................................................................56
2 Kalendarium ...............................................................................................56
3 Elementy multimedialne ............................................................................57
4 Gry sieciowe ...............................................................................................58
5 Darmowe konta pocztowe i WWW ............................................................58
6 Promocje i oferty specjalnie ......................................................................58
7 Personalizacja .............................................................................................59
V WEB 2.0. – PRAWDZIWA REWOLUCJA CZY MYDLANA BAŃKA? ...................60
VI PRZEGLĄD I KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA NAJPOPULARNIEJSZYCH
SERWISÓW ........................................................................................................69
1 Serwisy zagraniczne ........................................................................................69
1 Linkedin ......................................................................................................69
2 YouTube .....................................................................................................70
3 Del.icio.us ...................................................................................................72
4 Digg .............................................................................................................73
5 Flickr ...........................................................................................................74
6 MySpace ......................................................................................................75
7 There ...........................................................................................................76
8 Second Life .................................................................................................77
2 Serwisy polskie ...............................................................................................78
1 Linkologia ...................................................................................................78
2 Wykop .........................................................................................................78
3 Gwar ............................................................................................................79
4 Podaj ...........................................................................................................80
5 Grono ..........................................................................................................80
6 Ogniwo.net ..................................................................................................81
7 iThink .........................................................................................................82
8 GoldenLine .................................................................................................83
9 Fotka ...........................................................................................................84
10 BiblioNETka .............................................................................................84
11 Blogfrog .....................................................................................................85
12 Filmweb ....................................................................................................86
13 Wikipedia ..................................................................................................86
14 Smog, Wrzuta, Streemo ............................................................................87
ZAKOŃCZENIE ....................................................................................................89
BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................91
SPIS ILUSTRACJI ................................................................................................94
E-SPOŁECZNOŚĆ - darmowy fragment - Złote Myśli
Wojciech Gustowski
● str. 5
Wstęp
Od momentu pojawienia się Internetu, medium to nieustannie
wkracza coraz głębiej w sferę życia codziennego większości z nas.
Stopniowo dla wielu ludzi Internet stał się podstawowym źródłem
informacji i narzędziem komunikacji z innymi. Tendencję tę od razu
wychwycili wytrawni marketerzy. Zaczęli tworzyć i wykorzystywać
narzędzia e-marketingowe, które w wielu wypadkach były
czynnikiem decydującym o uzyskaniu przewagi konkurencyjnej.
Obecnie w dobrze zaplanowanej strategii marketingowej, czy public
relations nie można nie uwzględnić dynamicznie rozwijającego się
kanału komunikacyjnego, jakim jest Internet.
Niestety fachowych, polskich publikacji na temat marketingu
internetowego i e-PR jest bardzo mało. Na dodatek są to pozycje,
które temat podejmują w ujęciu całościowym, tym samym
poszczególne narzędzia e-marketingowe są opisywane pobieżnie
i głównie od strony teoretycznej. Niniejsza publikacja jest
odpowiedzią na taki stan rzeczy. Opisuje dwa nowoczesne narzędzia
marketingowe – budowanie i wykorzystywanie społeczności
internetowych – w ujęciu monograficznym, co jest przedsięwzięciem
bez precedensu.
Książka składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy i drugi
zawiera charakterystykę społeczności internetowych, trzeci pokazuje
możliwości ich wykorzystania do celów marketingowo – PR-
owskich. Rozdział czwarty zawiera opis głównych narzędzi, którymi
można się posłużyć budując e-społeczność. Piąty rozdział przynosi
rozważania na temat bardzo modnego w ostatnim czasie standardu
Copyright by Złote Myśli & Wojciech Gustowski
802733119.002.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin