Tajniki warsztatu legendarnego copywritera(4).pdf

(751 KB) Pobierz
802733137.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Tajniki warsztatu
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Claude Hopkins, rok 2011
Autor: Claude Hopkins
Tytuł: Tajniki warsztatu legendarnego copywritera
Data: 24.03.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis treści
Przedmowa ..........................................................................................................5
Rozdział I. Wczesne wpływy ..............................................................................7
Rozdział 2. Lekcje reklamy i sprzedaży ...........................................................23
Rozdział 3. Mój start w biznesie ......................................................................35
Rozdział 4. Jak zacząłem pracę w reklamie....................................................45
Rozdział 5. Szersze wody...................................................................................59
Rozdział 6. Sprzedaż osobista ...........................................................................73
Rozdział 7. Reklamy medyczne .........................................................................83
Rozdział 8. Moje doświadczenia z Liquozone...................................................97
Rozdział 9. Początek moich siedemnastu lat w agencji reklamowej............107
Rozdział 10. Reklamy samochodów ..................................................................119
Rozdział 11. Reklamy opon...............................................................................133
Rozdział 12. Wczesna historia Palmolive .........................................................141
Rozdział 13. Płatki śniadaniowe i owsianka Quakera.....................................153
Rozdział 14. Pepsodent......................................................................................163
3
802733137.002.png
Rozdział 15. Trochę doświadczeń ze sprzedażą wysyłkową ............................169
Rozdział 16. Przyczyny sukcesu ........................................................................179
Rozdział 17. Reklamy naukowe.........................................................................187
Rozdział 18. Mój wielki błąd............................................................................203
Rozdział 19. Parę spraw osobistych .................................................................213
Przedmowa
Książka ta nie jest napisana jako historia mojej osoby, lecz
jako historia biznesu. Próbowałem unikać trywialności i ogra-
niczać się do spraw konstruktywnych i interesujących. Głów-
nym celem przedstawienia każdego z epizodów mojego życia
jest przekazanie pomocnych sugestii osobom, które zechcą
pójść w moje ślady, a także zaoszczędzenie im nieco tego błą-
dzenia po omacku, które było moim udziałem.
Pewnej nocy w Los Angeles opowiedziałem tę historię
B. Hamptonowi — pisarzowi, wydawcy, człowiekowi od re-
klamy. Słuchał godzinami, nie przerywając mi, ponieważ do-
strzegł w mojej historii ogromną wartość dla ludzi początku-
jących w tym biznesie. I nie spoczął, dopóki nie wymógł na
mnie obietnicy przygotowania tej historii do druku.
Miał rację. Każdy, kto poprzez życie spędzone na nadmier-
nym stosowaniu czegoś, dowie się na ten temat więcej, niż
wiedzą inni, winien jest zdać im z tego sprawę. Trzeba zareje-
5
802733137.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin