Brakteaty z Mennicy Torunskiej 1233-1445 cz. 1.pdf

(1369 KB) Pobierz
249686388 UNPDF
Brakteaty z Mennicy Toruńskiej 1233/8-1445 cz. 1
2009-06-25 12:49:56
PN 3/2004 nr 46
Autor: Jarosław
Dutkowski
PN 3/2004
 
Z krzyżem jerozolimskim
Ręka złożona z ośmiu różnej wielkości kul trzyma proporzec z wyobrażeniem krzyża jerozolimskiego. U
góry proporzec zakończony pasem z 4 kulami, pod drzewcem 2 małe kule. Z lewej strony 4 kule ułożone
w kwadrat.
 
 
1. Wasch. 1; Malb. 4;
R7 4500 2000
Ręka z proporcem złożona z ośmiu kul, trzyma proporzec z krzyżem jerozolimskim, proporzec ozdobiony
5 kulami.
2. Gum. (B). 6; Wasch. (N). 1a; Zamojski;
R8 5000 3000
Ręka złożona z ośmiu różnej wielkości trzyma proporzec z wyobrażeniem krzyża jerozolimskiego.
Proporzec zakończony u góry pasem z 3 kulami, szpic zakończony kulą. Pod drzewcem jedna duża kula,
z lewej 4 kule.
3. Wasch. 2; Radzanów. 153;
1 / 19
249686388.014.png 249686388.015.png 249686388.016.png 249686388.017.png 249686388.001.png
Brakteaty z Mennicy Toruńskiej 1233/8-1445 cz. 1
2009-06-25 12:49:56
R7 4500 2000
Z krzyżem kawalerskim
Ręka złożona z ośmiu różnej wielkości kul trzyma proporzec z wyobrażeniem krzyża kawalerskiego.
Proporzec zakończony u góry pasem 3 wycięciami, szpic zakończony kulą. Pod drzewcem dwie kule.
4. Wasch. 3a; Gum (B). 3; Gum. (K). 23; Radzanów. 155; WCN. 11,80;
R7 4500 2000
Jw. Ale z lewej 6 kul ułożonych niesymetrycznie, proporzec ozdobiony 3 kulami.
5. Gum. (B). 2; Płock.; Wasch. (N). 3a;
R8 5000 3000
Ręka złożona z siedmiu różnej wielkości kul trzyma proporzec z wyobrażeniem krzyża kawalerskiego.
Proporzec zakończony u góry pasem 3 wycięciami i ozdobiony 3 kulami, szpic zakończony kulą. Pod
drzewcem kula.
6. Wasch. 3b; Radzanów 152; Sarbsk. 43; Gum. (R) 112; Gum. (B); 58;
R7 4500 2000
Ręka złożona z ośmiu różnej wielkości kul trzyma proporzec z wyobrażeniem krzyża kawalerskiego.
Proporzec zakończony u góry pasem 3 wycięciami i ozdobiony 3 kulami, pod drzewcem kula.
 
 
 
7. Wasch. 3c, Dudik. 30; Radzanów. 154; PDA. 6,179; GGN. 28;
R7 4500 2000
2 / 19
249686388.002.png 249686388.003.png 249686388.004.png
Brakteaty z Mennicy Toruńskiej 1233/8-1445 cz. 1
2009-06-25 12:49:56
Jak wyżej, ale z lewej 3 kule jedna nad drugą, proporzec z jedna kulą. Szpic i dół proporca bez ozdób w
kształcie kul.
8. Płock; Gum. 1; Wasch (N). 3c; PDA. 6,179;
R7 4500 2000
Ręka złożona z 6 kul z proporcem skierowanym w lewo z wyobrażeniem krzyża kawalerskiego.
Proporzec ozdobiony 4 kulami, szpic i dół drzewca zakończone kulami, z prawej 4 kule ułożone w
kwadrat.
 
 
 
9. Zamojski; Gum. (B). 5; Wasch. (N). 6a;
R7 4500 2000
Krzyż kawalerski, wokoło zamiast proporca i ręki kule, u dołu 5 kul.
Czapski, Gum. 4; Wasch.;
R7 4500 2000
Z krzyżem z okrągłymi ramionami
Ręka złożona z ośmiu różnej wielkości kul trzyma proporzec z wyobrażeniem krzyża kulkowego.
Proporzec zakończony u góry pasem 3 wycięciami i ozdobiony 3 kulami, pod drzewcem kula, lewej
krzyż złożony z 5 kul.
10. Wasch. 4; Radzanów. 151;
R7 4500 2000
Ręka złożona z siedmiu różnej wielkości kul trzyma proporzec z wyobrażeniem krzyża złożonego z 4
kulek. Proporzec ozdobiony 4 kulami, Szpic zakończony kulą; pod drzewcem kula, lewej krzyż złożony z
3 / 19
249686388.005.png 249686388.006.png 249686388.007.png
Brakteaty z Mennicy Toruńskiej 1233/8-1445 cz. 1
2009-06-25 12:49:56
5 kul.
 
 
 
11. Wasch. 5; Thomsen. 12504; MNwW. 1; Gum. (R). 111; Radzanów. 150;
R7 4500 2000
Jw., ale proporzec z 5 kul.
12. Lehndorff; Wasch. (1936). 5a,
R8 5000 3000
Brakteaty z lat 1245 - 1255
Stojący na wprost rycerz zakonny z gołą głową i długimi lokami, stoi za trójkątną tarczą z krzyżem. W
lewej dłoni trzyma włócznię z proporcem, z prawej krzyż kulkowy.
13. Voss. 1; Wasch. 7; Malb. 1; Radzanów. 1158; WCN. 8,142;
R6 4000 1800
Jw., ale głowa rycerza duża.
14. Vasch. 7b; Szczecin; Stronczyński I, 163; St. M.
R7 4000 1800
Jw. ale głowa rycerza bez fryzury.
15. Czapski; Gumowski. 10; Wasch. (N). 7c;
R7 4000 1800
Śr. 21, w.?;
4 / 19
249686388.008.png 249686388.009.png 249686388.010.png
Brakteaty z Mennicy Toruńskiej 1233/8-1445 cz. 1
2009-06-25 12:49:56
16. Płock; Gum. 7; Wasch. (M). 9c;
R7 4000 1800
Jw., ale nad laską z krzyżem mały krzyż.
17. Malb. 2; Stron. 162; Wasch. 8; Sarbsk. 31; Gum. (R). 113; Radzanów. 160;
R7 4000 1800
Jw., ale duża trójkątna tarcza z krzyżem kawalerskim.
18. Eisermann. 1; Wasch. 11 c; MNwW. 4 (zb. Ryszarda, potem Potockiego, ze skarbu z Wielenia,
podobny, Beyer. 280)
R7 4000 1800
Jw., ale w tarczy krzyż kawalerski, z lewej strony pastorał biskupi.
19. Malbork. 4; Wasch. 9;
R7 4000 1800
Jw. Ale w tarczy krzyż prosty, mała głowa rycerza bez loków, z lewej krzyż liliowaty.
20. Voss. 1; Wasch. 10A; WCN 11,81;
R7 4000 1800
Jw., ale w tarczy krzyż kawalerski, Rycerz bez zarysowanych stóp.
 
 
 
21. Grote. 20; Wasch. 10b.
5 / 19
249686388.011.png 249686388.012.png 249686388.013.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin