Brakteaty z Mennicy Toruńskiej cz. 2.pdf

(1341 KB) Pobierz
249686389 UNPDF
Brakteaty z Mennicy Toruńskiej 1233/8-1445 cz. 2
2009-06-25 13:20:20
PN 3/2004 nr 46
Autor: Jarosław
Dutkowski
PN 3/2004
 
Mała wąska tarcza Zakonna.
85. Kiel, Elbląg, St. -M; Wasch. 80d.
R3 280 140
Nad tarczą 3 kule.
86. Malb. 33; Wasch. 80. e
R3 280 140
Jw. ale tarcza szersza.
87. Kiel, Wasch. 80f;
R3 280 140
Tarcza szeroka, nad nią 3 kropki.
 
 
88. Malb. 35; Wasch. 80g; PDA. 5.167;
1 / 17
249686389.013.png 249686389.014.png 249686389.015.png 249686389.016.png 249686389.001.png
Brakteaty z Mennicy Toruńskiej 1233/8-1445 cz. 2
2009-06-25 13:20:20
R3 280 140
Owalna tarcza, nad nią trzy kule.
89. Voss. 18; Wasch. 80h;
R3 280 140
Owalna tarcza, nad nią 3 kule ustawione w trójkąt, dwie niżej, jedna ponad nimi.
90. Malb. 32; Dudik. 5; Kiel, Elbląg; St. -M. 518; Wasch. 81;
R3 280 140
Trójkątna tarcza Zakonna, nad nią 3 kule ustawione w trójkąt, w górnych polach tarczy po obu stronach
krzyża kule.
91. Kiel; Wasch. 82;
R3 280 140
Jw. ale w polu jedna kula.
Śr. 14,5mm;
92. Lehndorff; Wasch. (1936). 82a;
R3 280 140
Jw., ale nad tarczą trójkąt z 3 kul, narożniki zakończone kulami.
93. Voss. 15, Wasch. 83;
R3 280 140
Jw., ale nad tarczą półkole z 5 kulek.
94. Voss. 16; Wasch. 84;
R3 280 140
Tarcza szpiczasta nad nią 2 kule, po bokach u dołu po jednej.
95. Malb. 34; Nipków; Wasch. 85;
R4
2 / 17
249686389.002.png 249686389.003.png
Brakteaty z Mennicy Toruńskiej 1233/8-1445 cz. 2
2009-06-25 13:20:20
Jw. ale po lewej stronie kula.
Śr. 13,5mm;
96. Lehndorff; Wasch. (1936). 85b;
R3 280 140
Jw., ale przy tarczy jedna kula.
97. Lehndorff; Wasch. (1936). 85b;
R3 280 140
Trójkątna tarcza Zakonna, nad nią 2 kule.
 
 
98. Voss. 27; Malb. 43; Wasch. 86; Hopliński; Gum. 73; MNwW. 105; WCN28,154;
R3 280 140
Tarcza Zakonna, nad nią duża kula, na narożach tarczy po małej kuli.
99. Voss. 22; Malb. 39; Wasch. 87;
R3 200 130
Jw. ale po prawej stronie kula.
Śr. 14mm;
100. Lehndorff; Wasch. (1936). 87a;
R4 250 150
Tarcza szersza, po bokach kule.
101.Voss. 23, Malb. 40; Kiel; Wasch. 88a; Czapski; Gum. 76; MNwW. 106;
3 / 17
249686389.004.png 249686389.005.png 249686389.006.png
Brakteaty z Mennicy Toruńskiej 1233/8-1445 cz. 2
2009-06-25 13:20:20
R3 200 130
Mała, ostro zakończona tarcza Zakonna, po bokach kule.
102. Voss. 24; Malb. 41; Wasch. 88b;
R4 250 150
Mała tarcza Zakonna, narożniki zakończone kulami, po bokach tarczy kule.
103.Voss. 21; Malb. 38; Wasch. 89; MNwW. 110;
R5 280 180
Tarcza Zakonna, nad nią kula.
 
 
104.Bahrfeld. (Schwansdorf). 19, Kiel, W; R; Wasch. 90; Czapski; Gum. 72; MNwW. 112; Hobbista.
1,83
R5 400 200
Mała tarcza Zakonna, nad nią kula.
105. Kiel; W; R; Wasch. 91;
R4 250 150
Spiczasto zakończona Tarcza Zakonna, w środku tarczy kula.
 
4 / 17
249686389.007.png 249686389.008.png 249686389.009.png
Brakteaty z Mennicy Toruńskiej 1233/8-1445 cz. 2
2009-06-25 13:20:20
 
106.Malb. 46; Wasch. 92; Czapski; Gum. 153; WCN. 18;
R4 250 140
Tarcza jw. ale w tarczy po prawej kula.
107. Kiel; Wasch. 93; MnwW.111;
R4 250 150
Jw. przy tarczy jedna kula.
108. Lehndorff; Wasch. (1936). 93a;
R5 300 200
Jw. ale tarcza bez kulek.
109. Malb. 47; Wasch. 94;
R4 250 150
U góry w tarczy po obu stronach krzyża kule.
110.Voss. 26; Dudik. 7; Malb. 42; Kiel; W; Wasch. 95; Wa; Gum. 71; MNwW. 114;
R4 250 150
U góry w tarczy po lewej stronie krzyża kula.
111. Kiel; Wasch. 95a;
R5 280 180
Jw., ale 2 kule nad i 2 w środku tarczy.
Śr. 15,5mm
5 / 17
249686389.010.png 249686389.011.png 249686389.012.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin