Wiara_ma_znaczenie_2_Konspekty_Osobistego_Studium_Tydzien_3.pdf

(126 KB) Pobierz
Wprowadzenie:
Wiara ma znaczenie 2 - Jezus jest Prawdą! Konspekt Osobistego Studium Tydzień 3
Tydzień 3 – Dzień 1
Wierzenie z przekonaniem
Badając materiał dowodowy na temat Boga i Jego Słowa, tak my jak i nasza
młodzież możemy ponad wszelką wątpliwość ustalić, że Jego twierdzenia są
obiektywnie prawdziwe. Chrześcijaństwo to prawda oparta na bezspornych faktach.
To dająca się zweryfikować wiara, ponieważ opiera się na materiale dowodowym,
który każdy może poznać i przeanalizować.
Zapisz miesiąc i/lub rok, w którym oddałeś swoje życie Chrystusowi.
____________________________
W jakimś punkcie swojego życia zacząłeś mocno wierzyć, że Bóg przebaczył
Twoje grzechy dzięki Chrystusowi i stałeś się dzieckiem Bożym. Co zapewniło nam
zbawienie – nasza wiara w przebaczenie, czy Chrystus, doskonała Boża ofiara za
grzechy?
Moja wiara zapewniła mi zbawienie.
Chrystus zapewnił moje zbawienie.
Wiara sama w sobie nie jest w stanie zapewnić naszego zbawienia. Ważny jest
obiekt naszej wiary. Kluczowa jest wiara w Chrystusa, Syna Boga żywego. Gdyby
Chrystus nie był tym, za kogo się podawał, nasza wiara nie dałaby rezultatów. Nie
mielibyśmy przebaczenia ani więzi z Bogiem.
Czy myśl o tym, że Twoja wiara w Chrystusa nie jest nic warta, jeżeli Jego
twierdzenia o sobie nie byłyby w rzeczywistości prawdą, wywołuje czasami w Tobie
trochę niepokoju? Jeśli tak, to dlaczego?
___________________________________________________________________________
Posiadanie wiary jest ważne, ale nie powinna to być ślepa wiara. Wiara, do
jakiej wzywa Jezus, nie jest wiarą ślepą, ale wiarą poinformowaną, inteligentną –
taką, która opiera się na faktach.
Podczas ostatniego spotkania grupy rozmawialiśmy o Janie Chrzcicielu, który
został wtrącony do więzienia gdy Jezus ciągle jeszcze prowadził swoją służbę. Nie
ma wątpliwości, że Jan zaczął kwestionować swoją wiarę w Jezusa jako
prawdziwego Mesjasza, ponieważ wysłał do Niego swoich uczniów z pytaniem:
„Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy oczekiwać?” (Mateusza
11,3 BT).
© Fundamenty Wiary
2
Wiara ma znaczenie 2 Konspekt Osobistego Studium Tydzień 3
Jezus jasno przypomniał Janowi dowody wskazujące na to, że naprawdę jest Synem
Bożym. Dowody na boską, czyniącą cuda moc Chrystusa wzmocniły wiarę Jana.
Jednakże oglądanie dowodów nie eliminuje potrzeby wiary. Żadna ilość materiału
dowodowego nie jest w stanie stworzyć 100 procentowej pewności. Wierzenie w coś
bez dowodów jest podobne do do skoku w ciemność, podczas gdy wiara
zakorzeniona w prawdzie jest podobna do kroku zrobionego w świetle. Przekonania
wiary, które nie są zakorzenione w prawdzie, potwierdzone przez materiał
dowodowy, to wierzenia bez podstaw, bez fundamentów.
Posiadanie przekonań można zdefiniować jako bycie tak całkowicie
przekonanym, że Chrystus i Jego Słowo są obiektywną prawdą mającą odniesienie
do naszych więzi z innymi, że postępuje się w oparciu o te przekonania bez względu
na konsekwencje .
Wypisz trzy osoby, znane Ci osobiście lub z histori, które posiadały taki rodzaj
przekonań.
1. ___________________________________________________________
2. ___________________________________________________________
3. ___________________________________________________________
Apostoł Paweł posiadał takie przekonania. Za swoją wiarę w Chrystusa
doświadczył pobicia; był ukamienowany i pozostawiony, aby umarł; był w więzieniu
i w końcu został ścięty. Jednakże co mówił? „... nie wstydzę się, gdyż wiem, komu
zawierzyłem, i pewien jestem tego, że On mocen jest zachować to, co mi
powierzono, do owego dnia” (2 Tymoteusza 1,12 BT). Wiedział, w kogo wierzy i był
tak mocno przekonany w sercu i umyśle, że pozostał wierny swoim przekonaniom aż
do śmierci.
Taki rodzaj wiary okazało kilku uczniów z liceum w Columbine, gdy
przystawiono im do głowy pistolet i zadano pytanie: „Czy wierzysz w Boga?”
Twierdząca odpowiedź kosztowała ich życie.
Rankiem 20 kwietnia 1999 roku szesnastolenia Cassie Bernall, uczennica liceum
w Columbine, dała swojej przyjaciółce Amandzie Meyer karteczkę ze słowami: „Nie
kłamię, autentycznie pragnę przeżywać swoje życie całkowicie dla Boga. To trudne i
wywołuje strach, ale autentycznie warte tego!” Kilka godzin później tego samego
dnia została zastrzelona.
Rok wcześniej Rachel Scott, inna uczennica z Columbine, napisała w swoim
pamiętniku: „Nie będę przepraszała za to, że mówię o Jezusie ... Nie będę ukrywać
światła, które Bóg we mnie umieścił. Jeśli będę musiała poświęcić wszystko, zrobię
to.” I tak się stało. Również była w grupie osób zastrzelonych.
© Fundamenty Wiary
Wiara ma znaczenie 2 Konspekt Osobistego Studium Tydzień 3
3
Jesteśmy wzywani, by dążyć do takiej pełni przekonania, oddanej wiary w Boga i
Jego Słowo. Takiego rodzaju wiary pragniemy dla naszej młodzieży. Wszyscy
potrzebujemy czegoś więcej niż osobistych opinii czy niejasnych podejrzeń na temat
Boga i Jego Słowa; my i nasza młodzież potrzebujemy przekonań. W przyszłości
staniemy przed ryzykiem odrzucenia ze strony innych; być może spotkają nas
prześladowania czy coś gorszego. Każdy z nas musi mieć pewność, musi być
przekonany ponad wszelką wątpliwość, że oddajemy swoje życie czemuś
autentycznemu, czemuś prawdziwemu, rzeczywistemu.
Podczas następnych zajęć (Dzień 2) z tego podręcznika zajmiemy się
odkrywaniem przekonujących materiałów dowodowych, że Chrystus jest tym, za
kogo się podawał ... i że to, co oferuje, jest czymś rzeczywistym!
Zadanie:
Ułożenie własnej modlitwy
Pomyśl sobie, że Jezus mówi do Ciebie następujące słowa:
„ Pragnę, byś był w pełni przekonany, że jestem dokładnie tym, kim mówię
– że jestem Chrystusem, Synem Boga żywego, Twoją jedyną drogą do
więzi z moim Ojcem. Ojciec i Ja jesteśmy Twoim jedynym źródłem życia.
Pragnę, byś nie tylko wierzył, że mówię prawdę; pragnę, byś był
przekonany, że jestem prawdą. Wyposażony w takie przekonanie, będziesz
do tego stopnia pewien, że jestem prawdziwym Bogiem, iż będziesz
wierzył w moje słowa i będziesz im posłuszny. Nie ze strachu przede mną,
ale ponieważ będziesz wiedział, że jestem Bogiem, który jest „zazdrosny” i
któremu zależy na więzi z Tobą. Do tego właśnie prowadzą przekonania;
dają ochotę, by postępować w oparciu o swoją wiarę – a Ja dokonam
reszty.”
Daj Chrystusowi poznać, że pragniesz takiej więzi – pełnej wiary w Niego tak
głębokiej, że prowadzącej do naśladowania Go bez względu na wszystko. Ułóż swoją
modlitwę:
Drogi Boże, pragnę ...
„ Nie oddawajcie złym za złe ani złorzeczeniem za złorzeczenie! Przeciwnie
zaś, błogosławcie! Do tego bowiem jesteście powołani, abyście odziedziczyli
błogosławieństwo. ... Kto zaś będzie wam szkodził, jeżeli gorliwi będziecie w
czynieniu dobra? Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości,
błogosławieni jesteście. Nie obawiajcie się zaś ich gróźb i nie dajcie się zaniepokoić!
Pana zaś Chrystusa miejcie w sercach za Świętego i bądźcie zawsze gotowi do
obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was
jest.”(1 Piotra 3,9-15BT)
© Fundamenty Wiary
4
Wiara ma znaczenie 2 Konspekt Osobistego Studium Tydzień 3
Tydzień 3 – Dzień 2
On jest rzeczywistością!
Dowód znajduje się w prawdzie
Jezus powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do
Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego
Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście. ... Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i
Ojca” (Jana 14,6-9).
Jeśli słowa Jezusa są prawdą, to znaczy że jest Bogiem w ludzkiej postaci. I
jeśli ma dotrzymać obietnicy o przemianie ze śmierci do życia to musi być Bogiem.
Gdyby Jezus Chrystus nie był boską Osobą – Synem Boga żywego – to bez
względu na to jak bardzo byśmy wierzyli, że zapewnił nam przebaczenie albo jak
wiele według nas uczynił w naszym życiu, nie byłby rzeczywistością. Spowodowane
byłoby to tym, że nie miałby więcej mocy niż jakikolwiek inny inspirujący
przywódca w historii.
Załóżmy, że starzejący się były ciężarowiec powiedziałby, że kiedyś podniósł
nad głowę ciężar o wadze tysiąca kilogramów. W jaki sposób można się przekonać,
że jego twierdzenie jest prawdziwe? Zaznacz (x) w odpowiedniej kratce.
Poddać go próbie na wykrywaczu
kłamstw
Zmuszenie go do przysięgi, że mówi
prawdę
Znalezienie wiadomości w starych
gazetach, które potwierdzałyby jego
twierdzenie
Zmuszenie go do przysięgi na
Biblię, że mówi prawdę
Porozmawianie z osobami, które
były świadkami tego, jak podnosił
tysiąc kilogramów
Rzucenie monetą: Reszka – wierzę
mu, Orzeł – nie wierzę
Sposobem na przekonanie się, czy twierdzenia tego byłego ciężarowca, lub
kogokolwiek innego, są prawdziwe jest zbadanie wiarygodnych materiałów
dowodowych. Słowa wypowiadane przez kogokolwiek nie są wystarczającym
dowodem, ponieważ osoba ta może kłamać lub mieć pomieszane w głowie na tyle, że
wierzy iż jej kłamstwo jest prawdą. Przekonanie co do prawdziwości stwierdzeń
danej osoby wymaga zbadania dowodów, które tę prawdę potwierdzą.
Dlaczego ważne jest zbadanie materiałów dowodowych na to, że Jezus jest
Synem jedynego prawdziwego Boga?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
© Fundamenty Wiary
72677064.001.png
Wiara ma znaczenie 2 Konspekt Osobistego Studium Tydzień 3
5
Chrystus celowo zostawił nam tak obszerny materiał dowodowy potwierdzający to,
że wszystko co mówił o Sobie jest prawdą. On chce, by nasza wiara opierała się o
przekonania. Pragnie, byśmy każdym włóknem naszego istnienia wierzyli, że jest
Tym, który może nas zbawić, Tym, który zasługuje na naszą wyłączną miłość i
oddanie.
Kiedy zatem Jezus chodził po wodzie (Marka 6), przywrócił wzrok ślepemu
(Marka 10), sprawił, że niemowa przemówił (Mateusza 10), wskrzeszał ludzi
(Łukasza 7 i Jana 11) oraz dokonał wielu innych cudów, było to coś więcej niż tylko
zaspokajanie potrzeb ludzi. Dostarczał materiałów dowodowych na to, byśmy
uwierzyli w Niego z głębokim przekonaniem.
Kiedy Tomasz, uczeń Jezusa, usłyszał o powstaniu Jezusa z martwych, nie
uwierzył temu. Przeczytajcie Jana 20,24-29 .
Jakich dowodów chciał Tomasz? _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Co powiedział, kiedy ujrzał dowody? _________________________________________
_____________________________________________________________________________
Co powiedział Jezus w wersecie 29? __________________________________________
_____________________________________________________________________________
Zwróćcie teraz uwagę na wersety 30-31: „ I wiele innych znaków, których nie
zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście
wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w
imię Jego” (BT).
My w sensie dosłownym nie widzieliśmy Chrystusa na własne oczy by
uwierzyć, jak Tomasz. Ale możemy przyjrzeć się materiałom dowodowym. Dlatego
właśnie Chrystus nam je zapewnił, „abyście wierzyli, ... i abyście wierząc mieli życie
w imię Jego”.
Proszę podać nazwisko i adres
Cuda dokonywane przez Chrystusa to tylko jeden rodzaj materiałów
dowodowych na to, że Jezus był Bogiem wcielonym. Drugi rodzaj to wypełnienie
proroctw mesjanistycznych – przepowiedni wypowiadanych przez żydowskich
proroków na temat tego, w jaki sposób Mesjasz przyjdzie na świat i jak będzie się
zachowywał.
© Fundamenty Wiary
Zgłoś jeśli naruszono regulamin