Human_Traffic.txt

(50 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: XVID  608x336 25.0fps 896.0 MB|/SubEdit b.4056 (http://subedit.com.pl)/
{475}{550}Wy szcz�ciarze.
{650}{698}Tak, wy!
{700}{775}Wy!
{775}{850}Pierdolicie si� ca�y czas.
{875}{950}Nieprawda?
{950}{1025}Sp�nili�cie si� na ewolucj�.
{1025}{1100}Wszyscy to robi�.
{1100}{1175}Opr�cz mnie.
{1175}{1250}Mistrz paranoi.
{1250}{1325}Co� okropnego mi si� dzieje.
{1325}{1400}Niestety mam do czynienia z impotencj�.
{1400}{1475}Za�amuje si� tym.
{1475}{1550}Powoli.
{1550}{1625}Je�li s�dzicie,|�e ja jestem popierdolony,
{1625}{1700}To sp�jrzcie na moich przyjaci�.
{1775}{1850}Nie mog� przesta� my�le�|o mojej dziewczynie.
{1875}{1950}Ca�y czas o tym my�l�.
{1950}{2025}Ka�dy facet jej si� podoba.
{2050}{2125}Przera�a mnie to.
{2125}{2200}Mog� nabawi� si� kompleks�w.
{2225}{2300}Koop, jest najlepszym kumplem.
{2300}{2375}Artysta z niego.
{2375}{2450}B�dziemy si� trzyma� razem,|a� do �mierci.
{2450}{2525}Obydwoje, jeste�my popierdoleni.
{2525}{2600}Koop, jest najlepsz� osob�,|jak� kiedykolwiek pozna�em.
{2600}{2675}Prze�ywam powa�ny kryzys.
{2700}{2775}Czuj� si� jak posta� z wykastrowanej bajki.
{2800}{2875}Co ja tutaj robi�?
{2900}{2975}Chcia�am p�j�� na studia,|ale zawali�am ustne.
{2975}{3050}Kiedy zapytali mnie...|Dlaczego interesuj� si� filozofi�?
{3050}{3125}Czemu nie powiedzia�am, �e filozofia, jest celem �ycia.
{3125}{3200}Ale powiedzia�am, �e mam powa�ne k�opoty|i s�ucham teorii innych ludzi.
{3350}{3425}Nina, jest dziewczyn� Koopa.
{3425}{3500}Szwenda si� po klubach od kilku lat.
{3500}{3575}�wietna z niej kumpelka.
{3575}{3650}Jest najbardziej pozbierana z nas wszystkich.
{3650}{3725}Jest pann�.
{3750}{3825}Dlaczego chcia�abym faceta?
{3825}{3900}S� samolubnymi chamami z problemami psychicznymi.
{3900}{3975}Pr�buj� przej�� nad tob� w�adz�.
{4000}{4075}Jestem niezale�n� dziewczyn�,|kt�ra nosi szmink�, poniewa� chce.
{4075}{4150}A nie dlatego, �e facetom to si� podoba.
{4150}{4225}Nie potrzebuj� ch�opaka.
{4225}{4300}To jest Lulu.
{4300}{4375}Moja ulubiona kumpelka.
{4375}{4450}Znamy si� od kilku lat.
{4475}{4550}Ona wie wszystko o mnie, a ja o niej.
{4575}{4650}Co za szprycha.
{4675}{4750}To jest moja imitacja Jessiego Jamesa.
{4850}{4925}Nadaj� do lasek.
{4950}{5025}Nie zrozumcie mnie �le.
{5025}{5100}Lubi� dziewczyny i wszystko,
{5125}{5200}Ale uwa�am, �e nie nadaj� si�|do powa�nych zwi�zk�w.
{5250}{5325}M�j seks, to muzyka.
{5350}{5425}Mog� ta�czy� ca�� noc.
{5425}{5500}Pozna�em Moffa na imprezie.
{5500}{5575}Przeni�s� si� tutaj, bo jego stary awansowa�.
{5575}{5650}Moff, jest najwi�kszym pojeba�cem na �wiecie.
{5650}{5725}Przysi�gam na �ycie swojej starej.
{5800}{5875}Czuj� si� wspaniale,|wal�c swojego konia przy muzyce.
{5975}{6023}Kapujecie?
{6025}{6100}Wiedzia�em, �e zrozumiecie.
{9125}{9200}B�g si� ze mnie nabija.
{9225}{9300}Przywraca mi straszne wspomnienia...
{9300}{9375}W postaci moich klient�w.
{9375}{9450}M�j Bo�e. To Carol Bensen.
{9475}{9550}Zawiod�em j� w ��ku.
{9550}{9625}B�agam! Niech st�d sobie p�jdzie.
{9625}{9700}Kurwa! Idzie tutaj!
{9700}{9775}Nic si� wielkiego nie wydarzy�o.
{9775}{9850}Nadesz�a chwila.
{9875}{9923}Trzymaj si� stary.
{9925}{10000}Wszystko w porz�dku?
{10075}{10150}Dlaczego nie chcia�e� uprawia� seksu ze mn�?
{10150}{10225}Chcia�em.
{10225}{10300}Wi�c, w czym jest tw�j problem.
{10300}{10375}Ba�em si�, �e nie b�d� potrafi� si� spu�ci�.
{10375}{10450}Musi ci stwardnie�! Dla laseczek!
{10475}{10550}Musisz by� frajerem je�li tobie nie staje.
{10550}{10625}Musi ci stwardnie�! Dla laseczek!
{10625}{10700}Dla laseczek!
{10700}{10775}Nie jestem gejem.|Nigdy wcze�niej tego nie robi�em.
{10775}{10850}Dlaczego mi tego nie powiedzia�e�?
{10850}{10925}Wstydzi�em si�.
{10925}{10973}Dzi�ki. Pa.
{10975}{11050}Siemanko.
{11150}{11198}To by� wypadek.
{11200}{11248}�adny mi wypadek.
{11250}{11325}Wszystko spieprzy�e�,|kiedy mia�e� wypadek z Ivonne.
{11325}{11400}- Pieprzy� Ivonne.|- Nie! Pieprzy� ciebie.
{11400}{11475}Nie mo�esz tak traktowa� ludzi.
{11475}{11523}Nie s� gumowymi lalami.
{11525}{11573}Przepraszam.
{11575}{11650}Napisz piosenk� Tyler.|Mnie to nie obchodzi.
{11650}{11725}Troch� szcz�cia ci si� przyda w �yciu.
{11750}{11825}To nie ty Lu. Facet by� frajerem.
{11850}{11925}Lulu nie pcha si� do ��ka.
{11950}{12025}Ale i tak pr�dzej czy p�niej...
{12025}{12100}Marc i Luke s� nowoczesnymi skurwielami.
{12100}{12175}Mieszkaj� ko�o baru,|uzbrojeni w najlepsze dary Boga.
{12175}{12250}Ca�y czas przedstawiaj� swoje pogl�dy.
{12250}{12298}I w�a�nie wr�cili z Amsterdamu.
{12300}{12375}Nadchodz� cio�ki.
{12375}{12450}Cholerne pokraki.
{12450}{12525}- Jak tam leci?|- Z g�rki.
{12525}{12600}Jak min�a wasza podr�?
{12600}{12675}Zajebiste miejsce.|Buty na st�,
{12675}{12750}R�kaw do g�ry i do �y�ki.|Najlepszy towar.
{12750}{12825}Ka�dy tam co� pali.
{12875}{12950}Ostatniej nocy, palili�my z wrestlerami.
{12950}{13025}Nikt si� nas nie czepia�.
{13050}{13125}Ca�kowity odlot.
{13150}{13225}Tak si� spali�em,|�e odlecia�em a� do Jamajki.
{13350}{13425}Co s�ycha�?
{13425}{13500}Masz co� z hiphopu?
{13525}{13600}W�a�nie dosta�em nowo�ci z zachodu.
{13600}{13675}Pierdoli� zach�d.
{13675}{13723}Chc� co� ze wschodu.
{13725}{13773}Trzeba by�o m�wi� tak od razu.
{13775}{13850}Za s�uchanie hardcoru,|powinni wsadza� ludzi do paki.
{13950}{14025}Koop wie jak da� sobie rad� z klientami.
{14050}{14125}Rozprowadza p�yty z wielkim stylem.
{14150}{14225}Oto dzie�o sztuki, prosto z Death Row.
{14225}{14300}Te d�wi�ki s� ostre.
{14325}{14375}- Nazywaj� si� Itchi Tricki Finger Nigers.|- Co?
{14375}{14450}Itchi Tricki Finger Nigers.
{15175}{15250}Wezm� j�.
{15250}{15325}Nie do odrzucenia. Dwie dychy.
{15375}{15450}Wiesz ile ta p�yta b�dzie warta za kilka dni?
{15475}{15550}Nowo�ci zawsze id� w g�r� przez jaki� czas.
{15575}{15650}Nied�ugo j� odwo�aj�,
{15675}{15750}Wi�c kup j� zanim|jaki� inny hiphop junkie j� kupi.
{15750}{15825}S�odka, stary.
{16025}{16100}Od samego rana czeka na was: Tarzan.
{16150}{16225}Niegrzeczny kawa� muzyki.
{17150}{17198}Kurwa ma�!
{17200}{17275}Nienawidz� tej roboty.
{17300}{17375}Przez 5 dni w tygodniu musimy siedzie�...
{17400}{17475}W tym pedalskim, sklepie.
{17500}{17575}Ten peda� ka�e nam chodzi� jak szwajcarskie zegarki.
{17625}{17700}A pod koniec dnia, jeszcze si� nam obrywa.
{17775}{17823}Pieprzony Hitler.
{17825}{17900}Co ty do cholery sobie my�lisz?
{17900}{17975}�e przegadasz godziny pracy?
{17975}{18050}Je�li chcesz pracowa� w tej firmie,
{18050}{18125}To przesta� marnowa� m�j czas.
{18150}{18225}To jest twoje ostatnie ostrze�enie.
{18500}{18575}Dawno bym odszed�, ale musz� p�aci� rent�.
{18650}{18725}Ten antychryst naprawd� m�wi powa�nie.
{18775}{18850}Du�y biznes.
{19575}{19650}Martin koniecznie chce poderwa� Nin�.
{19650}{19725}Wszystko by zrobi�,|aby zaci�gn�� j� do swojego biura.
{19775}{19850}- Opiekujesz si� moim mi�skiem?|- �mieszne.
{19850}{19925}�mieszny ze mnie facet.
{19950}{20025}Rozlu�nij si�. Przecie� nie gryz�.
{20075}{20150}Chyba, �e chcesz abym zacz��.
{20225}{20300}Pierdol� to.
{20675}{20750}Aby dosta� si� na imprez� musisz mie� bileciki.
{20775}{20850}Moff nie jest agresywny.
{20850}{20925}Nigdy si� nie k��ci.
{20925}{21000}I nigdy si� nie bije.
{21000}{21050}Po prostu, dostarcza ludziom bilety.
{21050}{21125}W zamian, Moff ma darmowe wej�cie.
{21150}{21225}Nast�pna jest, Trixi.
{21225}{21273}Trixi!
{21275}{21350}Hej Moff!
{21375}{21450}Pracuj� tak ci�ko,|�e a� mi cycki odpadaj�.
{21450}{21525}Widz�.
{21525}{21600}Co tam s�ycha�?
{21600}{21675}Jako� leci.
{21675}{21750}Chcesz troch� towaru?
{21750}{21798}Co chcesz?
{21800}{21875}Najlepsz� mary�k� pod s�o�cem.
{21900}{21975}Wiesz co wzi��em ze sob�?
{21975}{22050}Osiem, dla mojej panienki.
{22450}{22525}Chyba jaja sobie ze mnie robisz?
{22525}{22600}Tu jest tylko st�wka.
{22725}{22800}Zadziwiasz mnie czasami.
{22800}{22875}Mo�e pragniesz czego ode mnie, milordzie?
{22925}{23000}Ty dobrze wiesz czego ka�dy facet pragnie.
{23650}{23725}Mia�em odwiedzi� mamusi� jutro,|ale mam inne plany.
{23750}{23825}Wi�c wpadn� do niej dzisiaj na 5 minut.
{23825}{23900}Mamusiu, to ja!
{23900}{23975}Pozna�em moj� mam� gdy mia�em 15 lat.
{23975}{24050}Przeprowadzi�em si� tu,|gdy mojego starego z�apa�y psy.
{24050}{24125}By� bardziej koleg� ni� ojcem.
{24150}{24225}Stara na pewno jest, bo pracuje w domu.
{24275}{24350}Kiedy widz� jak j� inni wykorzystuj�,|to �al mi si� jej robi.
{24350}{24425}Ma tak� robot� od 15-tego roku �ycia.
{24450}{24525}To nie jej wina.
{24725}{24800}Jaka mi�a niespodzianka.
{24825}{24900}Nie mog� wpa�� jutro, bo mam prac�.
{24900}{24948}Wi�c b�d� w nast�pnym tygodniu.
{24950}{25025}Przygotuj� obiad.
{25025}{25100}Mam klienta na g�rze.|Najd�u�ej 5 minut.
{25125}{25173}Naprawd� musz� lecie�.
{25175}{25250}Tylko 5 minutek.
{25250}{25325}Nigdy ju� ci� nie widuj�.
{25325}{25400}No dobra.
{25400}{25475}Czekoladki s� w szafie.
{25600}{25675}Za 5 minut.
{25675}{25750}Mama potrafi obs�u�y� wielu w ci�gu jednej doby.
{25750}{25825}Niekt�rzy si� w niej zakochuj�,|przysy�aj� jej czekoladki.
{25825}{25900}Kiedy� jej pilnowa�em...|na wszelki wypadek.
{25925}{26000}Ale d�u�ej ju� tego nie mog�em wytrzyma�.
{26000}{26075}Tak ch�tnie bym spu�ci� w pierdol|tym chujom na g�rze.
{26075}{26150}Ale musz� si� powstrzyma�.
{26200}{26275}Dwie dychy za lask�. Pi�� za bzykanko.
{26275}{26350}Wszystko zrobi. Byle by� mia� kas�.
{26350}{26425}Ma ca�y sprz�t: majteczki, smarowid�a...
{26425}{26500}Ogromne cyce i cia�niutk� dupk�.
{26525}{26573}Jest �wietna w grze wst�pnej.
{26575}{26623}Uwielbia t� robot�.
{26625}{26700}Spierdalaj. Stul pysk.
{26825}{26900}Koop zawsze odwiedza swojego starego po pracy.
{26925}{27000}Jego stary nie daje ju� rady.
{27000}{27075}Stworzy� sw�j w�asny �wiat.|We w�asnej g�owie.
{27075}{27150}Jego �wiat sk�ada si� z dw�ch cz�ci.|Z bliskiej i obcej.
{27175}{27250}Iden...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin