narzedzia_diagnostyczne_literatura.odt

(21 KB) Pobierz

Narzędzia diagnostyczne:

 

 

 

MOWA

  1. Badanie artykulacji:

                      kwestionariusze obrazkowe T. Bartkowskiej, G. Demelowej, D. Antos, G. Demel i I. Styczek, A. Balejko, J. E. Nowak, I. Michalak - Widery,

                     W krainie Lolandii - kwestionariusz do badania wymowy dla dzieci młodszych - od 2 lat G. Billewicz i B. Zioło

  1. Badanie słuchu fonemowego, fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej:

                      próby i testy I. Styczek, B. Rocławskiego, J. Muszynskiej i A Żarczyńskiej, J. E. Nowak

                      Skala pomiaru percepcji słuchowej słów J. Kostrzewskiego

                      Próba słuchu fonematycznego B. Kaji

                     Zetotest G. Krasowicz do badania pamięci fonologicznej

                      Test do odtwarzania struktur rytmicznych Miry Stambak

  1. Badanie różnych aspektów mowy:

                      Kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy u dzieci L. Kaczmarka

                      Od obrazka do słowa Rodak, Nawrocka

                      Sprawdź jak mówię E. Stecko

                      Test obrazkowo - literowy do badania afazji J. Szumskiej

                      Afa - skala A. Paluch, E. Drewniak - Wołosz i L. Mikosza

                      Przesiewowy test logopedyczny Z. Tarkowskiego

                      Kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii Z. Tarkowskiego

                      Kwestionariusz Cooperów do oceny jąkania M. Chęciek

                      Logopedyczny Test Przesiewowy dla dzieci w wieku szkolnym S.Grabiasa, Z. M. Kurkowskiego i T. Woźniaka

                      Kwestionariusz badań przesiewowych do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci 2-, 4-, i 6-letnich Emiluta - Rozya, Mierzejewska, Atys
- Test sprawności językowej Z. Tarkowskiego

 

PERCEPCJA WZROKOWA

                      Test 14 figur geometrycznych H. Spionek (3,0- 7,6)- klucz A. Morusiewicz ( S. Zabielski, 1985)

                      Test percepcji wzrokowej Marianny Frostig (3,11-7,11)

                      Test Bender - Kopittz (5,0-10,0)

 

LATERALIZACJA

                     Prawa - lewa - test Piageta

                      próby R. Zazzo

                      próba kreskowania M. Stambak

                      test Z. Matejcka i Z Zlaba

                     Ręka - oko - ucho - test Heada

                      kwestionariusz ręczności Oldfielda

                      próby eksperymentalne H. Skibińskiej

 

ROZWÓJ MOTORYCZNY

                      test Oziereckiego w opracowaniu A. Barańskiej dla dzieci 4,0-16,0 (Przewęda R. 1973)

 

INTEGRACJA PERCEPCYJNO - MOTORYCZNA

                      Skala ocen rozwoju percepcyjno - motorycznego Kepharta

                     Chińskie litery M. Monroe - test uczenia się wzrokowo - słuchowego (oprac. J. Kostrzewski)

                     Próby integracji wzrokowo - słuchowo - ruchowej I M. Bogdanowicz

                     Próby Transformacji - próby T M. Bogdanowicz

                      Wzrokowo - Słuchowy test Powtarzania Cyfr E. Koppitz

                      Próba Reprodukcji Rytmu Z. Zlaba (oprac. M. Bogdanowicz)

 

 

Literatura:

 

Antos D., Demel G., Styczek I., Jak usuwać seplenienie i inne wady wymowy, Warszawa 1978

Bogdanowicz M., Integracja percepcyjno - motoryczna, Warszawa 1997
Bogdanowicz M., Leworęczność u dzieci, Warszawa 1992

Balejko A., Jak usuwać wady wymowy. Porady dla nauczycieli i rodziców, Białystok 1992
Bartkowska T., Rozwój wymowy dziecka przedszkolnego, Warszawa 1968

Billewicz G., B. Zioło, W krainie Lolandii, Kraków 1992

Chęciek M., Kwestionariusz Cooperów do oceny jąkania, Lublin 1993

Emiluta - Rozya D., Mierzejewska H., Atys P., Badania przesiewowe do wykrywania zaburzeń rozwoju mowy u dzieci dwu-, cztero- i sześcioletnich, Warszawa 1995

Kaczmarek L., Kwestionariusz do ustalania zaburzeń mowy u dzieci, Poznań 1955

Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 2001

Kephart N. C., Dziecko opóźnione w nauce szkolnej, Warszawa 1070

Kostrzewski J., Skala pomiaru podstawowych zdolności szkolnych, Warszawa 1974

Muszyńska J., Żarczyńska A., Rozpoznawanie trudności w nauce czytania i pisania uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej. Zeszyt do indywidualnych badań, Olsztyn 1976

Nowak J., Piosenka w usprawnianiu wymowy dzieci z trudnościami w uczeniu się, Bydgoszcz 1993

Nowak J. E., Wybrane problemy logopedyczne, Bydgoszcz 1993

Paluch A., Drewniak - Wołosz E., Mikosza L., Afa - skala. Jak badać mowę dziecka afatycznego?,Kraków 2003

Przewęda R., Rozwój somatyczny i motoryczny, Warszawa 1973

Rocławski B., Słuch fonemowy i fonetyczny, Gdańsk 1995
Rodak H., Nawrocka D., Od obrazka do słowa. Poradnik dla pedagogów, logopedów i rodziców dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się, Warszawa 1993

Styczek I., Badanie i kształtowanie słuchu fonematycznego, Warszawa 1982

Szumska J., Metody badania afazji, Warszawa 1980

Tarkowski Z., Przesiewowy test logopedyczny, Lublin 1992

Tarkowski Z., Kwestionariusz niepłynności mówienia i logofobii, Lublin 1992

Tarkowski Z., Test sprawności językowej, Lublin 1992

Zazzo R., Metody psychologicznego badania dzieci, Warszawa 1974

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin