100410-NaviaNv33-Patch01-Rev01-Instrukcja.pdf

(224 KB) Pobierz
Microsoft Word - 100410-NaviaNv33-Patch01-Rev01-Instrukcja.docx
Instrukcja aktualizacji oprogramowania
Nawigacja: Navia Nv33
Wersja: 01Rev01
Data wydania: 2010-04-10
Opis
Aktualizacja systemu operacyjnego Î dodanie funkcji RESET
Instalacja
1.
Naþadowaę urzĢdzenie lub podþĢczyę do Ņrdþa zasilania!
2.
Przygotowaę czystĢ kartħ microSD (max. 2GB)
3.
Rozpakowaę plik 100410-NaviaNv33-Patch01Rev01.rar na komputerze PC
4.
Skopiowaę wszystkie pliki z katalogu ..\ 100410-NaviaNv33-Patch01Rev01\
do gþwnego katalogu karty microSD
5.
WþoŇyę kartħ microSD do czytnika kart w urzĢdzeniu
6.
Uruchomię urzĢdzenie
7.
UWAGA!
NIE DOTYKAĘ EKRANU PODCZAS INSTLALACJI DO MOMENTU
ZAKOİCZENIA TEGO PROCESU!
8.
Na ekranie urzĢdzenia pojawi siħ okno programu aktualizujĢcego oprogramowanie
9.
Po zakoıczeniu procesu instalacji Î urzĢdzenie uruchomi siħ i pojawi siħ gþwne
menu.
100410-Navianv33-Patch01-Rev01-Instrukcja.Docx
409483621.006.png 409483621.007.png 409483621.008.png 409483621.009.png 409483621.001.png
10.
Po aktualizacji w menu: Ustawienia/Info pojawi siħ dodatkowy klawisz RESET, ktry
pozwala przywrcię ustawienia fabryczne urzĢdzenia.
11.
WyjĢę kartħ SD z czytnika
100410-Navianv33-Patch01-Rev01-Instrukcja.Docx
409483621.002.png 409483621.003.png 409483621.004.png 409483621.005.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin