LIST MOTYWACYJNY.docx

(15 KB) Pobierz

Sylwia Jahl                                                                                    Wrocław, dnia 5 marca 2010r.

 

ul. Wielka 14/1

53-339 Wrocław

Tel. 725957577                                                               Dyrektor

Andrzej Kłodzki

Publiczne Przedszkole "Promyk Słońca"

ul. Swobodna 8a

50-088 Wrocław

 

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze,

 

W odpowiedzi na ogłoszenie prasowe w Gazecie Wyborczej chciałabym przedstawić swoją kandydaturę na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu "Promyk Słońca" we Wrocławiu.

 

Do ubiegania się o pracę w Pańskim przedszkolu, skłoniło mnie szczególnie jej dogodne położenie oraz bardzo dobra opinia placówki w środowisku lokalnym.

 

Moim celem jest stała praca, która pozwoliłaby mi rozwijać się i wykorzystywać nabytą wiedzę oraz dawałaby poczucie satysfakcji. Jestem osobą odpowiedzialną, w pełni dyspozycyjną, z łatwością nawiązuje kontakty, mając przy tym bardzo dobre podejście do dzieci. Moim dodatkowym atutem są zdolności plastyczne oraz wokalne.

 

W okresie nauki odbyłam praktykę wychowawczą w przedszkolu, gdzie zapoznałam się ze specyfiką pracy wychowawczej oraz miałam możliwość prowadzenia zajęć z dziećmi. Spełniam wszystkie zamieszczone w ogłoszeniu wymagania.

 

Mam nadzieję, że moje wykształcenie i doświadczenie spełniają wymagania i będę miała możliwość szerszego zaprezentowania swojej kandydatury podczas rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Z poważaniem

 

 

 

Spis załączników:

- Curriculum Vitae

- kserokopia ukończenia uczelni

- ksero prawa jazdy

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu

rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz 883).

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin