Tombak Michał‚ Uleczyc nieuleczalne.txt

(344 KB) Pobierz
MICHA TOMBAK


ULECZY NIEULECZALNE


Cz 1 

Firma Ksigarska 

Serwis Galaktyka Sp. z o.o. 

d 2002 

Autor wyraa serdeczne podzikowanie za udzia w powstaniu niniejszej ksiki 

swojej onie Bogumile Tombak 

(c) Copyright by Micha Tombak
Copyright by Michel Bogumia Tombak
Wszelkie prawa autorskie zastrzeone
ISBN 83-911379-1-0
Ksiki prosimy zamawia:
Serwis Galaktyka Sp. z o.o.
90-562 d
ul. kowa 3/5
tel. (0-42) 639 50 21
Ksigarnia Wysykowa
Internet: http://www.book.com.pl
e-mail info@book.com.pl
Druk i oprawa
Drukarnia Wydawnictw Naukowych S.A.
d, ul. wirki 2

Do Czytelnikw! 

Bg sztuki lekarskiej Eskulap mia dwie crki. Jedna miaa na imi Panacea, a druga 
Gigea. Obie posiaday dar uzdrawiania ludzi. Panacea cae ycie szukaa cudownego ro dka 
przeciw wszystkim chorobom. Czowiek nie powinien wiedzie o swoich chorobach, 
wystarczy, e ja si o niego zatroszcz -mwia Panacea. Gigea prbowaa wyjani 
ludziom, e ich choroby s odbiciem trybu ich ycia. eby si od nich uwolni trzeba y tak, 
jak yje przyroda, naladowa j, uczy si od niej. Siostry cigle spieray si ze sob, 
uwaajc, e kada z nich ma racj. Rozeszy si wic ich drogi. Panacea poszukuje 
cudownego eliksiru przeciw wszystkim chorobom, a Gigea uczy ludzi zasad yc ia i 
zdrowia. 

Gdy szukamy przyczyn zego samopoczucia, uskarajc si na serce, odek, stawy, 
to uzasadnienie swoich chorb zawsze znajdujemy poza nami samymi. Skonni jestemy 
pomstowa na wszystkich, aby tylko zatuszowa swoje lenistwo i nieznajomo 
podstawowych zasad zdrowego trybu ycia! Nigdy jednak nie wymieniamy prawdziwej 
przyczyny, dlatego, e prawdziwa przyczyna - to my sami. 

My, i tylko my odpowiadamy za nasze ble i choroby, za nasze przedwczesne 
starzenie si. yjemy nieprawidowo. Sami obni amy poziom swoich si yciowych. le si 
odywiajc gromadzimy w sobie trucizny. Nie opuszczaj one naszego organizmu, mcz 
nas, odzywajc si chorobami tych narzdw, w ktrych s skoncentrowane. 

Nieuporzdkowany tryb ycia -oto prawdziwa przyczyna przedwczesnego starzenia 
si i wielu chorb. Czowiek, jeli zechce, moe y dugo i by zdrowym. 

Jestem gboko przekonany, e w wielu sytuacjach yciowych czowiek sam dla siebie 
powinien by lekarzem i doradc. Powinien tak pozna funkcjonowanie swojego organizmu, 
eby mc zlikwidowa przyczyny swoich chorb i cierpie. 

W swojej praktyce wyprbowaem wiele kierunkw i recept, wybraem z nich to, co 
naprawd cenne i skuteczne. To dzieo ley przed Pastwem. Rozumnie z niego korzystajcie. 

Przedstawione przeze mnie recepty, przepisy i instrukcje nie wywouj  adnych 
skutkw ubocznych. Jeli niektre z nich budz u Pastwa jakiekolwiek wtpliwoci lub 
zapytania, prosz przed ich zastosowaniem skonsultowa si z lekarzem naturopat (lekarz, 
stosujcy oprcz rodkw farmakologicznych, metody medycyny naturalnej). 

20 padziernik 1997 r. 


P.S.
Ksik t polecabym przeczyta trzy razy:
-pierwszy raz od pocztku do koca,
-drugi raz pod ktem swoich dolegliwoci,
-trzeci raz stosujc podane wiczenia, kuracje i przepisy.
Micha Tombak 

Nie ba si chorb cywilizacyjnych 

Zanim sprbuj wsplnie z Pastwem pozna przyczyny chorb cywilizacyjnych 
chciabym przedstawi wyniki dwch niezalenych bada, przeprowadzonych w rnych 
miejscach i rnym czasie. Niez bicie potwierdzaj one mdro lekarzy Wschodu, ktrzy 
gosz, e od umiaru w jedzeniu jeszcze nikt nie umar, umiera si zwykle z powodu 
obarstwa. 

Komisja wiatowej Organizacji Zdrowia przeprowadzia badania w kilku klasztorach 
w Tybecie. Przebadano 90 % mieszkacw, wrd ktrych byli starcy. W wyniku bada 
zostao stwierdzone, e 60% badanych nie cierpi na prchnic zbw, zaburzenia w pracy 
ukadu krwiononego i pokarmowego. Wszyscy, niezalenie od wieku, byli sprawni i prawie 
w 100% zdrowi. Analiza ic h poywienia wykazaa, e odywiaj si bardzo skromnie, nie 
posiadaj lodwek, kuchni gazowych, nie uywaj cukru, misa i produktw rafinowanych. 
Ich podstawowy jadospis to placki jczmienne, tybetaska zioowa herbata, czysta woda. 
Latem poywienie wzbogacay rzepa, marchew, ziemniaki i troch ryu. 

Wedug danych wiatowej Organizacji Zdrowia w takich najbardziej rozwinitych 
krajach jak USA, Niemcy, Francja, ktre stoj w czowce pod wzgldem spoycia mleka, 
misa i innych rafinowanych produktw, sytu acja zdrowotna ludnoci wyglda inaczej. W 
Ameryce na trzy rodziny dwie cierpi na nowotwory, dwie osoby z piciu -na choroby 
sercowo-naczyniowe, ktre staj si przyczyn ich mierci, odnotowuje si ogromn liczb 
cierpicych na cukrzyc. Przewleke chor oby trapi 19% ludnoci, a wic cierpi na nie prawie 
co pity mieszkaniec. 


W Niemczech na cukrzyc cierpi 20% ludnoci, okoo 20% dzieci w wieku od 8 do 16 
lat ma niedorozwj umysowy i fizyczny. Na reumatyzm i zapalenie staww choruje od 15 do 
17% ludnoci. 

Francja: alergia dotyka od 15 do 20% ludnoci, 450 tys. dzieci poniej 18 roku ycia 
ma rnorodne zaburzenia suchu i wzroku, l ,5 mln dzieci w wieku 6 lat choruje na astm. 
We wszystkich krajach wysoko uprzemysowionych w cigu ostatnich 25 lat procen t 
noworodkw z wrodzonymi schorzeniami podwoi si. 

Wychodzi na to, e przy pomocy widelca i yki sami sobie kopiemy grb. 

Przez cae stulecia wielu badaczy prbowao odkry i zbada nieuchwytnego, 
malekiego mikroba, ktry jest przyczyn zwykego przez ibienia. Jeszcze w latach 40 
tych uczeni tumaczyli niewielk skuteczno tych poszukiwa tym, e w mikrob jest zbyt 
may i istniejce mikroskopy po prostu go nie widz, ale burzliwy rozwj techniki i 
wynalezienie mikroskopu elektronowego bynajmniej nie zmienio sytuacji. Trzeba przyzna, 
e przy pomocy najnowszej aparatury optycznej udao si odkry ponad setk rnych 
rodzajw drobnoustrojw, wirusw i bakterii, ale aden z nich nie jest przyczyn 
przezibienia. Dlaczego nie zdoano odkry mikroba wyw oujcego przezibienie? A 
dlatego, e on nie istnieje. Kady z poznanych rodzajw drobnoustrojw jedynie ywi si 
luzem, ktry organizm produkuje przy zwykym przezibieniu. Dokadniej rzecz biorc, luz 
ten cay czas znajduje si w organizmie, bdc re zultatem nieprawidowego ywienia. Wiosn 
i jesieni organizm zaczyna oczyszcza si z tego nadmiaru luzu. Wwczas pojawiaj si 
bakterie, ktre rozkadaj, niszcz i wchaniaj ten luz, pomagajc nam oczyci organizm. 
A co my robimy? Przyjmujemy prepar aty, ktre pozwalaj nam kicha na przezibienie. W 
ten sposb zabijamy bakterie, ktre nas ratuj. I co? Mikroby zabilimy, a luz pozosta. Po 
pewnym czasie znw zaczynamy chorowa, jeli nie na przezibienie, to na gryp 
generalnie to to samo, tylko teraz inny gatunek drobnoustrojw ywi si luzem w naszym 
organizmie. 

I tak od wiosny do jesieni, rok po roku cieknie z nosa, amie w kociach, cigle 
epidemie. Pojawia si coraz wicej nowych lekw, eby zniszczy mikroba. Ale mikrob 
chocia maleki, gupi nie jest, te chce y, dlatego prbuje uodporni si na leki. Nie 
trzeba by prorokiem, aby przewidzie rezultat tej wojny -czym silniejsze i bardziej 
niszczce bd lekarstwa, tym bardziej ze i odporne bd drobnoustroje. A kto tu cierpi 
najbardziej -oczywicie nasz organizm, gdy kade, nawet najbardziej niewinne lekarstwo 
(jeeli takie w ogle istnieje) wywouje skutki uboczne. 


Czym wic jest przezibienie? Jest to rezultat nagromadzenia w organizmie zbyt duej 
iloci odpadkw i niedostatecznego ich wydalania. Jelito grube jest magazynem caej tej 
zgnilizny. Wanie std krew roznosi toksyny po caym ciele, tworzc niezdrowy luz. Gdy 
ilo luzu staje si niebezpieczna (toksyczna), organizm prbuje si od niego uwolni za 
pomoc kataru -i to nazywamy przezibieniem. Proces czenia si bakterii, wirusw ze 
luzem wywouje stan zapalny, czego rezultatem jest podwyszona temperatura. 

Czowiek mylcy powinien zastanowi si nad tymi faktami. 

Aby ostatecznie przekona Pastwa, e wiele naszych chorb jest spowodowanych 
nieprawidowym sposobem odywiania sprbujmy wykorzysta dowiadczenie hinduskich 
dugowiecznych, ktrzy yj w dolinie Chunza. U 32 tysicy ludnoci, ktra nie zna chorb 
rednia dugo ycia wynosi 120 lat! Na czym pol ega sekret? 

Szkocki lekarz McCarrison, ktry przey 14 lat w bezporedniej bliskoci Chunzy, 
doszed do wniosku, e gwnym rdem dugowiecznoci tego narodu jest sposb 
odywiania. 

Mieszkacy doliny Chunza s wegetarianami. Zwykle ich jadospis skad a si z 
surowych warzyw i owocw latem, kiekw zb, suszonych moreli, owczej bryndzy zim. 

eby upewni si, e to wanie odpowiedni sposb odywiania jest sekretem 
dugowiecznoci mieszkacw doliny, Carrison po powrocie do Anglii przeprowadzi seri 
dowiadcze na zwierztach. Jednej grupie zwierzt podawano jedzenie typowe dla stou 
przecitnej londyskiej rodziny (biae pieczywo, ledzie, rafinowany cukier, konserwowane i 
gotowane warzywa itp.). W rezultacie w tej grupie zaczy si rne ludzkie c horoby. 
Druga grupa zwierzt bya karmiona wedug diety z doliny Chunza. Podczas caego przebiegu 
dowiadczenia zwierzta z tej grupy pozostaway zdrowe. 

Uwaa si, e na dugowieczno maj wpyw warunki klimatyczne. Interesujcy jest 
fakt, e ludzie mieszkajcy w takich samych warunkach klimatycznych jak mieszkacy 
doliny Chunza cierpi na rne schorzenia i dugo ich ycia jest dwa razy mniejsza. A wic 
nasuwa si wniosek, e jeli czowiek odywia si nieprawidowo, to od chorb nie uratuje go 
nawet grski klimat. 

Mieszkacy doliny Chunza, w odrnieniu od ssiednich narodw, s bardzo podobni 
do Europejczykw. Wedug teorii historykw, zaoycielami pierwszych wsplnot rodowy...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin