Bismillachir-Rachmanir-Rachim - Islam i Chrześcijaństwo.pdf

(590 KB) Pobierz
Bismillachir-Rachmanir-Rachim - Islam i Chrześcijaństwo
Bismillachir-Rachmanir-Rachim
Islam i Chrześcijaństwo
I
Wstęp
Słowem „Besmele” (w imię Allacha) rozpoczynamy pisać naszą książkę pt. „Islam
i Chrześcijaństwo.” Niech będzie chwała i dzięki Wzniosłemu Allachowi. Nasze
najlepsze modlitwy niech będą razem z Jego ukochanym Prorokiem (niech pokój
będzie razem z nim), Jego Rodziną i Przyjaciółmi!
Wzniosły Allach stworzył z niczego wszystko to, co jest żywe i nie żywe.
Stworzycielem jest tylko On. Ludzi bardzo kocha i żałuje, dlatego też stworzył i zesłał
wszystko to, co jest im potrzebne na ziemi i po śmierci do prowadzenia wygodnego,
spokojnego i przyjemnego życia. Wśród tych nieskończonych darów największym i
najwartościowszym jest droga wskazana nam przez Niego prowadząca do wiecznego
szczęścia, którą oddzielił od drogi będącej powodem męki, cierpień i bólu. Nakazał
nam czynić zawsze dobro, pracować i być pożytecznym. Powiadomił nas też o tym, że
ludzie po śmierci zostaną wskrzeszeni i wszyscy zostaną rozliczeni ze swoich
uczynków. Czyniący dobro będą żyć wiecznie szczęśliwie w Raju i ci, którzy nie
uwierzyli w Proroków (niech pokój będzie razem z nimi) i ich głoszenia, będą
wiecznie męczeni i cierpieli w Piekle. Wypowiadając imię Tego Wielkiego Allacha,
ufając w Jego pomoc rozpoczynamy pisać tę oto książkę. Uważamy też za nasz
zaszczytny obowiązek powiadomienie o dziękczynności i miłości wobec ostatniego
Proroka Muhammeda (niech pokój będzie razem z nim) wybranego za pośrednika i
głosiciela drogi do wiecznego szczęścia i pokoju; Proroka, który jest największym
wśród ludzi i Proroków.
Nasza książka posiadając właściwości „Drogowskazu” została napisana z myślą o
tych muzułmaninach, którzy nie wiedzą w jaki sposób Islam został rozpowszechniony
i dla wyznawców innych religii, którzy chcą poznać zasady Islamu. Religia islamska
jest najnowszą i najidealniejszą religią spośród panujących na świecie. Opiera się na
bardzo humanitarnych i logicznych zasadach. Nie wchodząc w detale zostały
przedstawione zasady Islamu, dokonano też porównania z innymi religiami. Dano
odpowiedź przeciwnikom Islamu na ich krytykę, możliwie krótko i jasno
przedstawiono cechy, jakimi powinien być obdarzony prawdziwy muzułmanin.
Tym, którzy po poznaniu tej wiedzy zapragną przeczytać na temat Islamu inne
dzieła islamskich uczonych (niech pokój będzie razem z nimi) polecamy
przetłumaczone na różne języki książki wydane przez Wydawnictwo Hakikat w
Stambule (Hakikat Kitabevi-Istanbul), których spis znajduje się na końcu tej książki.
Czytajcie tą książkę pomału i zastanawiając się! Dajcie też możliwość przeczytania
innym! Nieświadomy człowiek nie może być dobrym muzułmaninem. Nie ma też
możliwości, żeby po poznaniu istoty religii islamskiej nie pokochało się jej całym
sercem. Po przeczytaniu tej książki Wy też zrozumiecie jeszcze lepiej jak wielka,
święta i logiczna jest wiara islamska, przylgniecie do niej całym sercem, by uzyskać
szczęście i pokój na ziemi i po śmierci.
-1-
Wiara w istnienie Wzniosłego ALLACHA
Człowiek będąc jeszcze dzieckiem zaczyna badać znajdujące się wokół siebie
przedmioty, skąd pochodzą i jak powstały. Dziecko rozwijając się zdumiewa się, jak
wspaniałym dziełem jest ziemia, na której żyje. To zdumienie zamienia się w zachwyt,
gdy zdobywając wyższe wykształcenie zaczyna poznawać subtelności codziennie
widzianych wokół siebie przedmiotów i stworzeń. Jak wielkim cudem jest życie na
ziemi, która z wielką szybkością i siłą samodzielnie krąży, wewnątrz pełna ognia,
okrągła (na biegunach trochę spłaszczona), na której możemy stać dzięki sile
przyciągania. Dzięki jak wielkiej sile powstały, rozwijają się i ukazują różne cechy
znajdujące się wokoło nas góry, kamienie, morza, stworzenia i rośliny. Część zwierząt
chodzi po ziemi, inna część lata, a jeszcze inna żyje w wodzie. Słońce, które osiąga
trudną dla nas do przypuszczenia wysoką temperaturę, swoimi promieniami pomaga
roślinom rozwijać się. Dzięki procesom chemicznym niektóre z nich stają się później
cukrem, mąką i jeszcze innymi substancjami. Tymczasem ziemia jest małą cząstką
wszechświata. System słoneczny, w którym znajduje się ziemia wraz z krążącymi
wokół słońca planetami, jest jednym ze systemów kosmosu, których liczby nie znamy.
By określić ogromną moc i siłę wszechświata podajemy mały przykład: Ludzie w
ostatnich czasach odkryli ogromne źródło energii-energię atomową, którą uzyskali
poprzez rozbijanie lub łączenie atomów. Jednak i to uznane przez ludzi „największe
źródło energii”- energia bomby atomowej jest dziesiątki tysięcy razy niższa w
porównaniu z energią, która powstaje wskutek wielkich trzęsień ziemi.
Człowiek nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ogromną fabryką i laboratorium jest
jego organizm. Samo tylko oddychanie jest olbrzymim procesem chemicznym. Z
powietrza pobrany tlen po rozprowadzeniu po całym organiźmie zostaje później
usunięty na zewnątrz jako dwutlenek węgla.
System trawienia jest też podobny do fabryki. Poprzez usta pobrane środki
żywnościowe i płyny zostają rozdrobnione i przetrawione przez żołądek i jelita.
Następnie organizmowi pożyteczna część zostaje przefiltrowana przez jelita cienkie,
miesza się z krwią, reszta zaś zostaje usunięta na zewnątrz. To ogromne wydarzenie
wykonane automatycznie z wielką dokładnością wskazuje na to, że organizm pracuje
jak fabryka. Organizm człowieka wytwarza przeróżne i bardzo skomplikowane
składniki formułowe, doprowadza do różnych reakcji chemicznych, dokonuje analiz,
leczy, rafineruje i niszczy środki trujące, leczy rany, różne składniki filtruje,
wytwarza energię. Jest także wspaniałą siecią elektryczną, urządzeniem dźwigowym,
elektronicznym komputerem, urządzeniem komunikacyjnym i oprócz tego zawiera
system widzenia, słyszenia, wydawania głosu i dotyku, walczy z bakteriami i je
niszczy.Serce zaś jest pracującą bez przerwy ogromną pompą. Dawniej Europejczycy
mówili, że „organizm człowieka posiada dużo wody, trochę kalcjum, trochę fosforu,
trochę organicznych i nieorganicznych składników, dlatego też wart jest 5-10
złotych.” Dzisiaj wg rachunków dokonanych przez Amerykański Uniwersytet okazuje
się, że w organiźmie człowieka powstają różne wartościowe hormony i enzymy,
których wartość określa się przynajmniej na miliony dolarów. Amerykański profesor
na ten temat wypowiedział się w ten sposób: „ Jeśli spróbujemy zrobić takie
urządzenie, które ciągle i reguralnie będzie produkować tak wartościowe składniki, to
nie starczą na to wszystkie pieniądze znajdujące się na świecie.” Tymczasem człowiek
oprócz tych materialnych doskonałości posiada również olbrzymie siły duchowe jak:
rozumienie, myślenie, pamiętanie, przypominanie, rozstrzyganie. Ocenienie tych sił
przez ludzi jest niemożliwością. Znaczy to też, że człowiek oprócz ciała posiada
ducha. Ciało umrze, duch nie umrze.
Jeśli popatrzymy dokładnie na świat zwierzęcy, to nieskończona moc Wzniosłego
Allacha wywoła w nas wielkie zdumienie. Niektóre żywe stworzenia są tak malutkie,
że można zobaczyć je tylko przez mikroskop. Niektóre z nich by można było dojrzeć
np.badając wirusy należy skorzystać z milion razy powiększającego ultra
elektronicznego mikroskopu.
W największej fabryce nici, gdzie pracują różne maszyny, produkcja sztucznego
jedwabiu jest dużo niższa od produkcji małego jedwabnika. Jeśli wymiary malutkiej
cykady powiększymy do wielkości używanych instrumentów muzycznych, to wg
dokonanych dokładnych obliczeń, uzyskany głos stłucze szyby, powali mury! I tak
dalej, jeśli świętojański robaczek zostanie powiększony do wielkości latarni ulicznej,
to będzie można oświetlić całą dzielnicę. Czy nie wpadnie się w podziw wobec tak
idealnych i ogromnych, a przez nasz umysł trudnych do zrozumienia dzieł ? Czy nie
starczy to, by ukazać wyniosłość, wzniosłość, wielkość Wzniosłego Allacha i Jego
potęgę ? W takim razie istnieje twórca tej przez nas widzianej małej części
wszechświata i właściciel tej przez nas niezrozumiałej gigantycznej siły. Ten twórca
musi być niezmienny i nieskończony. Tym twórcą jest WZNIOSŁY ALLACH . W
Islamie pierwszą zasadą jest wiara w obecność Wzniosłego Allacha i Jego atrybuty.
Gdy wokoło dokładnie popatrzymy i przestudiujemy historię, to stwierdzimy, że z
biegiem czasu niektóre materie znikły i inne powstały. Nasi przodkowie, dawne
narody, historyczne miasta i budowle nie istnieją już więcej. My przyszliśmy po nich
i później po nas przyjdą też inne narody i cywilizacje. Nauki ścisłe mówią o tym, że
istnieją siły, które doprowadzają do tych ogromnych zmian. Niewierzący w Allacha
mówią, że „robią to siły natury, wszystko zostało stworzone przez siłę przyrody.” Im
odpowiadamy w ten sposób: „Czy części samochodu zostały połączone ze sobą przy
pomocy siły natury? Czy zostały skupione też tak, jak sterta śmieci płynąca wodą,
uderzana falami z prawej i z lewej strony? Czy samochód też porusza się wskutek
prądu wody lub siły wiatru?” Materialiści śmiejąc się z nas odpowiedzą nam: „Czy coś
takiego jest możliwe? Samochód jest przemyślanym i zaplanowanym dziełem sztuki,
do którego powstania przyłożyło się skrupulatnie pracujących wielu ludzi. Jest
prowadzony przez kierowcę, który korzysta ze swej wiedzy i uważa na przepisy
drogowe.” W przyrodzie każda egzystencja jest takim dziełem sztuki. Nawet mały
listek jest ogromną fabryką. Każde ziarenko piasku, każda żywa komórka jest z
osobna ekspozycją dzieł sztuki precyzyjnej, która jest tylko trochę przez nauki ścisłe
zrozumiana. To, co my dzisiaj chwalimy jako „osiągnięcia” i „odkrycia” naukowe nie
jest niczym innym jak obserwacją i naśladownictem niektórych tych sztuk pięknych.
Nawet angielski lekarz Darwin uważany za przewodnika wśród przeciwników Islamu,
powiedział: „Zastanawiając się nad precyzją sztuki budowy oka, to z podziwu tracę
głowę.” Jak może powiedzieć ten, kto nie zgadza się z tym, że samochód porusza się
przy pomocy sił natury, które powstają przypadkowo, że ten ogromny świat, który od
początku do końca jest dziełem sztuki, stworzyła przyroda? Oczywiście, że tak nie
powie. Czy nie uwierzy, że zrobił to wszystko wiedzący i nieskończenie silny
Twórca? Czy nie jest ciemnotą i głupotą mówienie, że to wszystko zostało stworzone
przez naturę, że przypadkiem się stało?
Słowa mówiące, że w wielkim ładzie i harmoni stworzone przez Wzniosłego
Allacha te nie do policzenia egzystencje powstały przypadkowo, są ciemnotą i
niezgodne z wiedzą nauk ścisłych. I tak podajemy przykład: Do worka wkładamy
dziesięć ponumerowanych kamieni od jeden do dziesięciu i je mieszamy. Potem
wyciągamy po jednym w kolejności tzn. najpierw z numerem jeden, a potem dwa itd.
do numeru dziesięć. W takim układzie staramy się je wyciągać. Gdy zauważymy, że
wyciągnięte kamienie nie są zgodne z kolejnością, to wrzucamy je z powrotem i
ponownie zaczynając od pierwszego numeru staramy się wyciągać. W ten sposób
przypadek wyciągnięcia dziesięciu kamieni wg ponumerowanej kolejności jest jeden
na dziesięć miliardów, 1:10 000 000 000! Jeśli wyciągnięcie dziesięciu kamieni wg
kolejności jest tak małym prawdopodobieństwem, to nie ma też możliwości i
prawdopodobieństwa, by te nieskończone ustroje wszechświata powstały
przypadkowo.
W jakim stopniu jest też możliwe, żeby ten, kto nie umie pisać na maszynie do
pisania, przypadkowo np.pięć razy uderzając w klawisze uzyskał sensowne pięcio-
literowe słowo w j.polskim lub innym. Czy uderzając w klawisze na chybił trafił
będzie można uzyskać sensowne zdanie? Czy będzie można powiedzieć o tym, kto
przypadkowo w ten sposób uzyskał stronę pisma lub książkę przypadkowo
zawierającą pewien temat, że jest mądry? Czy mógłby ten ktoś w ten sposób uzyskać
książkę ze zrozumiałą treścią? Sądzimy, że żaden zdrowy rozsądek z tym się nie
zgodzi.
Materie znikają, z nich powstają inne. Jednak wg ostatnich odkryć naukowych sto
pięć elementów chemicznych wogóle nie znika. Zmienia się tylko ich budowa.
Radioaktywne procesy doprowadzają elementy i atomy do zamiany ich w energię.
Niemiecki fizyk Einstein udowodnił matematycznie tę formułę przemiany.
Te ciągłe zmiany, zanikanie i od nowa tworzenie się nie powstały w
nieskończoność. Nie można powiedzieć, że tak było i tak będzie dalej. Był początek
tych zmian. Istnienie początku tych zmian oznacza, że był początek powstania materii
i, że gdy nic nie było, to wszystko zostało z niczego stworzone. Gdyby te pierwotne
przemiany materii doszłyby do skutku bez początku, to musielibyśmy przyjąć, że
dzisiejszy świat nie powinien istnieć. By istniał nieskończony świat, to przed nim
powinny powstać te materie, z którego on się składa, a by one powstały, to powinny
przed nimi istnieć jeszcze inne materie. To, co później powstało związane jest z tym,
co istniało wcześniej. Jeśli nie było początku, to nie będzie jego następstwa. Istnienie
nieskończenie wcześniej znaczy, że pierwotny początek istnienia nie istnieje. Jeśli nie
ma tego pierwotnego początku egzystencji, to późniejsza nie może też istnieć.
Wszystko więc nie istniało zawsze i bez początku. Nie jest możliwe, by istniał łańcuch
nieskończonej liczby egzystencji, w którym każdej egzystencji do powstania
potrzebne byłoby istnienie poprzedniej. Wszystko powinno nie istnieć.
Istnienie dzisiejszego świata świadczy o tym, że nie powstał on w nieskończoność;
wskazuje na to, że powstał z pierwotnej egzystencji, która powstała z niczego.
Powinno się wierzyć, że nasz dzisiejszy świat powstał ze świata pierwotnego.
Ci, którzy zaprzeczają istnieniu jednego Twórcy i upierają się przy tym, że
wszystko powstało samo z siebie poprzez naturę, mówią: „Napisane jest we
wszystkich religijnych księgach, że świat został stworzony w ciągu sześciu dni. Jednak
dokonane w dzisiejszych czasach badania, a szczególnie dokładne rachunki robione z
radioizotopami, wskazują na to, że świat powstał przed miliardy lat wcześniej”. Te
słowa nie mają żadnej wartości, ponieważ mówiąc o tym, że świat został stworzony
miliardy lat wcześniej, nie informują o tym w jakim okresie. Jakie może być
podobieństwo sześciu dni określone w świętych księgach z dzisiejszym 24-godzinnym
dniem. 24-godzinny dzień jest czasem używanym przez ludzi. My nie wiemy, jaki
okres czasu obejmuje dzień opisany w świętych księgach. Każdy dzień z tych sześciu
dni może odpowiadać bardzo długim wiekom trwających geologicznych period. W
Zgłoś jeśli naruszono regulamin