WindowFX v3.10 [Crack] + Plugins + Mega Pack Gadgets for XP [PL] OPIS.txt

(4 KB) Pobierz
Video wprowadzaj�ce!:http://www.youtube.com/watch?v=_qoTOJjuRf0&feature=related
--------------------------------------------------------------------------------

WindowFX v3.10 + Plugins - REWOLUCYJNY program kt�ry sprawi �e wasz windows b�dzie wygl�da� i "zachowywa�" si� jak nigdy dot�d! PRZEKONAJ SI� SAM!

Zestaw ciekawych efekt�w wizualnych, zmieniaj�cych spos�b prezentacji okien program�w w systemach Windows 2000 oraz XP.

Program potrafi sprawi�, �e windowsowe okienka stan� si� prze�roczyste, b�d� rzuca�y cie� i zamyka�y/otwiera�y si� na r�ne sposoby (Fade, Roll From Bottom i kilkana�cie innych). Potrafi r�wnie� odmieni� wygl�d ikon oraz rozwijanych menu.

1)Prezentacja video:http://www.youtube.com/watch?v=UGkIwPQCVeI&feature=related
2)Obrazy:http://www.softpedia.com/progScreenshots/WindowFX-Screenshot-5301.html
3)Producent/dystrybutor:http://www.stardock.com/products/windowfx/

--------------------------------------------------------------------------------

CircleDock v0.9.2 Alpha v8.2 [Portable] [PL] - Znudzi� Ci si� pasek Stardock, a Rocket Docka znasz na wylot? To NIE CZEKAJ i sprawd� CircleDock!

Circle Dock to ciekawy wizualnie dodatek do systemu Windows usprawniaj�cy pasek szybkiego
uruchamiania program�w. Zasada jego dzia�ania jest podobna do znanych ju� pask�w RocketDock czy ObjectDock ale wizualnie pasek reprezentowany jest w kszta�cie kola lub spirali dzi�ki czemu mo�ne by� umieszczony w dowolnym miejscu na pulpicie.

Ikonki plik�w, folder�w i skr�t�w aplikacji
umieszcza si� na dw�ch okr�gach tak samo jak w innych tego typu paskach czyli metoda Przeci�gnij i opu��. Dodatkowo mo�emy
jeszcze ko�kiem myszki obraca� po�o�eniem ikonek na okr�gu jak r�wnie� zmienia� wygl�d ikonek czy sk�rk� samego kola podobnie jak to ma miejsce w RocketDock.

Obraz:http://img407.imageshack.us/img407/4096/magicalsnap200810301038xj3.jpg

By za�adowa� j�zyk Polski przejd� do opcji (settings), podmenu Language i wybierz plik Polish.ini

--------------------------------------------------------------------------------

Thoosje Sidebar v2.5 - Wreszcie to na co czeka�e�! �wietny pasek boczny RODEM z systemu windows vista!

Thoosje Vista Sidebar to aplikacja dodaj�ca do systemu Windows XP pasek boczny, na kt�rym mo�na umieszcza� szereg przydatnych gad�et�w. Aplikacj� mo�na r�wnie� z powodzeniem wykorzystywa� jako zamiennik oryginalnego Microsoft
Sidebar dost�pnego w Windows Vista, poniewa� posiada on t� sam� funkcjonalno�� przy po�owie mniejszym wykorzystywaniu pami�ci komputera.

Na Thoosje Vista Sidebar mo�na umieszcza� takie gad�ety jak czytnik RSS, galeria zdj��, zegarek, monitory obci��enia procesora, pami�ci, ��cza, kalkulator, kontroler aplikacji Windows Media Player czy wyszukiwarka plik�w Torrent i Internetu. Program jest r�wnie� cz�ci� pakietu Vista Transformation Pack upodabniaj�cego wygl�d systemu Windows XP lub Windows 2003 do Windows Visty.

1)Obraz:http://www.thoosje.com/vista-sidebar/images/sidebar-screenshot-2.jpg
2)Obraz:http://www.softpedia.com/progScreenshots/Vista-Sidebar-Screenshot-64519.html
Platforma systemowa: MS Windows XP/Vista.

--------------------------------------------------------------------------------

WinFlip v0.50 [PL] - Efektywne narz�dzie dzi�ki kt�remu przechodzenie mi�dzy oknami windows odbywa� si� b�dzie w �rodowisku tr�jwymiarowym!

WinFlip to niewielka aplikacja przeznaczona dla u�ytkownik�w systemu Windows XP, kt�ra umo�liwia bardzo efektowne przechodzenie pomi�dzy oknami.

Program uatrakcyjnia dzia�anie dosy� cz�sto wykorzystywanego skr�tu ALT +Tab, umo�liwiaj�c przechodzenie pomi�dzy uruchomionymi aplikacjami i folderami za pomoc� tr�jwymiarowego efektu (zupe�nie jak w systemie Windows Vista!). Jest to idealne narz�dzie dla os�b znudzonych standardowym Windowsem XP.

Obrazy:http://www.softpedia.com/progScreenshots/WinFlip-Screenshot-95171.html

--------------------------------------------------------------------------------

TrueTransparency T.T.Gold v0.9.4 [PL] - Dzi�ki tej ma�ej aplikacji twoje okienka windows stan� si� PRZEZROCZYSTE tak samo jak w systemie windows vista!

1)Obraz:http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=4b62ad938a14ed0a
2)Obraz:http://www.softpedia.com/screenshots/TrueTransparency_1.png
3)Obraz:http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/311a20bb73e229fc.html
4)Obraz:http://img226.imagevenue.com/img.php?image=95162_TrueTransparency_122_425lo.jpg&loc=loc425

--------------------------------------------------------------------------------

W paczce r�wnie�: Vista XP Gadgets - 27 gad�et�w na twojego XP-ka!

Vista Ultimate IconPackage 2 - Kompletny zbi�r ikon systemu windows vista!

Windows 7 Original Theme (New) - Nowy oryginalny themes z systemu windows 7'en
Zgłoś jeśli naruszono regulamin