Polska w okresie Drugiej Wojny Polnocnej 1655-1660_2.pdf

(145850 KB) Pobierz
POLSI<A.
W OI(RESIE
DRUGIEJ WOJNY
-PÓŁNOCNEJ
1655-1660
795120163.009.png
795120163.010.png 795120163.011.png 795120163.012.png
POLSKA W OKRESIE
DRUGIEJ WOJNY POŁNOCNEJ
1665 - 1660
795120163.001.png
..
795120163.002.png 795120163.003.png
POLSKA AKADEMIA
NAUK
INSTYTUT HISTORII
POLSKA W OKRESIE
DRUGIEJ WOJNY PÓŁNOCNEJ
1655 - 1660
TOM DRUGI
ROZPRAWY
WARSZAWA 1957
PANSTWOWE WYDAWNICTWO NAUKOWE
795120163.004.png 795120163.005.png 795120163.006.png 795120163.007.png 795120163.008.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin