jaszczurka – edycja fotografii w CS4.pdf

(653 KB) Pobierz
83365056 UNPDF
warsztaty
średni | 150 min. | pliki na CD
Photoshop CS4
32
.psd 02/2009 » www.psdmag.org
.psd 02/2009 » www.psdmag.org
32
83365056.050.png
warsztaty
jaszczurka
edycja fotograii w CS4
Najnowsza wersja Adobe Photoshop oferuje nam wiele nowych, niezwykle
użytecznych narzędzi. W tym tutorialu zmienimy nudne zdjęcie modelki
w ciekawy portret, wykorzystując udoskonalone narzędzia malarskie.
przygotowanie obrazka
Otwieramy nasze zdjęcie. Klikając dwa razy warstwę Background ,
tworzymy warstwę 0 ( Layer 0 ) z tła. Wciskając [ Ctrl ]+[ J ] kopiuje-
my warstwę. W menu Image>Image Size zmieniamy rozdzielczość na
300 dpi , ustawiamy rozmiar według uznania.
zmiana kolorystyki I
Mając wciąż aktywną warstwę Layer 0 copy , wybieramy
Image>Adjustments > Black&White . Wartość Yellows ustawiamy
na -53%, wartość Reds na +5%. Pozostałe wartości pozostawiamy
bez zmian. Klikamy OK .
wygładzanie skóry
Pozostajemy na kopii tła. Narzędziem Spot Healing Brush Tool
usuwamy niedoskonałości. Narzędzie to samoczynnie koryguje
plamki itd. Jeżeli chcemy określić źródło korekcji sami, użyjmy na-
rzędzia znanego z poprzednich wersji Photoshopa – Healing Brush .
zmiana kolorystyki II
Przechodzimy do Image > Adjustments > Photo Filter . Z listy il-
trów wybieramy Deep Emerald , ustawiamy wartość Density na
100%, zaznaczamy opcję Preserve Luminosity . Nada to głębokiej
zieleni naszej modelce.
.psd 02/2009 » www.psdmag.org
33
0 1
0 3
0 2
0 4
83365056.051.png 83365056.052.png 83365056.053.png 83365056.001.png 83365056.002.png 83365056.003.png 83365056.004.png 83365056.005.png 83365056.006.png 83365056.007.png 83365056.008.png 83365056.009.png 83365056.010.png 83365056.011.png 83365056.012.png
warsztaty
dynamika cieni
Kopiujemy warstwę [ Ctrl ]+[ J ], ustawiamy tryb mieszania nowej
warstwy na Soft Light , Krycie ( Opacity ) na 100% . Z menu Lay-
ers wybieramy Merge Down (lub wciskamy [ Ctrl ]+[ E ]). Powinni-
śmy mieć teraz dwie warstwy – oryginalne zdjęcie i warstwę zieloną
w trybie Normal .
oczy gada I
Na nowej warstwie malujemy gadzią źrenicę. Ponieważ pierwot-
nie oko modelki jest lekko przymknięte, zastosowałam tu po-
lecenie Edit > Content Aware Scale oraz Edit > Transform > Rotate , by
dopasować rozmiar nowego oka z zachowaniem proporcji źrenicy.
malowanie I
Standardowymi pędzlami robimy makijaż na nowej warstwie
– błyszczący, przypominający gadzie łuski. Tryby pędzla
Normal , Overlay i Linear Dodge dla świateł. Tryb warstwy ustawiamy
na Soft Light , krycie na 100%.
oczy gada II
Dodajemy życia naszej nowej źrenicy, używając narzędzi Dodge
i Burn , które w nowej wersji Photoshopa nie niszczą kolorów ob-
razka dzięki możliwości zaznaczenia opcji Protect Tones . Narzędzia
Dodge używamy w trybie Highlights przy wartości Exposure 20%.
Narzędzia Burn w trybie Shadows , Exposure 50%. W obu przypad-
kach wybieramy pędzel miękki.
malowanie II
Podobnie malujemy łuski na reszcie ciała modelki. Starajmy się
wtopić je jak najbardziej w skórę, wycierając krawędzie miękkim
pędzlem Gumka ( Eraser ) o kryciu 30-40% i malując pędzlem w try-
bie Overlay lub Soft Light o kryciu i przepływie 100%.
światła
Miękkim pędzlem w trybie Overlay malujemy światła na włosach,
wokół oka i wokół samej modelki, dodając tym samym delikatną
poświatę. Pracujemy na warstwie zielonej ( Layer 0 copy ) . Łączymy
warstwy oprócz Layer 0 (oryginalne zdjęcie).
34
.psd 02/2009 » www.psdmag.org
0 5
0 8
0 6
0 9
0 7
1 0
83365056.013.png 83365056.014.png 83365056.015.png 83365056.016.png 83365056.017.png 83365056.018.png 83365056.019.png 83365056.020.png 83365056.021.png 83365056.022.png 83365056.023.png 83365056.024.png 83365056.025.png 83365056.026.png 83365056.027.png 83365056.028.png 83365056.029.png 83365056.030.png 83365056.031.png 83365056.032.png 83365056.033.png
warsztaty
tło
Za pomocą narzędzia Pen Tool rysujemy na nowej warstwie ciem-
nozielonym kolorem ponad modelką linie imitujące techniczne
schematy. Obrysowujemy je (prawy klawisz myszy – Stroke path )
twardym pędzlem nie zaznaczając opcji Simulate Pressure . War-
stwę możemy przekształcić – w tym wypadku zastosowałam pole-
cenie Edit > Transform > Scale oraz Distort .
końcowe poprawki
Narzędziami Dodge i Burn deiniujemy cienie i światła tam gdzie
to konieczne. Tryb obu narzędzi – Midtones , Exposure 30%, mięk-
ki pędzel. Wybieramy narzędzie Blur Tool i zmiękczamy wszystkie
ostre krawędzie obrazka miękkim pędzlem w trybie Luminosity i
przy wartości Strength 100%.
kolorystyka raz jeszcze
Warstwę ze zdjęciem oryginalnym ( Layer 0 ) przenosimy na
wierzch, wciskając [ Ctrl ]+[ ] ], usuwamy kolor – Image > Adjust-
ments > Desaturate , tryb mieszania warstwy ustawiamy na Color i wy-
bieramy Image > Adjustments > Hue&Saturation . Zaznaczamy opcję
Colorize i nadajemy żółtą barwę warstwie. Klikamy OK , zmieniamy
tryb mieszania warstwy na Soft Light i zmniejszamy krycie warstwy
według uznania. Nada to więcej wyrazistości naszemu obrazkowi.
kolorystyka
Chcąc zmienić kolorystykę obrazka zawsze możemy użyć
sprawdzonego polecenia Image – Adjustments – Variations i do-
dać więcej czerwieni, ja jednak zdecydowałam się na pozostawienie
czystej zielonej tonacji.
rozmycie tła
Łączymy wszystkie warstwy [ Shift ]+[ Ctrl ]+[ E ]. Narzędziem
Lasso obrysowujemy krawędzie modelki, obejmując także tło.
Klikamy prawym klawiszem myszy na zaznaczeniu – Feather 15px.
Wybieramy Gaussian Blur z menu Filter > Blur o promieniu 5,5px.
1 6
przed i po
Tak to wygląda po 2,5 godzinie pracy w Adobe Photoshop CS4
– nasza modelka nabrała zupełnie nowego charakteru.
Olga Dąbrowska
.psd 02/2009 » www.psdmag.org
35
1 1
1 4
1 2
1 5
1 3
83365056.034.png 83365056.035.png 83365056.036.png 83365056.037.png 83365056.038.png 83365056.039.png 83365056.040.png 83365056.041.png 83365056.042.png 83365056.043.png 83365056.044.png 83365056.045.png 83365056.046.png 83365056.047.png 83365056.048.png 83365056.049.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin