bUDOWA I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA KOPARKO-LADOWAREK.odt

(5773 KB) Pobierz

przekładnia hydrokinetyczna

Jest to urządzenie służące do bezstopniowego zwiększania przenoszonego momentu obrotowego. Najprostszą przekładnię hydrokinetyczną uzyskuje się przez wprowadzenie do sprzęgło hydrokinetycznego trzeciego nieruchomego "wirnika" związanego z obudową, zwanego kierownicą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrzynia biegow

Jest to samoczynna skrzynka biegów, składająca się zazwyczaj z przekładni hydrokinetycznej i dwóch lub trzech przekładni planetarnych.

Zmiana biegów (włączenie poszczególnych przekładni) odbywa się bez udziału kierowcy, którego zadanie ogranicza się jedynie do wyboru zakresu pracy przekładni przez przesunięcie dźwigni sterującej do określonego położenia lub naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Automatyczna skrzynia przekładniowa

przekladnia planetarna

Jest to zespół stale zazębionych ze sobą kół zębatych, składających się z koła słonecznego o uzębieniu zewnętrznym, dwóch lub więcej satelitów ułożyskowanych na czopach osadzonych we wspólnym koszyku oraz koła pierścieniowego (zewnętrznego), zazwyczaj o uzębieniu wewnętrznym.

Dzięki przekładni planetarnej uzyskać można następujące przełożenia:a) zablokowane koło słoneczne b) zablokowane koło pierścieniowec) zablokowany koszyk satelitów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wał napędowy służy do doprowadzenia napędu do zespołów układu napędowego. Ze względu na znaczną prędkość obrotową oraz niewielką sztywność poprzeczną wały napędowe należy starannie wyrównoważyć. Długość wału ma istotny wpływ na wartość prędkości krytycznej - dlatego długość wału napędowego nie przekracza 1,6m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Most napedowy -Zespół elementów nośnych i mechanizmów napędowych samochodu; spełnia funkcję osi przejmującej przypadającą na niego część ciężaru pojazdu i jednocześnie doprowadza napęd od wału napędowego na koła jezdne;

most napędowy składa się najczęściej ze sztywnej obudowy, przekładni głównej, mechanizmu różnicowego oraz półosi napędowych połączonych z piastami kół napędowych;

zależnie od sposobu zawieszenia kół napędowych buduje się mosty napędowe sztywne (zawieszenie kół zależne) lub łamane, przegubowe (zawieszenie kół niezależne).

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekładnia główna

Jest to przekładnia zębata wbudowana w moście napędowym, która w stałym stosunku zwiększa moment obrotowy przekazywany na półosie kół napędowych i jednocześnie w tym samym stosunku zmniejsza prędkość obrotową kół napędowych w odniesieniu do prędkości obrotowej wału napędowego.

 

Mechanizm różnicowy

w pojazdach ma za zadanie kompensację różnicy prędkości obrotowej półosi kół osi napędowej podczas pokonywania przez nie torów o różnych długościach;

w przypadku pojazdów z napędem na więcej niż jedną oś może występować także dodatkowy centralny (międzyosiowy) mechanizm różnicowy w skrzyni rozdzielczej kompensujący różnicę prędkości obrotowej pomiędzy osiami napędowymi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napęd hydrauliczny - urządzenie służące do przekazywania energii mechanicznej z miejsca jej wytworzenia do miejsca napędzanego za pomocą cieczy.

Zasada działania napędów hydraulicznych oparta jest na prawie Pascala, mówiącym o równomiernym rozchodzeniu się ciśnieniu w cieczy.

W zależności od rodzaju przenoszonego ruchu wyróżnia się napędy o ruchu obrotowym i postępowym.

W napędach hydraulicznych może też następować zmiana ruchu obrotowego na postępowy.

Skład właściwego napędu hydraulicznego:

Pompy, zamieniające dostarczoną przez silnik energię mechaniczną na energię hydrauliczną. W napędach hydrostatycznych stosuje się pompy wyporowe, a w hydrokinetycznych wirowe

Silniki hydrauliczne lub siłowniki - zamieniające dostarczoną przez pompy energię hydrauliczną z powrotem na mechaniczną.

Zawory sterujące przepływem czynnika energii w układzie napędu hydraulicznego.

Oprócz wyżej wymienionych urządzeń podstawowych w napędzie hydraulicznym niezbędne są również elementy pomocnicze:

przewody łączące,

zbiorniki,

filtry,

Skład właściwego napędu hydraulicznego:

akumulatory hydrauliczne,

chłodnice lub podgrzewacze,

przyrządy do pomiaru ciśnienia.

Układy hydrauliczne są stosowane jako układy napędowe, a także jako układy sterujące.

 

Hydrostatyczny układ napędu

działanie układu opiera się na wykorzystaniu przede wszystkim energii ciśnienia cieczy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hydrokinetyczny układ napędu

działanie układu opiera się na wykorzystaniu energii kinetycznej cieczy

Dominującym układem napędowym jest układ z przekładnią hydrokinetyczną zwaną zmiennikiem momentu

Przekładnia, a sprzęgło

Dobierając odpowiednie wymiary wirnika pompy i turbiny można uzyskać odpowiednie przełożenie momentu i prędkości obrotowej.

Napęd hydrokinetyczny będzie wówczas pracował jako przekładnia hydrokinetyczna.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przekładnia, a sprzęgło

Dobierając odpowiednie wymiary wirnika pompy i turbiny można uzyskać odpowiednie przełożenie momentu i prędkości obrotowej.

Napęd hydrokinetyczny będzie wówczas pracował jako przekładnia hydrokinetyczna.

Jeżeli wymiary obu wirników są takie same to układ pracuje jako sprzęgło hydrokinetyczne, nie zmieniając momentu obrotowego.

 

Do cech niekorzystnych napędów hydrokinetycznych należą:

Stosunkowo mała sprawność, maksymalnie ok.. 85%

Wytwarzanie znacznych ilości ciepła ( stosować trzeba dodatkowe układy chłodzenia)

Niewystarczający zakres przełożeń dynamicznych ( id=1,7-3,5), uniemożliwiający wyeliminowanie dodatkowych skrzyń mechanicznych

Brak możliwości hamowania silnikiem

Wzrost jednostkowego zużycia paliwa

Brak możliwości rozruchu silnika z „zaciągu” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzęgło hydrokinetyczne

to sprzęgło, w którym ruch obrotowy z elementu czynnego do biernego jest przenoszony za pośrednictwem cieczy, przeważnie oleju lub wody. Zazwyczaj stosowane jest w celu regulacji prędkości obrotowej elementu biernego poprzez zmianę ilości cieczy pośredniczącej lub odległości elementu biernego od czynnego.

 

Przekładnia hydrokinetyczna

Cechą charakterystyczną przekładni hydrokinetycznej jest brak sztywnego połączenia, co pozwala na nawet znaczne przeciążanie przekładni, bez niebezpieczeństwa przeciążenia układu napędowego.

Wadą tej przekładni jest stosunkowo niska sprawność

 

 

Podwozie

W grupie koparko-ładowarek stosuje się najczęściej podwozia kołowe, które nad podwoziem gąsienicowym mają zalety:

łatwiejsze manewrowanie,

większa prędkość jazdy,

łatwość transportu przy zmianie miejsca pracy,

mniejsze koszty eksploatacji i budowy,

brak uszkodzeń na podłożu wrażliwym.

 

Zawieszenie

zależne (sztywne)

niezależne (wahliwe czopy)

 

 

 

 

Zawieszenie zależne

Zawieszenie zależne charakteryzuje się tym, że prawe i lewe koła jednej osi osadzone są na wspólnym elemencie, którym może być belka osi (gdy oś nie jest napędzana) lub sztywny most napędowy. Zmiana położenia jednego z tych kół, wywołana nierównością drogi, automatycznie wymusza zmianę położenia drugiego koła.

Wadą zawieszenia tego typu jest też stosunkowo duża masa elementu łączącego koła, co z kolei wymusza zwiększenia sztywności zawieszenia i pogarsza płynność ruchu samochodu. Stosunkowo prosta konstrukcja i duża wytrzymałość takiego zawieszenia powoduje, że są stosowane w samochodach terenowych i ciężarowych (np.: sztywny most na resorach piórowych) .

 

Zawieszenie niezależne

charakteryzuje się tym, że prawe i lewe koła jednej osi nie są mechanicznie powiązane ze sobą i mogą niezależnie od siebie zmieniać położenie względem kadłuba pojazdu. Poprzez dobór wymiarów i ustawienia elementów wodzących zawieszenia niezależnego można uzyskać odpowiednie warunki współpracy opony z jezdnią. Mniejsza masa całego zespołu umożliwia zmniejszenie sztywności zawieszenia i tym samym osiągnięcie wyższego komfortu jazdy (np.: kolumna Mc Pherson).

 

 

Opona

Budowa opony:

1. opasanie,

2. osnowa, ...

Zgłoś jeśli naruszono regulamin