Uwolnienie.pdf

(1073 KB) Pobierz
Ks. Tournyol du Clos
Uwolnienie z mocy złego ducha
Imprimatur:
Nr 2160/2010 z dnia 24 sierpnia 2010 r.
bp Jan Zając, wikariusz generalny
ks. Kazimierz Moskała, wicekanclerz
Cenzor:
ks. Stanisław Deszcz CM
Ks. Tournyol du Clos
Uwolnienie
z mocy złego ducha
Praktyczny przewodnik
1011244946.001.png
Tytuł oryginału: Peut-on se libérer des esprits impurs? Un guide pratique vers
la déliverance
przekład: Andrzej Graboń
konsultacja: ks. Grzegorz Jaśkiewicz
© Copyright by Mgr Tournyol du Clos
© Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo AA, Kraków 2010
Skład, łamanie, opracowanie graiczne: Wydawnictwo AA
ISBN 978-83-61881-75-9
Wydawnictwo AA s.c.
30-332 Kraków, ul. Swoboda 4
tel. 12 292 04 42, fax 12 292 09 05
e-mail: klub@religijna.pl
www.religijna.pl, www.aa.com.pl
Słowo do wydania polskiego
Książka ta nie jest wykładem doktryny Kościoła, ale praktycz-
nym przewodnikiem i poradnikiem uwalniania, napisanym
z punktu widzenia kogoś, kto jako egzorcysta zajmuje się po-
sługą uwalniania i dzieli się doświadczeniem nabytym w cza-
sie długoletniej służby na tym polu. Inne osoby zajmujące się
posługą uwalniania mogą mieć inne przekonania i doświad-
czenia dotyczące niektórych szczegółów praktyki, o  której
książka traktuje.
Swoistą wartością niniejszego przewodnika jest podkreśle-
nie roli i odpowiedzialności każdego chrześcijanina za podjęcie
walki z duchami nieczystymi. Znajduje to wyraz w modlitwach
o obronę przed złem i modlitwach o uwolnienie, wśród których
są także egzorcyzmy w formie rozkazującej, które autor poleca
odmawiać każdemu, zalecając dodanie pewnych sformułowań
w przypadku, gdy osobą odmawiającą egzorcyzm jest kapłan.
Zaznacza też jasno, że egzorcyzm liturgiczny zarezerwowany
jest wyłącznie dla egzorcystów mianowanych przez biskupa.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin