Pokonać raka – 1 « Wolne Media.pdf

(231 KB) Pobierz
(Pokona\346 raka \226 1 \253 Wolne Media)
Pokonać raka – 1 « Wolne Media
http://wolnemedia.net/zdrowie/pokonacraka1/
Portal
Telewizja
Radio
Forum
TopLinki
Czat
Pogoda
Powiedz STOP
Mediom Masowej Manipulacji!
Publikuj u nas!
Poznaj zasady publikacji
i publikuj!
Więcej informacji tutaj
Redaguj portal!
Znasz język obcy?
MoŜesz tłumaczyć informacje!
Więcej informacji tutaj
Promuj nasze radio!
Wydrukuj ulotki i roznieś
po okolicznych sklepach i barach!
Ulotkę pobierzesz tutaj
1 z 7
20101029 09:21
377897127.029.png
 
377897127.030.png 377897127.031.png 377897127.001.png 377897127.002.png 377897127.003.png 377897127.004.png 377897127.005.png 377897127.006.png 377897127.007.png 377897127.008.png 377897127.009.png 377897127.010.png 377897127.011.png 377897127.012.png 377897127.013.png 377897127.014.png
Pokonać raka – 1 « Wolne Media
http://wolnemedia.net/zdrowie/pokonacraka1/
Portal
Aktywizm
Audycje
Biblioteka
Edukacja
Ekologia
Ezoteryka
Gospodarka
Historia
Komiksy
Kultura
Kulturoznawstwo
Media
Nauka
Opowiadania
Polityka
Prawo
Religioznawstwo
ReportaŜ
Seks
Społeczeństwo
Świat komputerów
Turystyka
Wiadomości z kraju
Wiadomości ze świata
Zdrowie
Telewizja
Filmy dokumentalne
Filmy fabularne
Filmy animowane
Muzyczne wideoklipy
Radio
Informacje o radiu
1 Prawie wszystkie utwory
2 Darmowa muzyka dla firm
3 Audycje
4 Śpiewane po polsku
5 Bracia Słowianie
6 Południe Europy i Ameryka Łacińska
7 Śpiewane po francusku
8 Śpiewane po angielsku
9 Bliski, Środkowy i Daleki Wschód
10 Rock i metal
11 Folk, szanty i okolice
12 Reggae i Afryka
13 Nasze największe przeboje
14 Muzyka romantyczna
15 Muzyka rozbudzająca
16 Muzyka relaksacyjna
2 z 7
20101029 09:21
377897127.015.png 377897127.016.png 377897127.017.png 377897127.018.png
Pokonać raka – 1 « Wolne Media
http://wolnemedia.net/zdrowie/pokonacraka1/
17 Muzyka klasyczna
18 Techno, dance i trance
19 Ska
20 Blues i jazz
Komiksy
Plurix
Kot i dziewczyna
Przygody Niny
Fluff
Forum
Portal, działanie forum i nie tylko
Prawo, edukacja i społeczeństwo
Polityka i gospodarka
Zdrowie, sport i ekologia
Ezoteryka, nauka, wierzenia i rozwój duchowy
Media, internet i komputery
Zsyp, czyli śmietnik
Redakcyjne
O nas
Publikuj!
PomóŜ redagować portal
Regulamin
Prawa autorskie
Bannery
Statystyka
Kontakt
Wspieraj nas finansowo!
Zaloguj się
Zarejestruj się
Translator
Technologia PRZETÞUMACZ
Pokonać raka – 1
Opublikowano: 26.10.2010 | Kategorie: Zdrowie
Rak. Choroba ta jest od 2005 r. najczęstszą przyczyną śmierci,
wyprzedzając na tym mrocznym polu choroby serca.
W samych Stanach Zjednoczonych ofiarą raka pada rocznie pół
miliona osób i liczba ta nieustannie rośnie. Medycyna przeciwko
chorobom nowotworowym wystawia swe najsilniejsze
argumenty: chemioterapię, radiację i umiejętności chirurgów
3 z 7
20101029 09:21
377897127.019.png 377897127.020.png 377897127.021.png 377897127.022.png 377897127.023.png 377897127.024.png
Pokonać raka – 1 « Wolne Media
http://wolnemedia.net/zdrowie/pokonacraka1/
wycinających chorą tkankę. Jest to jednak oficjalna medycyna –
ta wykładana na sławnych akademiach medycznych. Wśród jej
absolwentów są jednak i tacy, którzy szukają alternatywnego
podejścia w walce z tą śmiercionośną chorobą i do takich naleŜy
dr John Apsley.
Dr Apsley przez wiele lat badał budowę komórkową człowieka i
starał się zrozumieć proces jaki stoi za jej regeneracją. Opracował unikalną technikę elektrycznej
akupunktury a od kilku lat pracuje nad nieinwazyjną metodą leczenia chorób nowotworowych.
Według Apsleya choroba nowotworowa ma swój początek w momencie, kiedy komórki naszego ciała
wchodzą w niski stan energetyczny, co jest początkiem rozległego stanu zapalnego. Niektórzy lekarze
aplikują swoim pacjentom naturalne hormony tarczycy i w niemalŜe magiczny sposób stan zapalny
organizmu zaczyna znikać. Hormon tarczycy – który nie jest lekiem syntetycznym a środkiem naturalnym,
ma zdolność odwrócenia niskiego stanu energetycznego komórki i przywrócenie jej właściwego poziomu.
Problem jednak leŜy w diagnostyce, bo niezwykle łatwo jest pomylić się w ocenie funkcjonowania
tarczycy.
Niewiele zmieniło się w tej materii od 1941 r. kiedy to w „New England Journal of Medicine” opisano
sposób na jej badanie. Pacjenta zamykano w specjalnej komorze i przez 6 godzin mierzono ile zuŜył tlenu,
ile wyprodukował CO2 i jaka przez ten czas była temperatura jego ciała. Ustalano wtedy wielkość odczytu
określając róŜnicę pomiędzy tzw. wysokim normalnym odczytem a niskim normalnym odczytem. Na
podstawie tej róŜnicy lekarz określał jakie jest działanie tarczycy. Nie było to zadaniem łatwym bo widełki
w odczycie czasami miały 140% róŜnicy, co ze statystycznego punktu widzenia daję duŜą szansę na
popełnienie pomyłki w ocenie.
Inne podejście do tego pomiaru znalazł amerykański endokrynolog Broda
Barnes. Mierzył on temperaturę pacjenta kaŜdego ranka, gdy tylko ten się
obudził. Dzięki temu określił właściwą temperaturę ciała, przy której
tarczyca działa bez zarzutu. Tu równieŜ występuje róŜnica, lecz sięga ona
co najwyŜej… 14% pomiędzy normalnym niskim i normalnym wysokim
odczytem. Tak wiec metoda Barnesa jest nie tylko skuteczniejsza, ale
takŜe niezwykle tania. Do przeprowadzenia takich badań niepotrzebny
jest… doktor (juŜ sam ten fakt czyni ją ogromnie podejrzaną…) i moŜna
to robić samemu. Jeśli porządny, cyfrowy termometr, (który przed
kaŜdym pomiarem trzeba zresetować 23) wskazuje 32,2º +/ 0,1º C –
tarczyca jest w najlepszym porządku. Temperatura niŜsza wskazuje na
budujący się stan zapalny i zwiększenie we krwi creaktywnych protein,
które wskazują na chorobę serca lub tworzenie się komórek rakowych. Kiedy temperatura jest wyŜsza od
podanej – mamy do czynienia ze stanem podgorączkowym co samo przez się wskazuje na chorobę.
Tak więc u podstaw wszelkich powaŜnych przypadłości chorobowych leŜy praca hormonu tarczycy. Sam
stan zapalny organizmu jest zjawiskiem jak najbardziej poŜądanym, bo dzięki niemu białe ciałka krwi
niszczą komórki rakowe i infekcje. Hormon tarczycy doskonale nadaje się do tego, aby zbalansować stan
energetyczny komórki. Ona sama – według doktora Apsleya ma charakter koloidalny co znaczy, Ŝe jest
jak Ŝelka w której zatopione są partycje, ale oficjalna medycyna ma problem z takim patrzeniem na
komórkę.
Wyobraźmy sobie komórkę w tym rozumieniu jako owocową galaretkę z zanurzonymi w niej kawałkami
owoców. Te owoce symbolizują partycje powiązane ze sobą tą galaretką. Jeśli jej powierzchnia zaczyna
drgać, to drganie to przenosi się do partycji, które równieŜ zaczynają drgać i według doktora Apsleya jest
to kwintesencja Ŝycia. Wysoki stan energetyczny takiej komórki poprzez swoje intensywne drganie
sprawia, Ŝe jesteśmy zdrowi i zadowoleni z Ŝycia. Rak, który jest efektem mutacji takiej komórki zakłóca
to drganie i osłabiając ją.
4 z 7
20101029 09:21
377897127.025.png 377897127.026.png
Pokonać raka – 1 « Wolne Media
http://wolnemedia.net/zdrowie/pokonacraka1/
Mamy do czynienia ze 100 000 mutacji, które zachodzą kaŜdego dnia, w kaŜdej z naszych komórek z
osobna. W wieku 25 lat, kiedy organizm jest u szczytu swoich moŜliwości i jest silny i zdrowy – z
łatwością reperuje te mutacje. Jeśli więc pomnoŜyć te 100 000 przez 7 500 000 000 000 000 000 (bo tyle
średnio komórek składa się na ludzkie ciało) widzimy niezwykłe zdolności samonaprawcze ludzkiego
ciała, które potrafi włączyć coś na kształt programu antywirusowego, reperującego wszelkie uszkodzenia i
problemy. CzyŜ celem medycyny nie powinno być znalezienie klucza do tego programu??? Poznanie
zasad na jakich nasz organizm sam siebie naprawia pozwoliłoby stymulować go tak, by szybko sam
zdławił najcięŜszą chorobę, bez potrzeby uŜywania superdrogich urządzeń w kosmicznie wyposaŜonych
szpitalach??? Chyba sam sobie odpowiedziałem na to pytanie i moŜe dlatego zrozumienie tego zjawiska
nie jest przedmiotem studiów na Akademiach Medycznych.
Jednym z pionierów takiego nieortodoksyjnego podejścia do
chorób nowotworowych był Max Gerson, urodzony w
Wągrowcu pod Poznaniem niemiecki śyd, który uciekając przed
Hitlerem wyemigrował do Ameryki. Gerson opracował
oryginalną nieinwazyjną metodę leczenia raka. Oparta była ona
na piciu olbrzymich ilości świeŜo wyciśniętego owocowo
warzywnego soku i na lewatywach z kawy. Terapia ta byłaby na
równi anegdotyczna z tą, jaką aplikował dr Grünstein w
„Przygodach dobrego wojaka Szwejka” (lewatywa i mokre
prześcieradła), gdyby nie fakt, Ŝe okazała się ona nad wyraz
skuteczna. Doktorowi Gersonowi udało się wyleczyć tych
chorych, którzy byli w ostatnim, śmiertelnym stadium raka!
Jego metoda wzbudziła więc zrozumiałe zainteresowanie i w
1947 r. zaproszono go do amerykańskiego Kongresu, który miał
właśnie przyznać olbrzymią dotację na nowe techniki leczenia
chorób nowotworowych. Dr Gerson zabrał ze sobą do
Waszyngtonu jednego ze swoich byłych, śmiertelnie chorych
pacjentów, który był kompletnie wolny od raka i stanowił oczywisty dowód na potwierdzenie
skuteczności nowej metody. Kongresmani byli zachwyceni prezentacją Gersona i przyznanie funduszy na
te badania wyznaczono na następny dzień. Jednak zanim ten nastąpił do pracy przystąpili lobbyści.
Następnego dnia członkowie Kongresu nieoczekiwanie zagłosowali przeciwko finansowaniu terapii
doktora Gersona i postanowiono leczyć nowotwory tak jak to się robi teraz: chemią, radiacją i lancetem.
To co najbardziej przeraziło świat medyczny w metodzie doktora Gersona był fakt, Ŝe aby skutecznie
leczyć ludzi z najcięŜszych chorób nowotworowych wcale nie potrzeba skomplikowanej aparatury,
atomowych tomografów, sal operacyjnych jak z filmów science fiction a co najgorsze, wcale nie trzeba do
tego… lekarzy, bo kaŜdy przy zdrowych zmysłach moŜe zacząć leczyć się sam lub wynająć do tego
medycznego technika.
I to jest główny powód dlaczego kaŜda alternatywna terapia, kaŜde nieortodoksyjne podejście do tematu
zdrowia jest natychmiast określane jako niebezpieczne praktyki znachorskie, które naleŜy tępić z całą
surowością prawa a prawo do leczenie przydzielić wąskiej kaście ludzie niekoniecznie zainteresowanych
w wyleczeniu chorego.
Autor: Chris Miekina
Źródło: Nowa Atlantyda
TAGI: Nowotwory , Rak
Poglądy wyraŜane przez autorów są ich prywatnymi poglądami i nie muszą odzwierciedlać poglądów
administracji "Wolnych Mediów". JeŜeli materiał narusza Twoje prawa autorskie, przeczytaj informacje
dostępne tutaj , a następnie (jeśli wciąŜ tak uwaŜasz) skontaktuj się z nami!
5 z 7
20101029 09:21
377897127.027.png 377897127.028.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin