KKS.doc

(118 KB) Pobierz

Kwestionariusz  Kompetencji Społecznych (Anna Matczak)

Kompetencje społeczne- To złożone umiejętności warunkujące efektywność radzenia sobie w określonego typu sytuacjach społecznych, nabywane przez jednostkę w toku treningu społecznego.

Trening społeczny

Intensywność zależna od:

         temperamentu

         cech osobowości (E/I, reaktywność, lęk) które wpływają na częstość i preferowany typ kontaktów społecznych i wyznaczają ilość i rodzaj społecznych doświadczeń jednostki.

         oddziaływań środowiskowych (wpływów wychowawczych, oddziaływań szkoleniowych).

Uwarunkowania kompetencji społecznych

Konstrukcja

Pozycje diagnostyczne odnoszące się do czynności o charakterze społecznym

Pozycje niediagnostyczne odnoszące się do czynności nie posiadających społecznego charakteru:

              intelektualne, techniczne, ruchowo-sportowe, manualne, artystyczne

         niezależność samoocen efektywności funkcjonowania w innych zakresach

         zmniejszenie czytelności przedmiotu badania dla OB

Opis kwestionariusza

Wersje:

         KKS-A(M) – do badania uczniów i studentów

         KKS-A(D) – do badania dorosłych nie studiujących

KKS zawiera 90 pozycji

         60 diagnostycznych – dotyczą umiejętności społecznych

         30 niediagnostycznych - dotyczą umiejętności niespołecznych

 

KKS skale

I – kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach intymnych (15 pozycji)

ES - kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach ekspozycji społecznej (18 pozycji)

A - kompetencje warunkujące efektywność zachowań w sytuacjach wymagających asertywności (17 pozycji)

sytuacje formalne – dostosowanie się do reguł

 

Procedura badania

Badania indywidualne i grupowe.

Rezultaty

        wynik łączny

        trzy wyniki cząstkowe

Punktowanie odpowiedzi:

        zdecydowanie źle – 1 punkt

        raczej słabo – 2 punkty

        nieźle – 3 punkty

        zdecydowanie dobrze - 4 punkty

Obliczanie wyników

Uzyskany przez osobę badaną wynik łączny stanowi sumę punktów uzyskanych za odpowiedzi na wszystkie pytania diagnostyczne (wynik minimalny = 60 punktów, maksymalny = 240 punktów)

Wyniki cząstkowe dotyczące poszczególnych kompetencji społecznych:

         I – min. 15 punktów, max. 60 punktów

         ES - min. 18 punktów, max. 72 punkty

         A - min. 17 punktów, max. 68 punktów

Ocena wyników

Wyniki ocenia się poprzez odniesienie ich do norm stenowych

1-3  wyniki niskie

4-7 wyniki przeciętne (szeroka norma)

8-10 wyniki wysokie

 

Kategorie interpretacyjne wyniku

10 – bardzo wysokie

8,9 – wysokie

7 – podwyższone

5,6 – przeciętne

4 – obniżone

2,3 – niski

1 – bardzo niski

 

Interpretacja wyników

Uwaga na możliwe zniekształcenie wyników ze względu na nieadekwatną samoocenę osób badanych

nadmierny samokrytycyzm

nadmierna pewność siebie

 

Zastosowanie KKS

uczniowie szkół średnich,

studenci,

nie studiujący dorośli w dowolnym wieku min. średnie wykształcenie (normy)

Do badań przesiewowych

Do celów diagnozy indywidualnej

W selekcji zawodowej i poradnictwie zawodowym

Do wykrywania osób z poważnymi deficytami umiejętności społecznych, wymagających pomocy.

Badania naukowe dotyczące

kompetencji społecznych

inteligencji emocjonalnej

inteligencji społecznej

 

 

 

Zgłoś jeśli naruszono regulamin