Podręcznik Adobe Lightroom (PL).pdf

(4068 KB) Pobierz
56947065 UNPDF
Adobe Lightroom – ciemnia cyfrowego fotografa, cz. I
utorJaroławZachwieja
OdwielulatzanajlepząaplikacjdoedycjizdjduważaidobePhotohopa.Jednakniejettodo
koocauzaadnioneprzekonanie.Photohopjetbowiemprzedewzytkimprogramem graficznym. Ma
onzatemwielenarzdzizupełniezbdnychdlaotograów,atakżeniezawierawieluinnych,znacznie
bardziejpotrzebnych.Właniedlategoirmadobezaprezentowałanarzdzie,któremazapokoid
wymaganiawzytkichużytkownikówaparatówcyrowych.
Wielu otograów, właca aawanowani amatory i awodowcy, w trakcie wojej praktyki
wypracowujeobiepewientałyetawoperacji,jakiewykonujenadjciachPowalaimtonietylko
apanowadnadogromnąlicbąnowychoracciowopretworonychotograii,aleteżuprawnid
wojąpracTakiwypracowanypoóbpotpowaniactojetokrelanyangielkąnawąworklow
Firma dobe potanowiła – pry wpółpracy wieloma otograami arówno awodowcami jak i
amatorami – stworzydnardie,któreumożliwiimwykonanietego,docegowceniejpotrebowali
kilku aplikacji.
A dobe Photohop jet najbardiej nanym programem graicnym arówno wród użytkowników
komputerówPCjakippleJetrównieżnajcciejużywanypreotograówdoobróbkidjdTrudno
jednakpowiedied,cytodlatego,żerecywiciejetidealny,cyteżdlatego,żepoprotuniclepego
dotejporyniewymylono
ProgrammiałiodróżniadodPhotohopaibydbardiejpryjanydlaotograów,którymnajcciej
niepotrebnajetażtakłożonaaplikacjagraicnaPowtałowtenpoóbnardie,któretanowi
1
56947065.002.png
uupełnieniedlaPhotohopa,awwypadkuwieluotograówoniecomniejychpotrebachrównieżgo
atpujeObydwieaplikacjeąprytoowanedobeporedniejwpółpracy,aledotegoirmadobe
dążyłajużnaprywycaid– podobnemechanimynaneąjużinnychproduktówtegoproducentaCo
jednaknajważnieje,LightroomjetnacnietaoyiprotywobłudeodpopularnegoPeea
NiktniepomyliwygląduPhotohopaiLightroomaTwórcomobydwuaplikacjiprywiecałyupełnieróżne
celeZrealiowalijejednakpodobniewyokądbałociąodetale
Lightroom – fakty i mity
Nowaaplikacjadlaotograówwwerjibetabyładotpnapublicznie od 9 stycznia 2006 roku i od tego
caumocnowyewoluowałaZaadnicojednakjejwyglądiinterejpootałybemianZdążyłaiteż
docekadróżnych,ctobardokrajnychopiniiZadiwiającejetprytym,żewieluużytkowników
podchodzi doLightroomaniedokoocaprecyowanymiocekiwaniamioraprywycajeniami
wynieionymiwceniejużywanychprogramówByłotoiapewnewpryłocibdienadalctą
prycynąnieporoumieoiawiedionychnadieiZanimwicnapiemy,co oferuje nowa aplikacja
twórcówPhotohopa,należywyjanid,cymonaniejet
dobeLightroomniejetkolejnymodrawiacemJeżelipojryinamożliwociprogramuwyłącnie
jakoaplikacjidokonwerjiplikówRWdoormatuJPEG,toprypominatoużywanie Photoshopa jedynie
wcelukorektyekpoycjiinayceniakolorównadjciu(cokądinądjetpowechnąpraktyką– bardzo
ctonaturalnienaniebytlegalnychwerjach,boPhotohopjetadrogiżebygokupowad)Obydwa
teprogramydyponujądokonaledopaowanymidotakichpotrebnardiami,jednakanalogicne
unkcjepełniątaoe,acaemnawetdarmoweaplikacjeKorytanieLightroomawyłącniewcelu,w
jakimużywaicanonowegoDigitalPhotoProeionalcydarmowegoRawhooterEsentials jest
marnowaniempotencjałuaplikacjiorawłanychpienidy
2
56947065.003.png
ChodLightroom,chodmawielenardidoedycjiobrau,niejetprogramemgraicnymNiepowalaon
diaładnawybranympreużytkownikawycinkuobrau(brakopcjianacania)aniteżnieoperujena
wartwachNiemniejjednakapewniadużąkontrolnadwyglądemdjcia
dobeLightroomniejetprogramemgraicnyminieawieratakaawanowanychnardiedycyjnych
jak Photoshop – wcególnocimaekorawartwCowicejtrudnowtouwieryd,alepodca
obróbkigraicnejwplikuedjciemnieądokonywaneżadnemiany!Ztegopowoduproducent
reklamujetenproduktjakoedytortypunondetructive,cylidającynampełnąwobodwakreie
edycjidjd,beryykaukodeniaoryginalnychplikówNiemieniatoaktu,że90%abiegów,które
wyklewykonujemyedjciemwPhotohopie,bdiemywtaniełatwociąwykonadrównieża
porednictwemLightrooma
dobeLightroomniejetmagicnąróżdżką,apomocąktórejnaedjcianatychmiattraiąnaokładki
NationalGeographicbądPlayboyaJettonardie,takieamojaknaaparatitomydecydujemy,jak
goużywadZcałąpewnociąjetjednakprotywużyciuibardiejintuicyjnyodwieluaawanowanych
aplikacji czysto graficznych, takich jak Photoshop, PaintShop Pro czy Gimp.
Kopiaapaowabibliotekidjdmożebydwykonywanaakażdymraem,gdyuruchamiamyprogramW
tenpoóbminimaliujemyryykoutratydanych
Czym zatem jest Adobe Lightroom? Jest tokompletnerodowikopracyotograapoługującegoinaco
dieocyrowymitechnikamiobróbkiobrauUmożliwiaarądaniekolekcjądjd,aawanowanąedycj
wybranychkadróworaułatwiaichdruk,umiecaniewInternecieorakonwerjdopopularnych
3
56947065.004.png
ormatówJPEGiTIFFZapewniarównieżbepieceotwonaychdanych,cuwającnadregularnym
wykonywaniemkopiibepieceotwaWkrócieprogramtenpojegonależytymopanowaniu(conie
bdietrwałobytdługo)powalanamogranicydilodcau, jakąpdamymcąciarądaniemi
obróbkąetekplikówikupidinadwykonywaniemcoralepychotograii
Cztery kroki na drodze do zdjęcia
ZanimotograieaparatutraiąnanaątronWWWlubpapier,prechodąawycajprectery
etapyimport,ortowanie,edycjoraekportLightroompowalanawykonaniewytkichtych
cynnociora– jelijettopotrebne– wparcieiPhotohopem,gdykoniecnaokażeibardiej
aawanowanaedycjapojedyncychdjdDlaprogramuniema prytymnacenia,cyplikinajdująi
iycnienadykutwardymkomputera,bądteżnadykuprenonymcypłycieCDIchpreglądaniei
organiacjamożliweąawe,natomiatedycjaiekportwówca,gdynonikplikamiródłowymijet
podłąconydokomputeraMiniaturynaychdjdprechowywaneąwkataloguMojedokumenty/Moje
obray/Lightroom/iwartoadbad,abynatymamymdykutwardymnalałoikilkaetmegabajtów
wolnegomiejcanapryłedjcia
Wależnociodtego,cychcemyabydjciaiycnienalałyinatwardymdyku,cyteżwolimyje
prechowywadnpnapłytachDVD,możemywybradjednąkilkudotpnychopcjiimportuMożemyteż
wykonadkonwerjotograiidoormatuDNG
Po zaimportowaniu nadchodzi czas na adbanieoporądekwnaejkolekcjiPreglądaniedjd,
ortowanie,ocenianie,nadawanieimłówklucowychułatwiającychpóniejąorientacj,cywrecie
wybieranienajlepychujd– towytkodlawielunatanowipryjemnodamąwobiedobe
Lightroomumożliwiato,anawetdużowicej– dobrewykorytanynadobreapobiegniebałaganowiw
naszych zbiorach.
EdycjidokonujemyjużtylkonaniektórychdjciachNardiadoybkiejkorektyekpoycji,balanu
bieli,niedowietleo,prepaleocykontratupowalająjecepodcaortowaniaprawdad,cyjakie
djciemogłobybydlepe,niżiwydajenapierwyrutokaKiedyjużjednakwytypujemynajbardiej
obiecującekadry,możemyprejddoichprecyyjnejobróbkiTechnikaedycji pojedynczych fotografii jest
wpewnymeniebliżonadotego,cymdyponowalimywPhotohopie,jednaktutajróżneprydatne
dlaotograównardiaebranowjednymmiejcu,amiatrorucadjepoakamarkachmenuipalet
opcjamiConajważnieje, odcaówwerjibetanacniepoprawionoybkodichdiałaniaPracując
niemuimyimartwidoapiywanietanunaejpracy,aniomożliwodpopełnieniabłdu,gdyż
4
56947065.005.png
wytkienaecynnociąrejetrowaneimożemyjewkażdejchwiliconądTakamonagłeprerwanie
pracyiwyłącenieprogramuniepowodujekaowaniautawieożadnegoobrabianychdjd
Nicnietoinaprekodie,abymyumiecilinadrukowanymdjciunapodpiLightroomumożliwia
apamitaniejegoparametrów,abynaróżnychdjciachwyglądałtakamo
Kiedyjużwytkieintereującenadjciaotanąpretworone,pootajetylkojewyekportowad
dobeLightroomwwerjipodtawowejpowalanampreprowadidtcynnodnacterypooby
apiadwybraneotograiewormatachJPEG,TIFF,PDlubDNG,wydrukowadjewnapojedyncych
arkuachlubwpotacitwtykówki,prygotowadpokalajdówwormaciePDForawygenerowad
nichgalerinatronWWW
Wdalejccitektuopiemynardia,któreoddalinamdodypoycjitwórcyLightroomaMająone
prawid,żewykonanietychwytkichcynnocibdiełatweipryjemne– cyokażeitakwitocie?
Interfejs z natury elegancki
OobypodiewająceiponowymprodukcieirmydobewyglądubliżonegodoPhotoshopa lub Adobe
Bridge,mogąibardodiwidIchocomukażeibowiemeleganckiinterejociemnejtonacji,
upełnieniepodobnydowceniejychproduktówtegoproducentaMożnawnimwymienidpid
podtawowychelementówobarrobocynardiamiwrodku,litadotpnychmodułówugóry,
lewypanelopcjamiioknemnawigatora,prawypanelawierającywytkienardiadotpnew
moduleoraminiaturywytkichotograiidanegoetawuwywietlonenapodobieotwotamy
filmowej (lub kliy)Neutralnakolorytykamaaadaniejaknajmniejprekadadwanaliowaniu
djcia,alejelijednakprekada,ponaciniciuklawia*L+możemyjąwdużymtopniulubwrc
upełniewygaid,pootawiającnaekranieamodjcie
5
56947065.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin