wonsik-pl-katalog-aukcja-5.pdf

(12780 KB) Pobierz
aukcja5_monety_last.indd
DOM AUKCYJNY
Kazimierz Wonsik
A U K C J A Nr 5
Sobota, 21 października 2006 roku, godz. 10.30
Miejsce aukcji:
Hotel „CENTRUM”
90-118 Łódź, ul. Kilińskiego 59/63
tel. 632-86-40
ca 300 m. od dworca PKP Łódź-Fabryczna
227668579.008.png
DOM AUKCYJNY
Kazimierz Wonsik
A U K C J A nr 5
Sobota, 21.10.2006 roku, godz.10.30
Miejsce aukcji
Hotel „CENTRUM”
90-118 Łódź, ul. Kilińskiego 59/63
tel. 632-86-40
ca 300 m. od dworca PKP Łódź-Fabryczna
Tabela stanów zachowania
Polska
Niemcy
Wielka Brytania
St.Lustrz.
Polierte Platte
Proof
I
Stempelglanz
Uncirculated
II
Vorzüglich
Extremely Fine
III
Sehr Schön
Very Fine
IV
Schön
Fine
V
Sehr Gut
Very Good
Monety wystawione na aukcję udostępnione będą do oglądania w dniu 20.10.2006 (piątek) godz.10.30–16.30
w Sklepie Numizmatycznym – kolegi Wiesława Lewandowskiego w Łodzi ul. Piotrkowska 42, tel.(0-42) 633–18–98
– ca 1200 m. od Hotelu „Centrum” oraz w dniu licytacji od godz. 8.00.
Informuje, że przy Hotelu „Centrum” oraz na zapleczu Domu Kultury znajdują się 2 strzeżone parkingi.
Mając na uwadze, że niektórzy uczestnicy aukcji pozostaną na giełdzie, uzgodniłem z dyrekcją Hotelu „Centrum”
możliwość skorzystania ze zniżki za wynajęcie pokoju.
W tym przypadku należy poinformować, kierownictwo hotelu o udziale w Aukcji Nr 5.
REGULAMIN AUKCJI
DOMU AUKCYJNEGO w ŁODZI
1.
Ceny podane w katalogu są cenami szacunkowymi i jednocześnie cenami wywołania.
2.
Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli i w imieniu licytujących.
3.
Warunkiem uczestniczenia w aukcji jest posiadanie katalogu oraz wykupienie numeru licytacyjnego
stanowiącego wadium. Dom Aukcyjny może odstąpić od żądania wpłacenia wadium.
4.
Prowadzący licytacje ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyny.
5.
Do ceny wylicytowanej dolicza się 10 % opłaty aukcyjnej.
6.
Opisy przedmiotów podane są w dobrej wierze a ich autentyczność jest zagwarantowana,
chyba że stwierdza się inaczej. Przystępujący do licytacji będą traktowani jakby widzieli i studiowali stan monet.
Wszelkie zastrzeżenia odnośnie określeń monet w katalogu przyjmowane będą tylko na piśmie przed rozpoczęciem licyta-
cji. Po rozpoczęciu aukcji reklamacje nie będą uwzględniane.
7.
Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne przedmiotów wystawionych na aukcje,
jak również za ukryte wady fizyczne.
8.
Udział w aukcji można brać również poprzez złożenie pisemnej oferty przysłanej do organizatora
wraz z kopią dowodu wpłaty wadium w wysokości 25 % ceny szacunkowej.
9.
Uczestniczący w aukcji jest zobowiązany po wygraniu przetargu wykupić wylicytowany przedmiot
w ciągu 7 dni od dnia licytacji, po tym terminie naliczane będą ustawowo odsetki.
10.
Aukcję prowadzi licytator w/g następujących stopni przebicia:
do 100 zł.
10 zł.
od 100 zł.
do 500 zł.
20 zł.
od 500 zł.
do 1000 zł.
50 zł.
od 1000 zł.
do 2000 zł.
100 zł.
od 2000 zł.
200 zł.
Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny i jej przebicia.
11.
Przystąpienie do aukcji oznacza zaakceptowanie regulaminu aukcji.
12.
Obiekty wytworzone przed 1945 rokiem można wywieść za granice po uzyskaniu zgody
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
13.
Moc prawną ma polski tekst regulaminu.
14.
Korespondencję proszę kierować na adres kontaktowy:
Łodź, ul. Piotrkowska 42
Tel.(0-42) 633-18-98, lub komórkowy 0603-882-279
15.
Podczas aukcji będzie czynny telefon komórkowy 0603-882-279
16.
Wszelkie należności proszę wpłacać na konto bankowe:
Bank PKO w Łodzi 15 1240 1545 1111 0010 0097 5646
A U K C J A nr 5
3
POLSKA
Bolesław III. Krzywousty 1107–1138
1. denar, 0,42g. – walka ze smokiem
Kop.44(R.2).Stron.T.39c
+III
500
1
Jadwiga 1384-1399
2. denar, 0,22g. -orzeł/herb Andegawenów
Kop.349(R.4) –mała wada na rancie
III
500
2
Władysław Jagiełło 1386-1434
3
4
3. denar, 0,35g.
Kop.352b.(R.) -orzeł/korona
III
50
4. półgrosz-Wschowa
Stroń.XXIX.p.Kop.- korona-D/Orzeł
III
120
Kazimierz Jagiellończyk 1446–1492
5
6
7
5. denar,
Kop.378(R.) - orzeł/korona
III
40
6. półgrosz
Kop.384 - orzeł/korona
+III
30
7. brakteat, Elbląg
Kop.7059(R.3) -tarcza herbowa
+III
200
8
9
10
8. brakteat, Elbląg
Kop.7059(R.3) -tarcza herbowa, -feler na rancie
III
120
9. brakteat, Elbląg –0,15g.
Kop.7060(R.3)-tarcza herbowa
III
200
10. brakteat, Elbląg –0,15g.
Kop.7060(R.3).var.-tarcza herbowa –m.feler rantu
+III
200
11
12
13
11. brakteat, Elbląg
Kop.7062(R.5) -tarcza herbowa
+III
400
12. szeląg, Elbląg
Kop.7063(R.2).-tar.herb./orzeł
III
120
13. szeląg, Elbląg
Kop.7068(R.3) -tar.herb./orzeł
-III/III
120
14. szeląg, Gdańsk Kop.7202?(R.4?)
-herb/orzeł +III
120
15. szeląg, Gdańsk
Kop.7213(R.)
-herb/orzeł +III
100
14
15
227668579.009.png 227668579.010.png 227668579.011.png 227668579.001.png 227668579.002.png 227668579.003.png 227668579.004.png 227668579.005.png 227668579.006.png 227668579.007.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin