Nostradamus - Kiedy wybuchnie III wojna światowa (interpretacja).pdf

(1248 KB) Pobierz
389870482 UNPDF
Tekst: Arteuza (Kiedy wybuchnie III wojna światowa?)
Montaż i poprawki: chomikuj.pl/TheNWOChannel – NWO150@wp.pl
Nostradamus:
Kiedy wybuchnie
III wojna światowa?
(interpretacja)
"Arteuza - Centurion"
5 października 2009 – 12 lutego 2010
389870482.001.png
*
Jestem autorem pewnej publikacji na ten temat, ale na razie czekam na wypowiedzi innych. Nie
będę niczego Wam narzucał tylko z Wami dyskutował. Na razie powiem jedno: zgodnie z
przepowiedniami - centuriami Nostradamusa, listu do swojego syna Cezara, a także do Henryka V
(króla Francji) zwanego przez Nostradamusa - "Szczęśliwym" (później będę przytaczał konkretne
ponumerowane przez autora centurie i fragmenty jego i innych autorów różnych proroctw i
przepowiedni, w tym proroctwa religijne) - ta wojna ma wybuchnąć w XXI wieku, w roku, w
którym suma cyfr=3, a każda z dat podzielona przez 3 daje liczbę całkowitą - takimi datami w XXI
wieku są: rok 2001, rok 2010, rok 2012, rok 2021 i rok 2100. Pisze on też - później podam numery
centurii - że wojna będzie trwała 27 lat, że będzie poprzedzona 10-letnim superterroryzmem
półksiężyca (islamskim), i że wybuchnie w kraju Tamerlana (średniowieczny muzułmański władca
m.innymi obecnego: Afganistanu, Pakistanu, Iranu i byłej radzieckiej Azji Środkowej). A więc
zapraszam wszystkich chętnych do dyskusji.
*
Michel de Nostre-Dame (Nostradamus) pochodził z biednej żydowsko-francuskiej rodziny. Urodził
się 14 grudnia 1503 roku w Saint-Remy-de-Prowence jako syn drobnego kupca i został wychowany
w wierze katolickiej, na którą jego dziad ze strony ojca nawrócił się około 40 lat wcześniej.
Bezpośrednią konsekwencją przyjęcia nowej wiary było dziwaczne nazwisko rodowe: Nostre-
Dame (Nostradamus) nawiązujące do święta celebrowanego w dniu nawrócenia. Nostradamus był
autorem wielu publikacji, m.innymi słynnej medycznej książki kucharskiej z 1552 roku (Traite des
fardements et confitures), ostatecznie wydanej drukiem w 1555 roku. Kiedy w roku 1530 w
dotkniętym zarazą czarnej ospy mieście Axin-en-Prowence, wszyscy ówcześni medycy w
przerażeniu opuścili miasto i nakazali zrobić to wszystkim zdrowym mieszkańcom - chorych
zostawiając samych na "pastwę losu". Nostradamus dowiedziawszy się o tym przybył do miasta z
założoną na twarz higieniczną opaską i zaczął walczyć z chorobą mówiąc, że miał wizje, które
powiedziały mu, że z "morowym powietrzem" należy walczyć: czystością, higieną osobistą i
ogniem - nakazał wywozić wszelkie nieczystości i śmieci za miasto (w jednym miejscu) i tam je
palić, a ludziom myć często ręce - na jego polecenie wszyscy założyli opaski na twarz chroniąc je
przed "stęchłym" - jak mówił Nostradamus - powietrzem. Dzięki niemu choroba została szybko
opanowana i po raz pierwszy uratowano większość mieszkańców. Jego osiągnięcie (wieści) dotarło
na królewski dwór francuski i tam został wezwany. Na dworze królewskim poznał
najwybitniejszego lekarza ówczesnej Europy Julesa Scalgiera. Nie będę tu na razie opisywał jego
dalszego życiorysu (również z życia osobistego) pełnego wzlotów i upadków, a także ukrywaniem
się przed Świętą Inkwizycją na zlecenie papieża i hierarchów kościoła katolickiego - te części
życiorysu opiszę później. Nostradamus zmarł w wieku 62 lat w nocy z 1 na 2 lipca 1566 roku. Jego
śmierć nastąpiła zgodnie z proroctwem zapisanym w Persage 141(?), cyt.:
"Kiedy wróci z poselstwa, obdarzony królewskim darem, nadejdzie koniec: dusza uleci -
Najdroższy powiernik Stanie u wezgłowia i ujrzy go martwego w ostatnich dla niego świętych
liczbach: 1, 2, 5, 6."
Ze względu na prześladowania ze strony kościoła wszystkich, którzy "zakażali społeczeństwo"
wszelkimi naukowymi nowinkami i przepowiedniami, a nawet skazywaniem ich na śmierć przez
Świętą Inkwizycję (m.innymi na stosie został spalony Giordano Bruno - mówił, że Ziemia obraca
się wokół Słońca i własnej osi), Nostradamus napisał swoje przepowiednie i proroctwa, m.innymi
Almanach i Centurie, w sposób zakamuflowany (później będę to wyjaśniał). Aby utrudnić
rozpoznanie ich przez kościelnych inkwizytorów rozrzucił je na ziemię, aby trudno było odczytać
historyczną kolejność zdarzeń. Pisał je też w różnych językach, w tym martwych, aby w razie
postawienia go przed sądem Świętej Inkwizycji mógł się wybronić. Kościół faktycznie prowadząc
cały czas śledztwo przeciwko niemu, miał kłopot w sprecyzowaniu przeciwko niemu zarzutów i
postawieniu go przed sądem. Pomimo to po ukazaniu się drukiem jego przepowiedni i proroctw,
Kościół zakazał (pod karą śmierci) wydawania jego proroczych wizji jak i też ich czytania.
Nostradamus podał tylko parę dat niezakamuflowanych. Jedna z nich dotyczy końca jego
przepowiedni, a mianowicie roku 3797. Oto przepowiednia dotycząca tego roku:
Persage II 13
Dusza bez ciała nie będzie dłużej cierpieć,
Przywdzieje ona swoje nowe odzienie,
Dzień Śmierci stanie się dniem Narodzenia,
Duch Święty znów się w nim rozraduje,
Kiedy dusza z nowego ciała ujrzy Świat,
Dla niej wieczny w całej swej okazałości.
a także
Persage III 2
Słowo Boże obróci w czystą substancję Niebiosa, Ziemię i gwiazdy,
A wszelkie zło tajemne zostanie zniszczone, kiedy Śmierć zostanie powalona,
Dusze z otchłani mrocznej obleczone w nowe ciała przywitają żywych,
I zaludnią nieskończone Niebiosa na Świetlistych żaglowcach mrocznego Oceanu na chwałę
Swojego Stwórcy,
Pan połączy wszystkie jego dusze obleczone w nieznane ciała nad niebem i Ziemią,
Taki będzie ostateczny rezultat!
*
Oto co napisał Nostradamus - najprawdopodobniej o ataku terrorystycznym na wieże nowojorskie
"World Trade Center" i ewentualnym wybuchu III wojny światowej:
Almanach III 1
Za wielką wodą oceanu, gdzie Atlantyk ma swój drugi brzeg,
W wielkim mieście pieniądza będzie słychać wielki grzmot,
Dwaj wielcy szklani bracia upadną pogrążeni w chaosie,
Kiedy żelazne ptaki zniszczą ich swoimi dziobami,
Ale forteca przetrwa choć będzie opłakiwała ciała niewinnych,
Ich zaskoczony przywódca nie ulegnie i wyda nieprzemyślane rozkazy.
)
Trzecia Wojna się rozpocznie w 10 lat, nim jego wojska zginą w azjatyckim kraju Tamerlana.
Niespodziewanie i nagle Wielki Grzyb ognia w siódmym miesiącu zniszczy armie
sprzymierzonych,
A płacz i żałoba będzie ogólna, bo trumny będą puste.
Odtąd powoli pod zielonymi sztandarami Mahometa,
Półksiężyc rozpocznie swój zwycięski marsz na ziemie chrześcijańskiej Europy,
Jednooki Talib ogłosi się kalifem zjednoczonego imperium Allaha.
Dalej będę podawał przepowiednie nie tylko Nostradamusa, ale również Maryjne i innych
proroków, a także tzw. Sybillińskie - głównie Pytii.
*
Z przepowiedni Nostradamusa dla naszych czasów (poprzednie się spełniły - te przepowiednie dla
wieków od XVI do XX podam później, bo jest to ciekawe skąd Nostradamus znał, a podał takie
nazwiska, jak np.: Franko i Riwiera w Hiszpanii, Napoleon, czy uczony Pasteur - napisał też
prawidłowo co zrobili! - to nie bywałe!!!) wynika, że III wojna światowa (napisał też prawidłowo o
I i II - i tak je nazwał!!!) będzie poprzedzona n/w wydarzeniami:
1. Dekadą superterroryzmu półksiężyca i zielonego sztandaru oraz olbrzymich katastrof
naturalnych wywołanymi - uwaga - działalnością gospodarczą człowieka!
2. Rewolucją we Włoszech spowodowaną przez rządzenie Wielkiego Amanta i Rozpustnika.
3. Wojną domową we Francji spowodowaną przez osiadłych przybyszy proroka Mahometa.
4. Wielkim nowym oszustwem na Rusi i bratobójczymi walkami spowodowanymi przez dwóch
młodych współrządców, tj. wojną młodego niedźwiedzia z młodym tygrysem.
5. Zamieszki w Anglii po wejściu na tron nowego króla chcącego wzmocnić swą władzę.
6. Zajęcie przez Chiny Tajwanu (w wyniku porozumienia z Afrykaninem) i wysłanie wojsk
chińskich na Ruś w celu pomocy młodemu niedźwiedziowi.
7. Wojna Talibanu (skąd wiedział) z Persją (obecny Iran) i stopniowe zajęcie krajów arabskich na
Bliskim Wschodzie i w Północnej Afryce.
8. II wojna domowa w Ameryce, którą Nostradamus nazywa powszechną i obywatelską (ma
rozpocząć się na kilka miesięcy przed wybuchem III wojny światowej po kilkunastoletnim kryzysie
gospodarczym).
9. Nagły wybuch III wojny rozpoczęty uderzeniem Talibanu na Egipt i Turcję, a Chin na Rosję.
Persage II 3, 14
Kiedy będzie ogłoszony i zawarty wielki pokój i ludzie będą się bawić,
W nocy jak złodziej przyjdzie III wojna i wszystkie traktaty będą rzucone na śmieci,
Wielki Smok Azjatycki zawrze tajny układ z Wielbłądem Półksiężyca,
Jeden ruszy na Ruś zajmując ogromne przestrzenie, a złociste strzały i płomienne grzyby będą
burzyły jego miasta,
Drugi wrzuci do morza niepłodną Synagogę i poprzez wewnętrzne morze i kraj Osmanów ruszy na
Europę,
A jego pobratymcy tam mu pomogą i witać ich będą zielonymi sztandarami.
*
Oto centurie Nostradamusa, które mogą świadczyć o wybuchu III wojny światowej - będę je
przekazywał Państwu sukcesywnie.
WIELKA INWAZJA!!!
Persage I 13
Twórca zła wszelkiego począwszy od roku Świętej Liturgii,
Ukryje swoją postać w górach śnieżnej Azji,
Potwór okrutny i bezlitosny modły będzie odprawiał w nocy przy świetle półksiężyca,
Aż wszystkich wrogów swoich wytraci od broni zdobycznej na swoich współbraciach.
)
Obali słabego władcę w państwie nad Indusem, gdzie kiedyś Macedończyk ustalił swoje granice,
A jej mieszkańcy ogłoszą go kalifem państwa Wielkiego Talibanu,
Wielką armię utworzy o 5 milionach głów, a znakiem żołnierzy będzie czerwony turban Mahometa,
Począwszy od roku '607 liturgii jego nowej ery.
)
W złotym pałacu u stóp niebotycznej góry ogłoszą go Wielkim Mahdim i Nowym Mesjaszem,
W czasie wielkich uczt przełamie nogą w pół przyniesiony mu krzyż, a w dłoniach zgniecie
gwiazdę Dawida,
Wielkie ogniste zdobyczne grzyby i świetliste strzały spadając z nieba będą towarzyszyły jego
zwycięskiemu pochodowi,
Wojna! Wojna! przybędzie do dumnych i chorych republik Zachodu.
)
Trwóżcie się bo złodziej Wojny w nocy Was zaskoczy, a u wszystkich będzie biała krew i czyraki,
Zawrze tajny układ ze Smokiem Azji, a obok niego będzie widoczny znak Wielkiego Wielbłąda.
Ostrzegam cię wieki kraju Słowianina, bo ciebie pierwszy wysmaga ciężki bicz Mahometa,
A nim coś poczną twoi osłabieni przywódcy w 3 tygodnie wasz kraj będzie lizał stopy przywódcy.
*4
A teraz wyjaśniam słowa-wyrazy:
1. ARTEUZA to z języka starohebrajskiego - odmiana, zasadnicza zmiana dotychczasowego życia:
człowieka, grupy ludzkiej - w szerszym kontekście narodu, narodów lub całej ludzkości na skutek
bardzo ważnych wydarzeń na gorsze, czyli w sensie negatywnym - cofnięcie w rozwoju, drastyczne
pogorszenie warunków życia: częste choroby, głód itd.
2. CENTURION podpisuję się tak z uwagi na moje aktywne wieloletnie zainteresowanie wszelkimi
przepowiedniami i proroctwami, głównie CENTURIAMI Nostradamusa.
*
A oto inne centurie w/g mnie dotyczące wybuchu i przebiegu III Wojny Światowej:
Persage I 51
Saturn i Jowisz spotkają się w znaku Barana: (2024?-2025?)
O Wieczny Boże, jakież przyjdą zmiany!
Jakie wzburzenia w Italii, Hiszpanii, Brytanii i Francji,
Gdy powolny obrót historii znów niesie ciężkie czasy.
)
Afrykańczyk zza wielkiej wody językiem gładkim,
Rozbudził ukryte wewnątrz demony.
Wpływowi biali mu tego nie darują!
Nie on będzie rządził, lecz słowa jego generałów!
)
W połowie księżyca w Szczęśliwej Arabii przyjdzie na świat dziecię,
Twórca zła wszelkiego, '600 rok liturgii będzie rokiem chwały.
W wielkim mieście, gdzie dwie rzeki przepływają spotka się z kalifem Wielkiego Talibanu,
Uznając jego wyższość i sojusz wojsk czarnego i czerwonego Turbanu.
)
Niech wielki kraj Słowianina się szykuje, bo pierwszy będzie cierpiał,
Kiedy knuty islamskie biczować będą jego ciało,
Wszędzie w Azji zapanuje duch walki, by zemścić się na białych,
Gryfonie, wzmacniaj swoje armie nim Słoń i Wielbłąd przekroczą i twój rubikon!
)
Germanio przeklęta i znów zdradziłaś Francję! - podziw całej Europy!
Bo pod twoim wpływem przywódcy gadają, gdy walą się wewnątrz mury chrześcijaństwa,
Po wielkim grzybie, w jego strasznym ogniu, gdy spali się cała jej armia,
Haniebny pakt w mieście Mahometa będzie podpisany za namową twoją.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin