blyskawiczny-e-mail-marketing.pdf

(483 KB) Pobierz
399750629 UNPDF
399750629.002.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Dariusz Puzyrkiewicz
rok 2010
Data: 28.04.2010
Tytuł: Błyskawiczny e-mail marketing – fragment utworu
Autor: Dariusz Puzyrkiewicz
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Redakcja: Magda Wasilewska, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
399750629.003.png
SPIS TREŚCI
. .......................................6
Dla kogo jest ten podręcznik? . ..............................................7
Jak zacząć zarabiać na tej wiedzy już po godzinie od
przeczytania tej książki? .......................................................8
CELE EMAILA . .................................................10
Po co piszesz emaile? . .........................................................10
3 najważniejsze cele wiadomości email . ..............................12
Unikaj bezpośredniej sprzedaży w
.........................18
Reguła wzajemności . ..........................................................19
4 najprostsze taktyki sprzedaży . ........................................20
Podsumowanie . ...................................................................23
NADAWCA .......................................................24
Samo imię i
emailu!
. ................................. 27
Proces budowania pozytywnych skojarzeń u
emaili . ................................................................................. 28
Czego najbardziej pragną Twoi czytelnicy? . ....................... 31
6 prostych sposobów na zdobycie wiedzy o
czytelników
klientach
........ 31
A co, jeśli nic się nie dzieje w
mojej branży?
..................... 35
.............. 37
4 podstawowe błędy . .......................................................... 39
Szybkie zdobycie zainteresowania i
czytelnikami?
zaufania
............................................................... 42
Podsumowanie . .................................................................. 43
TREŚĆ EMAILA . ................................................44
Co musisz powiedzieć czytelnikowi? . ................................ 45
3 sposoby pisania ciekawej treści emaila . ......................... 50
Dopasuj się do swoich czytelników . .................................. 58
Porozmawiaj z
. ............................................. 62
Nigdy nie mów wszystkiego . ............................................. 63
Mniej znaczy więcej . .......................................................... 65
Postscriptum . ..................................................................... 66
Jak korzystać z
tego podręcznika?
nazwisko nie wystarczy
Jak budować taką osobistą więź z
czytelnikiem
399750629.004.png
 
OTWARCIE . ..................................................... 69
Korzyści . ............................................................................. 70
Ważni ludzie . ....................................................................... 71
40 pomysłów na emaile . ......................................................72
WEZWANIE DO DZIAŁANIA . .......................... 96
Gdzie umieścić linki do strony z
ofertą?
. ........................................ 113
Temat emaila musi być powiązany z
czytelnikiem
............. 115
Nie krzycz, jeśli się nie pali . .............................................. 116
12 propozycji tematów emaili . ............................................117
Techniczne porady . .......................................................... 124
W jakimfor macie wysyłać emaile? . ...................................124
Email musi być czytelny . ................................................... 127
Jak często wysyłać emaile? . .............................................. 129
Personalizacja emaili . ........................................................ 131
Prawdziwa personalizacja . ................................................ 133
Podpis . .............................................................................. 137
Dwa typy subskrybentów i
jego treścią
jak do nich pisać
.................................................. 145
w treści emaila? . ................................................................ 147
ZAKOŃCZENIE . .............................................. 152
.......................... 102
Jak powinny wyglądać linki? . ........................................... 104
Monitoruj efekty . .............................................................. 110
TEMAT EMAILA . ..............................................113
Nawiąż kontakt z
list i
jak temu zapobiec
Błyskawiczny e-mail marketing — fragment — kliknij po więcej
Dariusz Puzyrkiewicz
Cele e-maila
Zanim przejdziemy do tworzenia każdego z 5 elementów sku-
tecznego e-maila, musimy wyznaczyć sobie konkretny cel, jaki
za jego pomocą chcemy osiągnąć.
Trudno bowiem celnie strzelać do tarczy, której nie ma. Nie
chodzi tu jednak o samo wyznaczenie celu, lecz o pełne wyko-
rzystanie możliwości poczty elektronicznej do zdobycia i utrzy-
mania klientów.
Po co piszesz e-maile?
Jeśli zajmujesz się jakąkolwiek formą sprzedaży, to najprawdo-
podobniej powiesz, że piszesz po to, by namówić odbiorcę wia-
domości do zakupu Twojego produktu lub usługi, prawda?
I tu łatwo możesz popełnić jeden z najbardziej zdradliwych błę-
dów w sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej. Gdy piszesz
tego typu wiadomość, to najprawdopodobniej po prostu sta-
rasz się przekonać potencjalnego klienta do zakupu, tak? Poka-
5
399750629.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin