klucz-do-podswiadomosci.pdf

(690 KB) Pobierz
399754443 UNPDF
399754443.002.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko
i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek
zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od-
© Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Paula Świątek
rok 2010
Data: 11.08.2010
Tytuł: Klucz do podświadomości – fragment utworu
Autor: Paula Świątek
Projekt okładki: Janusz Skierkowski
Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna
Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o.
ul. Daszyńskiego 5
44-100 Gliwice
Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej
książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie-
dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie
praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie po-
noszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy-
stania informacji zawartych w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
399754443.003.png
Spis treści
Klucz do podświadomości
Od Autorki . ......................................................................................................5
Wstęp . ..............................................................................................................7
Słowniczek . ....................................................................................................10
Trzy poziomy umysłu . ...................................................................................18
Dwie osobowości mózgu . ............................................................................23
Centrum dowodzenia . ...................................................................................25
Czym właściwie jest podświadomość? . ......................................................28
Świadomość — program podświadomości . ...............................................32
Świadomość i
je łączy, a
co dzieli?
.......................38
......................................................41
Jak działa podświadomość? . .......................................................................45
Podświadomość a
. .............................................................53
Głębia podświadomości . ..............................................................................59
Co daje praca z
misja
duchowa
. ...........................................................63
Filtry percepcyjne . ........................................................................................66
Wewnętrzne zapotrzebowanie . ....................................................................73
Uwaga! Sabotaż! . ..........................................................................................74
Mechanizm psychocybernetyczny . ..............................................................76
Podświadome programy . .............................................................................80
Wyparcie i
. ....................................................................................83
Podświadome potrzeby . ...............................................................................85
Wewnętrzne przyzwolenie . ...........................................................................87
Podświadomy lęk . .........................................................................................89
Emocje . ..........................................................................................................91
Przekonania . ..................................................................................................93
Autopilot a
. ....................................................................97
Prawdziwe możliwości . ...............................................................................101
Słaby punkt umysłu podświadomego . ......................................................104
...........................................................................108
. ................................................................111
Podstawowe narzędzia w
zmiany
podświadomością
...............................114
. .........................................116
Zakończenie . ................................................................................................118
podświadomość
podświadomość — co
podświadomością?
projekcja
zmiana
przekonań
Krok po kroku w
stronę
pracy z
Kreowanie trwałych zmian a
 
Spokój duszy
Strefa Umysłu . .............................................................................................123
Na początek… . ............................................................................................125
Życie pełne spokoju . ...................................................................................127
Myśli pełne spokoju . ...................................................................................133
Arkusz wewnętrznej równowagi . ...............................................................136
Arkusz 1 . ................................................................................................................136
Arkusz 2 . ................................................................................................................137
Arkusz 3 . ................................................................................................................138
Emocje zrównoważone . ..............................................................................140
. ...........................................................................155
Dobre rozwiązania . ......................................................................................157
Harmonia i
wybaczenie
. ............................................................................................161
Otoczenie pełne
ład
życzliwości
. .....................................................................164
.....................................................................................167
Czas na wzmocnienie . ................................................................................170
Siła spokoju . ................................................................................................173
Spokojnie i
. ...............................................................................175
Energia spokoju drogą sukcesu . ...............................................................177
Kodeks Spokoju Ducha . .............................................................................181
Jak utrwalić w
skutecznie
. ...........................................................183
Deklaracje, karty, oświadczenia wzmacniające . .......................................185
Zakończenie . ...............................................................................................187
sobie siłę spokoju?
.......................................................................................144
Śmiech zamiast gniewu . .............................................................................147
Złość zneutralizowana . ...............................................................................149
Pudełko . .......................................................................................................151
Lęk? Nie, dziękuję . .................................................................................................152
Pożegnanie przeszłości . .............................................................................153
Uwolnienie i
Relaks i
 
KLUCZ DO PODŚWIADOMOŚCI — darmowy fragment — kliknij po więcej
Paula Świątek
Jak działa podświadomość?
Podświadomość to inteligencja, która nadzoruje labirynt
wszystkich czynności biochemicznych. Jednocześnie jest miej-
scem, w którym zgromadzone są wszystkie przyzwyczajenia
dotyczące sfery fizycznej i mentalnej. To wszystko , niczym me-
gasystem bioinformacyjny, obsługuje nie tylko program opera-
cyjny, ale i wszelkie dodatkowe pakiety oprogramowania, co
wymaga niewyobrażalnej, nieosiągalnej dla świadomości liczby
równocześnie podejmowanych działań na sekundę.
Ucząc się, nabieramy nawyków w wykonywanej czynności.
Osiągając mistrzostwo w danej dziedzinie (bez względu na to,
czy jest to nauka języka, nauka chodzenia, umiejętność prowa-
dzenia samochodu czy gry na instrumencie muzycznym), osią-
gamy poziom zwany w NLP kompetencją nieświadomą — stan,
w którym potrafimy wykonywać określone czynności z łatwo-
ścią, niemalże bez zastanowienia, naturalnie, automatycznie.
Powielając określone zachowania w sferach związanych z funk-
cjonowaniem i egzystencją, stan kompetencji nieświadomej mo-
żemy nazwać przyzwyczajeniem – jest to stan, kiedy powtarzając
daną czynność, osiągamy poziom, w którym wykonujemy ją per-
5
399754443.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin