Formatowanie i reinstalacja Windows XP.doc

(33 KB) Pobierz
Formatowanie i reinstalacja Windows XP, partycje

Formatowanie i reinstalacja Windows XP, partycje

Pierwszym krokiem jaki powinniśmy poczynić to zmiana urządzenia bootującego na CDROM (wszak nasz system chcemy zainstalować z płyty i skorzystać z kreatora znajdującego się na płycie :). Ale co to bootowanie ? Otóż jest to uruchamianie komputera z określonego nośnika - na początku nośnik jest przeszukiwany czy znajdują się na nim odpowiednie pliki (oczywiście tyczy się to tylko nośników będących w komputerze - w naszym wypadku płyta w napędzie CD/DVD). Standardowe bootowanie odbywa się z napędu dyskietek - nam jest potrzebne bootowanie z CDROM-u - musimy to zmienić :-) Zmianę tych ustawień oferuje nam BIOS - podstawowy system obecny w każdym komputerze pozwalający na sterowanie wszystkimi urządzeniami podłączonymi do komputera - ich włączanie i wyłączanie - a także na testowanie i modyfikowanie pracy komputera (więcej na temat BIOS-u możemy przeczytać w artykule o nim :). Aby wejść w menu BIOS-u musimy nacisnąć klawisz DELETE gdy na naszym ekranie ukaże się 1 obraz (gdzie ładują się poszczególne elementy naszego komputera). Następnie klawiszem ENTER wchodzimy w Advanced BIOS Features. Kolejny krok to (również klawiszem ENTER) wejście w First Boot Device. W tym momencie pozostaje nam tylko wejście (także klawiszem ENTER :) w menu wyboru urządzania bootującego. Wybieramy oczywiście CDROM. :) Nasz wybór musimy zapisać. Robimy to poprzez podwójne wycofanie się klawiszem ESC, naciśnięcie klawisza F10, wpisaniu y (yes) i zatwierdzeniu klawiszem ENTER :) Po zapisaniu przez BIOS wszystkich danych nasz komputer zostanie zresetowany.

Po ponownym uruchomieniu komputera musimy włożyć płytę instalacyjną Windows XP do naszego napędu CD/DVD. Za chwilę na ekranie wyświetli się polecenie wciśnięcia dowolnego klawisza by uruchomić płytę CD i to też czynimy :-) Po zabootowaniu płyty następuje sprawdzenie konfiguracji systemu i załadowanie potrzebnych sterowników. Wreszcie po kilku minutach włącza się nasz upragniony instalator :) Klawiszem ENTER przechodzimy przez ekran powitalny do licencji. Tam zapoznajemy się z jej warunkami (lub się nie zapoznajemy ;) i nasciskamy F8, aby zgodzić się z nimi. Teraz instalator wyszukuje wcześniejszych wersji systemu Windows i wyświetla nam ich listę, wraz z listą dostępnych partycji. Uwaga! W tym miejscu możemy stworzyć partycje :) Najpierw musimy zwolnić odpowiednio dużo miejsca na dysku (poprzez usunięcie poprzedniej partycji). Uzyskujemy w ten sposób obszar niepodzielony na partycje, który możemy dowolnie dzielić. Dobrze jest mieć choć 2 partycje - 1 systemową (na której będzie zainstalowany nasz Windows XP oraz sterowniki różnych urządzeń podłączonych do komputera - przy kolejnych formatowaniach wystarczy, że będziemy formatować tylko tę partycję) oraz 2 (na której zainstalowane będą różne programy, będziemy tam również przechowywać pliki). Partycje usuwa się za pomocą klawisza D, a tworzy się nowe za pomocą klawisza C - wystarczy podać jedynie pojemność partycji. Po utworzeniu partycji wybieramy tą, na której ma być zainstalowany nasz Windows XP.

Następnie wybieramy rodzaj formatowania. Całkowite formatowanie zawiera się w opcji Formatuj partycję stosując system plików NTFS i taką też wybieramy. Potwierdzamy swój wybór, po czym wyświetli nam się komunikat ostrzegający przed skasowaniem wszystkich danych z dysku - naciskamy F (przejście do formatowania). W tym momencie rozpoczyna się właściwy proces formatowania, który może trochę potrwać :) Cały czas będziemy widzieć pasek postępu, więc będziemy mogli spokojnie odejść od komputera na określony czas :) Po sformatowaniu dysku następuje skopiowanie plików instalacyjnych (również może potrwać kilka minut :P) i zresetowanie komputera. Uwaga! Po ponownym uruchomieniu komputera wyświetli nam się komunikat o rozruchu dysku CD. Absolutnie nie robimy nic (musimy przeczekać kilka sekund :) ponieważ, gdy jeszcze raz zabootujemy płytę cały proces instalacji i formatowania będziemy musieli zacząć od nowa. Po kilku sekundach uruchomi się graficzny instalator systemu Windows XP. Przez całą instalację towarzyszyć nam

będą informacje o nowinkach w naszym nowym Windowsie, więc jeśli będzie nam się nudziło możemy sobie poczytać :P. Z lewej strony wyświetlany jest przewidywany czas do zakończenia instalacji (przeważnie jest on krótszy ;). Po kilku minutach od rozpoczęcia instalacji zostaniemy poproszeni o wpisanie numeru seryjnego naszego systemu - wpisujemy po czym naciskamy DALEJ. Następnie zostanie wyświetlone okno, w którym wybieramy opcje regionalne, języki, układ klawiatury (QWERTY albo QWERTZ - wybieramy QWERTY :) Standardowe ustawienia są zazwyczaj zgodne z naszymi preferencjami, więc nie musimy niczego zmieniać. Sprawdzamy, czy aby na pewno są zgodne i naciskamy DALEJ ;). W kolejnym oknie wpisujemy nasze imię (nick) i organizację (to nie jest konieczne:) Również po wpisaniu naciskamy DALEJ. Zostaniemy poproszeni o wpisanie nazwy naszego komputera (wybieramy taką jaka nam pasuje :) i naciskamy DALEJ. Przechodzimy do ustawień daty i godziny. Przez zegar znajdujący się właśnie w BIOS-ie powinny one być prawidłowe - jeśli komputer był kupowany w naszym kraju. Sprawdzamy czy są dobre (jeśli nie zmieniamy strefę czasową, datę i godzinę :) po czym naciskamy DALEJ. Ostatnim oknem jakie nam się wyświetli (tylko w przypadku posiadania karty sieciowej) jest komunikat o połączeniach sieciowych. Dobrze jest tu ustawić niestandardowe i odznaczyć cała usługę. Unikniemy kolejnej (być może zbytecznej) ikonki w systray'u (prawa część paska zadań). Po zakończeniu instalacji będziemy mogli zainstalować kartę sieciową i połączenie razem ze wszystkimi sterownikami :) W tym momencie następuje koniec naszej ingerencji w proces instalacji, która powoli dobiega końca - następuje już finalizowanie instalacji :)

Po ukończeniu instalacji następuje restart komputera. Znów nie powinniśmy bootować płyty (nie może nam to już zaszkodzić, ale jest po prostu zbyteczne :). Wyświetli się komunikat o poprawie wyglądu ekranu. Naciskamy OK, choć rozdzielczość i tak będziemy musieli jeszcze bardziej podnieść ręcznie :) Następnie wyświetla nam się ostatnie okno konfiguracji. Zaznaczamy, że chcemy korzystać z autoupdate (jest to system automatycznych aktualizacji, których pełno w Windows XP:). Ostatnią już opcją, jest wprowadzenie nazw użytkowników. Jeśli chcemy, żeby wszyscy użytkownicy komputera pracowali na 1 koncie - wpisujemy tylko 1. Zależne to jest tylko od naszych potrzeb :). Nazwy mogą być dowolne (muszą być jedynie różne od gość, naszej nazwy podanej w instalacji i administrator). W ten oto sposób przebrnęliśmy przez cały proces instalacji, formatowania i tworzenia partycji. Możemy być dumni, że sami potrafimy to wszystko zrobić bez konieczności płacenia ludziom w serwisie :) Pozostaje nam jeszcze proces instalacji sterowników i konfiguracji systemu :)

...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin