Czego chcesz od nas Panie P.Bębenek.pdf

(71 KB) Pobierz
Finale 2006 - [Czego chcesz od nas Panie]
Czego chcesz od nas Panie
sł.: J. kochanowski
muz. ks. Z. Piasecki
ar.: P. Bębenek
Soprano
&
b
4 5
œ œ œ œ œ
˙
œ œ œ ˙
.
˙
œœ œ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ œ ˙
.
. .
Cze go chcesz od nas
-
Pa
-
nie
za Twe hoj
-
ne
da
-
ry.
Cze go za do bro
-
-
-
dziej
-
stwa,
któ rym nie
masz
mia
-
ry.
?
b
4 5
œ œ œ œ œ
˙
.
œ J œ
.
œ œ œ œ œ œ
œ ˙ ˙
.
. .
˙
Bass
S
5 œ œ œ
&
b
œ œ œ œ œ œ
œ œ
˙ ˙ œ
˙
c
b œ œ œ œ
œ œ
œ œ
4 5
Ko ściół Cię nie
-
o
-
gar
-
nie,
wszę dy
-
peł no
-
?
b
œœ œ œ œ œ œ
œ
˙ .
˙
.
c
b œ œ œ
œ œ œ œ
4 5
B
˙
8
4 5
œ œ .
4 5
S
&
b
˙ .
˙
œ œ œ œ œ
œ œ .
˙
c
œ œ œ œ
˙
˙ œ œ ˙
˙
Cie bie,
-
iw otchłaniach i
- -
w mo
-
rzu,
na zie mi i
-
w nie
-
bie.
?
b
4 5
˙
˙ ˙
. .
œœ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ .
˙
c
œ œ œ œ
4 5
˙ .
.
˙
˙ ˙
B
˙
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ
-
œ œ œ œ œ œ
˙
œ œ œ œ œ
˙
.
˙
œ œ .
œ
œ
œ œ œ œ
˙
˙
œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
.
œ œ .
˙
œ œ œ œ œ œ
˙
.
œ œ œ œ
œ œ œ .
˙
˙
5963461.001.png 5963461.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin