Ciebie Boże chwalimy H.Kowalski.pdf

(79 KB) Pobierz
Ciebie Bo¿e chwalimy
CiebieBoŜechwalimy
m:XVIIIw.,(Miod.)
opr.H.Kowalski
&
# # # #
3
. .
Î
Í
ù Î
Î Î Î
Î Î Î
Î Î
Í
. .
ù
ù Î
Î Î Î
ù
Î
ù
Í
ù Î
ù Î
ù Î
Î Î Í
Chòr
1. Cie-
Ze
bie
wszy-
Bo -
stkich
że
sił
chwa-
wie-
li -
lbi -
my!
my!
Cie-
Da-
bie
wco
Stwó-
wszy-
rcę
stkie -
wsze-
go
chmo-
do -
cne-
bre-
go
go.
Î Î Î
ù Î
Í
ù Î
ù Î
ù Î
Î Î Í
Î Î Î
?
# # # #
3
. .
ù Î
Î Î Î
ù
ù Î
Î Î Î
Î Î Í
. .
ù
Í
&
# # # #
Î
Î Î Î
ù
Î
ù
Í
Î Î Î
Î Î
Î Î Î
Î
Î Î
ù
Î
ù
Î
Î Î Î
ù
Í
Î Î Î
ù Î
Î ù
.
9
Ch
W do-bro -
ci nie -
sko - ńczo -
ny,
bądź na
wie - ki
chwa - lo -
ny!
Î
Î Î
Î Î Î
?
# # # #
ù Î
ù Î
Î
Î Î Î
ù
Í
ù Î
ù Î
Î Î Î
Î Î
Î ù
Í
2. Tobie Anieli w niebie - nucą: Święty, Święty, Święty!
    I bez ustanku Ciebie - wielbią, Boże niepojęty!
   Chwała Twa, wieczny Panie, na wieki nie ustanie.
3. Ojcze, któryś z niczego - wszystko stworzył, utrzymujesz!
    Tyś początkiem wszystkiego, - wszystkim rządzisz, zawiadujesz!
    I my wielbimy Ciebie - wzorem Aniołów w niebie!
ù Î
ù Î
ù
ù Î
ù Î
Î
ù
ù
Î
ù
Î Î Î
ù
Î ù
ù Î
5963437.002.png 5963437.003.png 5963437.004.png 5963437.005.png 5963437.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin