W Bogu pokładam ufność swą H.Kowalski.pdf

(104 KB) Pobierz
W Bogu pok³adam ufnoœæ sw¹
Jestem spokojny i całą ufność pokładam w Bogu, że nam wszystkim da potrzebne męstwo
do zniesienia wszelkiego doczesnego nieszczęścia - Św. Rafał Kalinowski
#
c
. .
WBogupokładamufnośćswą
t.:napodst.słówŚw.RafałaKalinowskiego,Ps.46
m.:H.Kowalski
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î
. .
&
Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î
Î Î Î Î Î Î
Î
Î Î ù
Î Î
Î
#
Î
Chòr
W Bogu po kła dam
- -
u fność swą.
-
Je go miło sie rdzie na
wie ki trwa!
-
?
#
c
. .
Î Î Î Î Î
# Î
Î Î
Î Î Î Î ù
ù
Î Î Î Î Î
# Î Î
Î Î Î
Î Î Î Î
#
. .
&
#
W
Î Î
W
Î Î
5
Bóg jest dla nas ucieczką i  si łą,
-
najpewniejszą pomocą w tru
-
dno ściach.
-
Ch
?
#
W
# Î
Î Î
W
# Î
&
#
W
Î Î
W
Î
Î
Î
Î Î Î
Î Î
#
7
Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się zie mia
-
i góry zapa dły w o tchłań mo rza.
-
-
-
Ch
Î
Î
Î
Î Î Î Î
Î Î
?
#
W
Î Î
W
Î Î Î
W
Î Î
Niech jego wody burzą się i kipią,
niech góry się chwieją pod jego naporem;
Pan Zastępów jest z nami!
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Przyjdźcie zobaczcie dzieła Pana
zdumiewające czyny, których dokonał na ziemi.
On uśmierza wojny aż po krańce ziemi,+
On kruszy łuki i łamie włocznie,
a tarcze ogniem pali.
Nurty rzeki rozweselają miasto Boże,
najświętszy przybytek Najwyższego.
Bóg w nim przebywa, a ono sie nie zachwieje,
Bóg je wspomoże o świcie.
Połóżcie temu kres i we Mnie Boga uznajcie,
wywyższonego wśród narodów, wywyższonego
                                                              na ziemi.
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszą obroną!
Zaszemrały narody, wzburzyły sie królestwa,
zagrzmiał głos Jego i rozpłynęła się ziemia.
Pan Zastępów jest z nami,
Bóg Jakuba jest naszą obroną! 
Î Î ù
Î Î
- - - -
Î Î Î Î
Î Î
Î Î Î Î Î
Î Î Î Îù
#
#
W
W
Î Î
Î Î
Î
W
Î
W
Î Î
Î Î
W
W
Î
Î
W
5990958.001.png 5990958.002.png 5990958.003.png 5990958.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin