SSP367_Automatyczna_skrzynia_6-biegowa_Audi_Q7.pdf

(3705 KB) Pobierz
SSP367_pl
Szkolenie serwisu
Automatyczna skrzynia 6-biegowa 09D
wsamochodzie Audi Q7
Zeszyt do samodzielnego
kształcenia nr 367
220976523.044.png 220976523.045.png 220976523.046.png 220976523.047.png 220976523.001.png 220976523.002.png 220976523.003.png 220976523.004.png 220976523.005.png 220976523.006.png 220976523.007.png 220976523.008.png 220976523.009.png 220976523.010.png 220976523.011.png 220976523.012.png 220976523.013.png 220976523.014.png 220976523.015.png 220976523.016.png 220976523.017.png 220976523.018.png 220976523.019.png 220976523.020.png 220976523.021.png 220976523.022.png 220976523.023.png 220976523.024.png 220976523.025.png 220976523.026.png 220976523.027.png 220976523.028.png 220976523.029.png 220976523.030.png 220976523.031.png
Spis treści
Informacje ogólne
Automatyczna skrzynia 6-biegowa 09D w samochodzie Audi Q7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dane techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Przekrój skrzyni biegów 09D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Zestawienie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Podzespoły skrzyni biegów
Przekładnik momentu obrotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Sprzęgło przekładnika momentu obrotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Układ obiegu oleju / smarowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Olej ATF / pompa płynu ATF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Układ chłodzenia płynu ATF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Przekładnia planetarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Elementy przełączające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Przekładnia planetarna / elementy przełączające – zestawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Elementy przełączające – działanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Dynamiczna kompensacja ciśnienia w sprzęgłach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Sprzęgło jednokierunkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Układ sterowania hydraulicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Skrzynka zaworów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Zawory elektromagnetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Logika przełączania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Opis biegu / przebieg momentu obrotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Blokada postojowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Wskazówka
Informacje dotyczące podstawowych zasad przenoszenia napędu
i podstawowych funkcji automatycznych skrzyń biegów znajdują się na
odpowiedniej płycie CD z cyklu "Multimedia Training"
(Szkolenie multimedialne):
— „Przenoszenie napędu 1 – informacje podstawowe“,
— „Przenoszenie napędu 2 – mechanika automatycznej stopniowej“ oraz
— „Przenoszenie napędu 3 – informacje podstawowe o układach
hydraulicznych“.
W celu dalszego kształcenia należy korzystać również z oferty szkoleń
trybu podnoszenia kwalifikacji pt. „Układy przenoszenia napędu“.
Informacje o trybie podnoszenia kwalifikacji pt. „Układy przenoszenia
napędu“ znajdują się w Audi ServiceNet.
220976523.032.png
Sterowanie skrzyni biegów
Schemat działania skrzyni biegów typu 09D w samochodzie Audi Q7 . . . . . . . . . . . . . 38
Sterownik automatycznej skrzyni biegów -J217- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Przełącznik wielofunkcyjny -F125- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Czujnik liczby obrotów wejściowych skrzyni biegów -G182- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Czujnik liczby obrotów wyjściowych skrzyni biegów -G195- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Czujnik temperatury oleju -G93- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Magistrala CAN wymiany informacji skrzyni biegów typu 09D
w samochodzie Audi Q7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Złącza / sygnały dodatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Funkcje rozproszone w Audi Q7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Sterowanie rozrusznikiem / blokada rozrusznika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Przełącznik biegu wstecznego -F41- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Dynamiczny program przełączania biegów DSP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Strategia przełączania biegów w trybie Tiptronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Program sportowy „S“. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Tryb awaryjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Holowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Adaptacja skrzyni biegów typu 09D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Kasowanie wartości adaptacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Jazda adaptacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Urządzenia peryferyjne skrzyni biegów
Mechanizm przełączania zakresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Blokady dźwigni przełączania zakresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Odblokowanie awaryjne blokady P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Blokada wyjęcia kluczyka zapłonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Czujniki dźwigni przełączania zakresów -J587- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Sygnał P / R / N / D / S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Sygnał Tiptronic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Wyjaśnienie pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedstawia podstawy konstrukcji i działania nowych modeli
samochodów,i ich nowych podzespołów oraz opisuje nowe rozwiązania techniczne.
Wskazówka
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją napraw!
Podane wartości służą tylko do łatwiejszego zrozumienia i odnoszą się do stanu oprogramowania
obowiązującego w czasie opracowywania niniejszego zeszytu.
Obsługę techniczną oraz naprawy należy przeprowadzać wyłącznie na podstawie aktualnej literatury
serwisowej.
220976523.033.png
Informacje ogólne
Automatyczna skrzynia 6-biegowa 09D w samochodzie Audi Q7
W przeciwieństwie do powszechnie montowanych
w samochodach Audi wzdłużnych skrzyń biegów,
przy których przekładnia przedniej osi i skrzynia
rozdzielcza w automatycznej skrzyni biegów są
zintegrowane, automatyczna skrzynia
6-biegowa 09D stanowi podzespół będący nową
wyjątkową koncepcją.
Układ przeniesienia napędu w samochodzie Audi Q7
posiada konstrukcję modułową. Oznacza to, że
grupy konstrukcyjne: ręczna skrzynia biegów,
względnie automatyczna skrzynia biegów,
przekładnia przedniej osi i skrzynia rozdzielcza są
samodzielnymi podzespołami o konstrukcji
zamknietej.
przekładnia tylnej osi 0AB
Wskazówka
W niniejszym programie do samodzielnego
kształcenia są – obok ogólnych opisów skrzyni
biegów 09D – przedstawione specyficzne jej
cechy w połączeniu z samochodem Audi Q7.
Informacje o układzie przenoszenia napęd w
samochodzie Audi Q7 oraz dotyczące skrzyni
rozdzielczej 0AQ znajdują się w „Zeszycie do
samodzielnego kształcenia” nr 363.
Skrzynia biegów 09D konstrukcyjnie
spokrewniona z automatyczną
skrzynią 6-biegową 09G, patrz „Zeszyt do
samodzielnego kształcenia” nr 291.
4
220976523.034.png 220976523.035.png 220976523.036.png 220976523.037.png
Skrzynia 09D jest nowoczesną automatyczną
skrzynią 6-biegową o konstrukcji konwencjonalnej.
Pochodzi ona z samochodu VW Touareg, w którym
udowodniła już swoje doskonałe właściwości.
Odznacza się przede wszystkim zwartą konstrukcją
isolidną budową. Skrzynie typu 09D przenoszą
momenty obrotowe aż do wartości 750 Nm
i konfigurowane są dotychczas z największymi
silnikami stosowanymi w samochodach Audi Q7.
Specyficzne cechy dla zastosowania
terenowego
— Specjalnie bardzo nisko położony punkt
zasysania oleju ATF oraz duża jego ilość
w układzie zapewniają prawidłowe zasysanie
podczas jazdy w terenie.
— Chłodnica oleju ATF o dużych wymiarach
utrzymuje jego temperaturę na poziomie
zapewniającym bezpieczną pracę.
— Umieszczone wysoko odpowietrzanie skrzyni za
pomocą odcinka przewodu wężowego zapobiega
przedostawaniu się wody do skrzyni, również w
niekorzystnych okolicznościach.
— Przekładnik momentu obrotowego o bardzo
dużych wymiarach wyposażony w sprzęgło
zmniejsza nagrzewanie się oleju ATF i umożliwia
bezpośrednie przenoszenie napędu.
skrzynia rozdzielcza 0AQ
automatyczna skrzynia 6-biegowa 09D
367_093
przekładnia przedniej osi 0AA
5
220976523.038.png 220976523.039.png 220976523.040.png 220976523.041.png 220976523.042.png 220976523.043.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin