SSP364_Audi_Q7_Uklady_elektryczne.pdf

(1871 KB) Pobierz
364IA_DE.fm
Szkolenia techniczne
Audi Q7 - Układy elektryczne
Zeszyt do samodzielnego
kształcenia nr 364
220976398.051.png 220976398.062.png 220976398.073.png 220976398.079.png 220976398.001.png 220976398.002.png 220976398.003.png 220976398.004.png 220976398.005.png 220976398.006.png 220976398.007.png 220976398.008.png 220976398.009.png 220976398.010.png 220976398.011.png 220976398.012.png 220976398.013.png 220976398.014.png 220976398.015.png 220976398.016.png 220976398.017.png 220976398.018.png 220976398.019.png 220976398.020.png 220976398.021.png 220976398.022.png 220976398.023.png 220976398.024.png 220976398.025.png 220976398.026.png 220976398.027.png 220976398.028.png 220976398.029.png 220976398.030.png 220976398.031.png 220976398.032.png 220976398.033.png 220976398.034.png 220976398.035.png 220976398.036.png 220976398.037.png 220976398.038.png 220976398.039.png 220976398.040.png 220976398.041.png 220976398.042.png 220976398.043.png 220976398.044.png
Audi Q7, również w dziedzinie elektroniki 100 % sukcesu!
Liczba elektronicznych komputerów sterujących w ostatnich latach gwałtownie wzrosła.
Większość innowacji była możliwa do wprowadzenia dopiero tylko dzięki zawsze efektywnej elektronice. Bez
tego opracowania wiele udogodnień w samochodzie, które obecnie przyjmowane są jako oczywiste, byłoby
niemożliwe do zrealizowania. Aby dotrzymać kroku wzrastającej złożoności nowych samochodów, nie-
odzowne jest dalsze ciągłe szkolenie pracowników. Efektywną możliwość dalszego szkolenia dają Zeszyty do
samodzielnego kształcenia AUDI, które bezpośrednio wzrokowo informują o postępie technicznym.
Aby zaoferować klientowi tę różnorodność funkcji
i bogate możliwości wyposażenia, potrzebna jest
w całym samochodzie Audi Q7 duża ilość różnych
elektronicznych komputerów sterujących. Kompu-
tery sterujące nie pracują jako odrębne węzły same
dla siebie, lecz są ze sobą połączone efektywnymi
systemami magistral danych. W zależności od ilości
wymienianych danych stosowana jest magistrala
danych MOST, optyczna magistrala danych, magi-
strala danych CAN lub magistrala danych LIN. Rów-
nież ma miejsce wymiana danych poprzez
różnorodne systemy magistral danych. Własny kom-
puter sterujący stanowi przy tym złącze między
różnymi systemami. Do każdego komputera ste-
rującego są przy tym efektywnie dostarczane z
samochodu istotne dla jego działania informacje i
parametry.
364_006
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 364 przed-
stawia topologię instalacji samochodu Audi Q7
i daje przegląd rozmieszczenia elementów elek-
trycznych w samochodzie. Czytelnik otrzymuje w
odniesieniu do komputerów sterujących odpowied-
nie informacje serwisowe, poznaje miejsca zamon-
towania komputerów i zaznajamia się z zadaniami,
jakie spełniają poszczególne komputery.
W ten sposób otrzymuje szybko i efektywnie głęboki
wgląd do świata elektroniki w modelu Audi Q7.
364_029
Na czołowym miejscu: w stylizacji i osiągach
220976398.045.png 220976398.046.png 220976398.047.png 220976398.048.png 220976398.049.png 220976398.050.png 220976398.052.png 220976398.053.png 220976398.054.png 220976398.055.png 220976398.056.png 220976398.057.png 220976398.058.png 220976398.059.png 220976398.060.png 220976398.061.png 220976398.063.png 220976398.064.png 220976398.065.png 220976398.066.png 220976398.067.png 220976398.068.png 220976398.069.png 220976398.070.png 220976398.071.png 220976398.072.png 220976398.074.png 220976398.075.png
Spis treści
Zestawienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Bezpieczniki i przekaźniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Zestawienie zamontowanych komputerów sterujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Sieć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Komputery sterujące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Interfejs diagnostyczny magistral danych -J533- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Komputer sterujący zestawem wskaźników tablicy przyrządów -J285- . . . . . 11
Komputer sterujący instalacją elektryczną samochodu -J519-. . . . . . . . . . . . . . 13
Akumulator i układ zarządzania energią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Akumulator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Alternator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25
Oświetlenie zewnętrzne z przodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Oświetlenie zewnętrzne z tyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Komputer 2 sterujący instalacją elektryczną samochodu -J520- . . . . . . . . . . . . 32
Komputer sterujący układem zezwolenia na wejście i uruchomienie -J518-. . 33
Komputery sterujące funkcjami drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Komputery sterujące ustawianiem siedzenia kierowcy i przedniego pasażera
-J136- i -J521- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Centralny komputer sterujący systemem Komfort -J393- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Centralny komputer 2 sterujący systemem Komfort -J773- . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Układ Open Sky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Komputer sterujący rozpoznawaniem przyczepy -J345- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Komputer sterujący tylną pokrywą -J605- i Komputer 2 sterujący
tylną pokrywą -J756- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedstawia podstawy konstrukcji i działania nowych modeli
samochodu,
nowych podzespołów oraz nowych rozwiązaniach technicznych.
Odnośnik
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją napraw.
Podane wartości służą tylko do łatwiejszego zrozumienia i odnoszą się
do stanu oprogramowania obowiązującego w czasie opracowywania niniejszego zeszytu.
Podczas prac obsługowych i naprawczych należy koniecznie korzystać z aktualnej literatury technicznej.
220976398.076.png
Zestawienie
Bezpieczniki i przekaźniki
Skrzynki bezpiecznikowe i elektryczne
W nowym samochodzie Audi Q7 wspornik bezpiecz-
ników i wspornik przekaźników znajdują się na
następujących miejscach:
– tablica przyrządów, strona lewa i prawa przy
słupku A
– komora silnika, strona lewa z tyłu
– komputer sterujący instalacją elektryczną samo-
chodu
– skrzynka elektryczna pod lewym siedzeniem
– przestrzeń bagażowa, strona prawa
Rozmieszczenie bezpieczników i przekaźników
zawiera aktualna literatura serwisowa.
361_094
4
220976398.077.png
5
220976398.078.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin