SSP331_Rozłączane_stabilizatory_w_Touaregu.pdf

(905 KB) Pobierz
S331_d.fm
Szkolenia techniczne
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nr 331
Rozłączane stabilizatory w Touaregu
Budowa i zasada działania
174328054.021.png 174328054.022.png
Zawieszenie jest bardzo ważną częścią samo-
chodu. Przenosi ono wszystkie siły pomiędzy
nawierzchnią a nadwoziem, dlatego ma decy-
dujący wpływ na komfort jazdy.
Jednak jazda w terenie wymaga czegoś
innego – miękkich sprężyn, słabego tłumienia
amortyzatorów i elastycznych stabilizatorów.
Aby pogodzić te sprzeczne dążenia, wprowa-
dzono do Touarega rozłączane stabilizatory,
skonstruowane przez firmę ThyssenKrupp.
Touareg, który jest nie tylko samochodem tere-
nowym, lecz także sportowym samochodem
osobowym, musi mieć odpowiednio sztywne
sprężyny zawieszenia i stabilizatory, by
pozwalać kierowcy na bezpieczną sportową
jazdę po szosie.
Są to dzielone stabilizatory, których sprzęgło
można załączać także pod obciążeniem.
Pozwalają one połączyć w jednym samocho-
dzie cechy sportowe z przydatnością do jazdy
w trudnym terenie.
S331_001
NOWOŚĆ
Uwaga
Wskazówka
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedsta-
wia budowę i zasadę działania nowego
rozwiązania technicznego!
Jego treść nie jest później aktualizowana.
Aktualne informacje na temat diagnozy, regulacji
i naprawy prosimy zaczerpnąć z właściwej
literatury serwisowej!
2
174328054.023.png 174328054.024.png
O czym będzie mowa
Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kilka podstawowych pojęć . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Schemat hydrauliczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Podstawowe elementy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Jak to działa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Elementy układu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Schemat układu sterowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Schemat funkcjonalny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Serwis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Sprawdzamy swoją wiedzę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
3
174328054.001.png 174328054.002.png 174328054.003.png 174328054.004.png
 
Wprowadzenie
Dotychczasowy stabilizator
zespół amortyzatora i sprężyny
rama pomocnicza
tuleje gumowe
stabilizator
S331_023
łącznik
stabilizatora
Stabilizator poprawia zachowanie samochodu
na zakręcie, gdyż zapobiega nadmiernemu
przechyłowi nadwozia.
Gdy na zakręcie zawieszenie po stronie
zewnętrznej ugina się, stabilizator ogranicza
odbicie zawieszenia drugiego (wewnętrznego)
koła.
Stabilizator tworzy rura, wygięta w kształt litery
U. Jej środkowa część jest ułożyskowana
w dwóch tulejach gumowych, zamocowanych
do ramy pomocniczej. Każdy koniec rury jest
połączony poprzez łącznik bezpośrednio
z zespołem sprężyny i amortyzatora.
4
174328054.005.png 174328054.006.png 174328054.007.png 174328054.008.png 174328054.009.png 174328054.010.png 174328054.011.png 174328054.012.png 174328054.013.png
Rozłączany stabilizator
Samochód terenowy, poruszający się po szo-
sie, potrzebuje sztywnego stabilizatora. Ogra-
nicza on nadmierne przechyły nadwozia,
spowodowane wysokim położeniem środka
ciężkości.
Natomiast do jazdy w terenie lepsze są amor-
tyzatory elastyczne, które pozwalają na bar-
dziej niezależny ruch poszczególnych kół.
Koła nie odrywają się wtedy od podłoża, co
pozwala przejechać trudne odcinki terenu.
S331_16
S331_027
Pewne zachowanie podczas dynamicznej jazdy
szosą
Dobre właściwości terenowe i wysoki komfort jazdy
sprzęgło kłowe
ramiona stabilizatora
S331_059
Rozłączany stabilizator pozwala połączyć
w jednym zawieszeniu dobre właściwości tere-
nowe i szosowe.
Sprzęgło kłowe, sterowane hydraulicznie,
łączy i rozłącza oba ramiona (części) stabiliza-
tora.
5
174328054.014.png 174328054.015.png 174328054.016.png 174328054.017.png 174328054.018.png 174328054.019.png 174328054.020.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin