SSP326_Audi_A6-układy_elektryczne.pdf

(4264 KB) Pobierz
326IG_DE.fm
Szkolenie serwisu
Audi A6 ‘05 - układy elektryczne
Zeszyt do samodzielnego
kształcenia nr 326
174328887.042.png 174328887.043.png 174328887.044.png 174328887.045.png 174328887.001.png 174328887.002.png 174328887.003.png 174328887.004.png 174328887.005.png 174328887.006.png 174328887.007.png 174328887.008.png 174328887.009.png 174328887.010.png 174328887.011.png 174328887.012.png 174328887.013.png 174328887.014.png 174328887.015.png 174328887.016.png 174328887.017.png 174328887.018.png 174328887.019.png 174328887.020.png 174328887.021.png 174328887.022.png 174328887.023.png 174328887.024.png 174328887.025.png 174328887.026.png
Audi A6 - najbardziej postępowy samochód obejmuje prowadzenie
Nowe Audi A6 – najbardziej postępowy
samochód – obejmuje prowadzenie.
Nowe Audi A6 przejmuje konsekwentnie realizo-
wany już w modelu Audi A8 wysoki stopień rozwoju
architektury sieci elektroniki.
Ogólnie biorąc, nowe technologie pozwalają Audi
A6 zbliżyć się bardziej do jego wielkiego wzorca,
jakim jest samochód Audi A8. Znane dotychczas
z segmentu samochodów luksusowych rozwiązania
przyszłościowe są teraz, po raz pierwszy również
osiągalne w segmencie samochodów klasy wyższej.
W związku z tymi różnorodnymi możliwościami
stojąca za nimi technika uległa oczywiście znacz-
nemu rozszerzeniu.
Zastosowanie najnowszych technologii sieci jak
CAN, LIN, MOST i Bluetooth oraz związane z tym,
rozproszone funkcje samochodu, obrazuje wejście
nowej generacji układów elektrycznych w tej klasie
samochodu.
Dotyczy to częściowo podzespołów przyszłościo-
wych skierowanych na bezpieczeństwo, jak kombi-
nowany czujnik deszczu / światła lub przechylne
światła kierowane. Cechy komfortowe samochodu
klasy wyższej, jak system obsługi MMO lub daleko-
siężne możliwości działania dostępnej fabrycznie
instalacji do telefonu komórkowego są również do
dyspozycji w tej nowej progresywnej limuzynie.
Nowy samochód Audi A6 oferuje wszystko to, co jest
konieczne do znalezienia się na szczycie klasy
wyższej.
Tworzy on jedność z wieloma różnymi atrakcyjnymi
elementami. Wzornictwo i wymagania idą tu
w parze. Nowe Audi A6, jako najbardziej postępowy
samochód, obejmuje tu prowadzenie.
Z przodu: Stylizacja i osiągi
174328887.027.png 174328887.028.png 174328887.029.png 174328887.030.png 174328887.031.png 174328887.032.png 174328887.033.png 174328887.034.png 174328887.035.png 174328887.036.png 174328887.037.png
Spis treści
Zestawienie
Miejsca zamontowania komputerów sterujących . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Topologia magistral danych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Miejsca zamontowania bezpieczników i przekaźników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Elektroniczny układ systemu Komfort
Komputer -J644- sterujący systemem zarządzania energią . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Układ zezwolenia na wejście i uruchomienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Immobiliser i zabezpieczenie elementów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Oświetlenie zewnętrzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Komputer -J285- sterujący zestawem wskaźników tablicy przyrządów . . . . . 40
Komputer -J519- sterujący instalacją elektryczną samochodu. . . . . . . . . . . . . . 42
Komputer 2 -J520- sterujący instalacją elektryczną samochodu . . . . . . . . . . . . 52
Centralny komputer -J393- sterujący systemem Komfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Komputery -J386- do -J389- sterujące funkcjami drzwi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Komputery sterujące ustawianiem siedzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
System Infotainment
Multi Media Interface (interfejs systemu Multimedia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Systemy anten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Komputer -J523- sterujący przednim panelem informacyjnym . . . . . . . . . . . . . 76
Systemy dźwiękowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Dostępne systemy telefoniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Zeszyt do samodzielnego kształcenia przedstawia podstawy konstrukcji i działania nowych modeli
samochodu, nowych podzespołów oraz nowych rozwiązaniach technicznych.
Wskazówka
Ostrzeżenie
Zeszyt do samodzielnego kształcenia nie jest instrukcją napraw!
Podane wartości służą tylko do łatwiejszego zrozumienia i odnoszą się do stanu oprogramowania
obowiązującego w czasie opracowywania niniejszego zeszytu.
Podczas prac obsługowych i naprawczych należy koniecznie korzystać z aktualnej literatury technicznej.
174328887.038.png
Zestawienie
Umiejscowienie komputerów
sterujących
1 komputer sterujący dodatkowym ogrzewaniem
-J364-
2 komputer sterujący systemem ABS z EDS -J104-
3 komputer sterujący regulacją odstępu od
poprzednika -J428-
4 jednostka nadawcza we wnęce koła układu kon-
troli ciśnienia w oponach, przód lewa strona
-G431-
5 komputer sterujący instalacją elektryczną samo-
chodu -J519-
6 komputer sterujący funkcjami drzwi kierowcy
-386-
7 komputer sterujący układem zezwolenia na wej-
ście i uruchomienie -J518-
8 komputer sterujący zestawem wskaźników
tablicy przyrządów -J285-
9 komputer sterujący elektroniką kolumny kierow-
nicy -J527-
10 komputer sterujący telefonem i systemem Tele-
matik -J526-
urządzenie nadawczo-odbiorcze do telefonu
-R36-
11 komputer sterujący silnikiem -J623-
12 komputer sterujący układem Climatronic -J255-
13 komputer sterujący przestawianiem siedzenia
z pamięcią przestawiania kolumny kierownicy
-J136-
14 komputer sterujący regulacją poziomu -J197-
komputer sterujący regulacją zasięgu reflekto-
rów -J431-
komputer sterujący układem sprawdzania ciśnie-
nia w oponach -J502-
komputer 2 sterujący instalacją elektryczną
samochodu -J520-
komputer sterujący jednostką obsługi i wskazań
informacji z przodu -J523-
interfejs diagnostyczny magistral danych -J533-
jednostka wczytywania anten do układu zezwole-
nia na wejście bez kluczyka -J723-
15 zmieniacz płyt -R41-
zmieniacz płyt CD -R92-
16 komputer sterujący funkcjami tylnych lewych
drzwi -J388-
17 komputer sterujący poduszką bezpieczeństwa
-J234-
4
174328887.039.png
326_146
18 czujnik przyspieszeń kątowych -G202-
19 komputer sterujący funkcjami drzwi przedniego
pasażera -J387-
20 komputer sterujący ustawianiem siedzenia
zpamięcią
strona przedniego pasażera -J521-
21 komputer sterujący funkcjami tylnych prawych
drzwi -J389-
22 jednostka nadawcza we wnęce koła układu kon-
troli ciśnienia w oponach, tył lewa strona -G433-
23 odbiornik zdalnego sterowania ogrzewaniem
postojowym -R64-
24 komputer sterujący systemem nawigacji
z napędem CD -J401-
komputer sterujący informacjami głosowymi
-J507-
komputer sterujący cyfrowym procesorem
dźwięku -J525-
radio -R-
tuner TV -R78-
radio cyfrowe -R147-
25 jednostka nadawcza we wnęce koła układu kon-
troli ciśnienia w oponach, tył prawa strona -G434-
26 komputer sterujący sygnalizacją przy parkowaniu
-J446-
komputer sterujący rozpoznawaniem przyczepy
-J345-
27 centralny komputer sterujący systemem Kom-
fort -J393-
28 komputer sterujący elektrycznym hamulcem
postojowym i ręcznym -J540-
29 komputer sterujący systemem zarządzania
energią -J644-
5
174328887.040.png 174328887.041.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin